Östsvenska Handelskammaren

Bygg Ostlänken nu!

I Sverige planeras det för fullt för den nya nationella höghastighetsjärnvägen som ska knyta samman tillväxtregionerna och skapa en ny tillförlitlig stambana. Ostlänken utgör den första etappen, en järnväg som är viktig för vår regions fortsatt starka utveckling och för näringslivets konkurrenskraft. I region East Sweden är näringslivet tydliga med behovet av satsningen, nedan kan du ta del av starka röster från näringslivet som förklarar varför. Här har vi pratat med Cecilia Aldén, Affärsområdeschef på Castellum, Corallen.

Varför är behovet av tillförlitlig infrastruktur mellan tillväxtregionen East Sweden och Stockholm viktigt?
Vi är verksamma i fastighetsbranschen där värdeutveckling på våra fastigheter utgör en grundstomme i att fortsätta växa. Utvecklingen påverkas av flera komplexa faktorer där regional attraktivitet utgör en nyckelfaktor. Med tillförlitlig infrastruktur ökar vår region i attraktionskraft och därmed påverkas även värdet på våra investeringar.

Vårt mål är att växa kraftfullt i regionen till följd av att attrahera såväl befintliga hyresgäster som helt nya. Huvudstadsregionens koppling mot vår region utgör en avgörande möjlig kundbas, därför måste kommunikationerna fungera bättre än idag. Att vi kopplas allt starkare mot Stockholm med en snabb och tillförlitlig järnväg är något regionen stått enad om i många år, nu måste vi framåt i frågan.

Vad ser ni för risker om inte satsningen görs?
Staden och regionens attraktivitet påverkas negativt om Ostlänken inte byggs. Kunden väljer de tillväxtregioner som kopplas samman och då är gemensam arbetsmarknad och en attraktiv etableringsort avgörande. Vårt bolag växer i takt med staden och regionen och med vårt starka mål i att årligen växa måste samhällets infrastruktur fungera, det gör den inte idag.

Vi vill också växa takt i takt med de satsningar som görs då städerna också planeras efter de nya lägen som uppstår. I detta ligger bland annat praktiska frågor som att göra det möjligt för pendlare och besökare att inte använda bilen och på det sättet skapa en mer hållbar framtid. Likaså den kraft som skapas i städerna när infrastruktursatsningar föder nya attraktiva investeringslägen som är en grundsten i att vi som expansivt fastighetsbolag, fastighetsutvecklare och stadsutvecklare, ska fortsätta satsa, investera och anställa.

cecilia_gra

Cecilia Aldén
Affärsområdeschef, Castellum, Corallen

Relaterade #Nyheter

Världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor

Nyheter

Almedalsveckan i Visby är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Den 27 juni till 1 juli kommer Maria Björk Hummelgren,...

BILDSPEL: Fullsatta nätverksträffar i maj

Nyheter

Våren gjorde entré på allvar under maj månad. Något som kanske märktes hos deltagarna som besökte våra nätverksfrukostar och luncher....

Vice riksbankschefen besökte Linköping

Nyheter

På måndagen gästades Linköping av vice riksbankschef Aino Bunge. I regi av Östsvenska Handelskammaren träffade hon bolagsrepresentanter och höll ett...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Simon Helmér om mötet med infrastrukturministern

Infrastruktur

Under förra veckan träffade Östsvenska Handelskammarens vd Simon Helmér infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) på Landsbygds- och infrastrukturdepartementet i...

Nyhet

Världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor

Almedalen

Almedalsveckan i Visby är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Den 27 juni till 1 juli kommer Maria Björk Hummelgren,...

Nyhet

BILDSPEL: Fullsatta nätverksträffar i maj

Nyheter

Våren gjorde entré på allvar under maj månad. Något som kanske märktes hos deltagarna som besökte våra nätverksfrukostar och luncher....

Nyhet

Simon Helmér om mötet med infrastrukturministern

Infrastruktur

Under förra veckan träffade Östsvenska Handelskammarens vd Simon Helmér infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) på Landsbygds- och infrastrukturdepartementet i...

Nyhet

Världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor

Almedalen

Almedalsveckan i Visby är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Den 27 juni till 1 juli kommer Maria Björk Hummelgren,...

Nyhet

BILDSPEL: Fullsatta nätverksträffar i maj

Nyheter

Våren gjorde entré på allvar under maj månad. Något som kanske märktes hos deltagarna som besökte våra nätverksfrukostar och luncher....