Östsvenska Handelskammaren

Bygg Ostlänken nu!

I Sverige planeras det för fullt för den nya nationella höghastighetsjärnvägen som ska knyta samman tillväxtregionerna och skapa en ny tillförlitlig stambana. Ostlänken utgör den första etappen, en järnväg som är viktig för vår regions fortsatt starka utveckling och för näringslivets konkurrenskraft. I region East Sweden är näringslivet tydliga med behovet av satsningen, nedan kan du ta del av starka röster från näringslivet som förklarar varför. Först ut Ulf Nilsson från Saab.

Varför är behovet av tillförlitlig infrastruktur mellan tillväxtregionen East Sweden och Stockholm viktigt?
Vi ser redan i dag att många reser mellan vår region och huvudstaden. Det betyder att det finns ett behov och det behovet bör bejakas genom att förenkla och effektivisera den här förflyttningen. Det handlar dels om att skapa möjligheter för affärsmöten, men minst lika mycket om kompetensförsörjning och sysselsättning. Ju lättare det är att ta sig mellan olika delar av vårt land, desto större blir arbetsmarknaden.

Utöver Stockholm så har Saab dessutom betydande verksamhet i exempelvis Göteborg och Malmö, så för oss är det viktigt med tillförlitlig infrastruktur även i den riktningen.

Hur kommer Ostlänkens färdigställande påverka er verksamhet?
Att människor kan resa och mötas är en förutsättning för att affärer ska kunna göras och i förlängningen för att vi ska kunna ta tillvara på alla tillväxtmöjligheter.

Många av våra medarbetare trafikerar den här sträckan varje dag för att ta sig till och från möten och det kommer att underlätta enormt för dem – och för oss som företag. Även om det kan vara trivsamt att åka tåg, så kan dygnets tillgängliga timmar nyttjas på bättre sätt.

Hur påverkas er organisation av dagens infrastruktur och varför bör den förbättras?
Ju enklare det blir att resa, desto mer tid och kraft kan vi lägga på det som verkligen skapar värde – och det är möten mellan människor. För att vi ska kunna skapa tillväxt så krävs affärer, och affärer görs av människor som möts. Logiken blir då tämligen enkel – ju fler möten mellan människor som vi kan få till stånd, desto fler affärer kan bli verklighet. 

Med en fungerande infrastruktur med minimala störningar och förseningar så ökar hela samhällets effektivitet, och säkert också människors välmående.

Vad ser ni som risker om inte satsningen görs?
Att tillväxten avstannar i en del av Sverige som har enorm potential. Vårt land behöver tillförlitlig och effektiv infrastruktur, det gäller hela Sverige.

Ulf+Nilsson240x360

Ulf Nilsson
Head of Aeronautics, Saab samt platschef Saab i Linköping

Relaterade #Nyheter

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

Dubbla hjärtslag för Almedalsveckan

Nyheter

Att vara på plats och lyfta näringslivets viktigaste frågor i Almedalen, är en självklarhet för Östsvenska Handelskammaren. Almedalen Sveriges största...

Johan Aronsson har blick för resultat och helhet

Nyheter

Mottagaren av Östsvenska Handelskammarens hållbarhetspris 2024 tror på högre kvalitet, färre antal slit- och slängprodukter och ser till att hållbarhet...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

13 november, 2024

Fullt fokus på Ostlänken

Denna träff är för ESIC-medlemmar: Fullt fokus på Ostlänken, med Magnus Sjöberg som är programchef...

4 september, 2024

AW med pitch – Ett mingel för bygg, fastighet & infrastruktur

Fastighetsägarna, Byggföretagen och Östsvenska Handelskammarens ESIC-nätverk bjuder in till ett gemensamt mingel för dig som...

Nyhet

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

Nyhet

Dubbla hjärtslag för Almedalsveckan

Krönikor

Att vara på plats och lyfta näringslivets viktigaste frågor i Almedalen, är en självklarhet för Östsvenska Handelskammaren. Almedalen Sveriges största...

Nyhet

LIVE TV: Se Handelskammarens seminarier live från Almedalen

Almedalen

Är du inte på plats under Almedalsveckan i år? Då kan du kan enkelt följa alla Handelskammarens seminarier hemifrån!