Östsvenska Handelskammaren

Bygg Ostlänken nu!

I Sverige planeras det för fullt för den nya nationella höghastighetsjärnvägen som ska knyta samman tillväxtregionerna och skapa en ny tillförlitlig stambana. Ostlänken utgör den första etappen, en järnväg som är viktig för vår regions fortsatt starka utveckling och för näringslivets konkurrenskraft. I region East Sweden är näringslivet tydliga med behovet av satsningen, nedan kan du ta del av starka röster från näringslivet som förklarar varför. Först ut Ulf Nilsson från Saab.

Varför är behovet av tillförlitlig infrastruktur mellan tillväxtregionen East Sweden och Stockholm viktigt?
Vi ser redan i dag att många reser mellan vår region och huvudstaden. Det betyder att det finns ett behov och det behovet bör bejakas genom att förenkla och effektivisera den här förflyttningen. Det handlar dels om att skapa möjligheter för affärsmöten, men minst lika mycket om kompetensförsörjning och sysselsättning. Ju lättare det är att ta sig mellan olika delar av vårt land, desto större blir arbetsmarknaden.

Utöver Stockholm så har Saab dessutom betydande verksamhet i exempelvis Göteborg och Malmö, så för oss är det viktigt med tillförlitlig infrastruktur även i den riktningen.

Hur kommer Ostlänkens färdigställande påverka er verksamhet?
Att människor kan resa och mötas är en förutsättning för att affärer ska kunna göras och i förlängningen för att vi ska kunna ta tillvara på alla tillväxtmöjligheter.

Många av våra medarbetare trafikerar den här sträckan varje dag för att ta sig till och från möten och det kommer att underlätta enormt för dem – och för oss som företag. Även om det kan vara trivsamt att åka tåg, så kan dygnets tillgängliga timmar nyttjas på bättre sätt.

Hur påverkas er organisation av dagens infrastruktur och varför bör den förbättras?
Ju enklare det blir att resa, desto mer tid och kraft kan vi lägga på det som verkligen skapar värde – och det är möten mellan människor. För att vi ska kunna skapa tillväxt så krävs affärer, och affärer görs av människor som möts. Logiken blir då tämligen enkel – ju fler möten mellan människor som vi kan få till stånd, desto fler affärer kan bli verklighet. 

Med en fungerande infrastruktur med minimala störningar och förseningar så ökar hela samhällets effektivitet, och säkert också människors välmående.

Vad ser ni som risker om inte satsningen görs?
Att tillväxten avstannar i en del av Sverige som har enorm potential. Vårt land behöver tillförlitlig och effektiv infrastruktur, det gäller hela Sverige.

Ulf+Nilsson240x360

Ulf Nilsson
Head of Aeronautics, Saab samt platschef Saab i Linköping

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

27 oktober, 2023

Coffee by – Förändringsledning

Anna Graf och Eva Meunier, två av Frontits erfarna förändringsledare, delar med sig av sina...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Handelskammaren – en regional röst i Sverige och Europa

Krönikor

Handelskammaren som varumärke och näringspolitisk kraft är stark, tillsammans representerar Sveriges elva kamrar över tiotusen bolag och hundra tusentals medarbetare...