Östsvenska Handelskammaren

Bygg Ostlänken nu!

I Sverige planeras det för fullt för den nya nationella höghastighetsjärnvägen som ska knyta samman tillväxtregionerna och skapa en ny tillförlitlig stambana. Ostlänken utgör den första etappen, en järnväg som är viktig för vår regions fortsatt starka utveckling och för näringslivets konkurrenskraft. I region East Sweden är näringslivet tydliga med behovet av satsningen, nedan kan du ta del av starka röster från näringslivet som förklarar varför. Här har vi pratat med Cecilia Aldén, Affärsområdeschef på Castellum, Corallen.

Varför är behovet av tillförlitlig infrastruktur mellan tillväxtregionen East Sweden och Stockholm viktigt?
Vi är verksamma i fastighetsbranschen där värdeutveckling på våra fastigheter utgör en grundstomme i att fortsätta växa. Utvecklingen påverkas av flera komplexa faktorer där regional attraktivitet utgör en nyckelfaktor. Med tillförlitlig infrastruktur ökar vår region i attraktionskraft och därmed påverkas även värdet på våra investeringar.

Vårt mål är att växa kraftfullt i regionen till följd av att attrahera såväl befintliga hyresgäster som helt nya. Huvudstadsregionens koppling mot vår region utgör en avgörande möjlig kundbas, därför måste kommunikationerna fungera bättre än idag. Att vi kopplas allt starkare mot Stockholm med en snabb och tillförlitlig järnväg är något regionen stått enad om i många år, nu måste vi framåt i frågan.

Vad ser ni för risker om inte satsningen görs?
Staden och regionens attraktivitet påverkas negativt om Ostlänken inte byggs. Kunden väljer de tillväxtregioner som kopplas samman och då är gemensam arbetsmarknad och en attraktiv etableringsort avgörande. Vårt bolag växer i takt med staden och regionen och med vårt starka mål i att årligen växa måste samhällets infrastruktur fungera, det gör den inte idag.

Vi vill också växa takt i takt med de satsningar som görs då städerna också planeras efter de nya lägen som uppstår. I detta ligger bland annat praktiska frågor som att göra det möjligt för pendlare och besökare att inte använda bilen och på det sättet skapa en mer hållbar framtid. Likaså den kraft som skapas i städerna när infrastruktursatsningar föder nya attraktiva investeringslägen som är en grundsten i att vi som expansivt fastighetsbolag, fastighetsutvecklare och stadsutvecklare, ska fortsätta satsa, investera och anställa.

cecilia_gra

Cecilia Aldén
Affärsområdeschef, Castellum, Corallen

Relaterade #Nyheter

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Stor uppmärksamhet i media när 100-listan släppte rapport

Nyheter

I samband med 100-listans rapportsläpp valde merparten av de traditionella medierna i den östsvenska regionen att uppmärksamma arbetet med jämställda...

Sara Hillbom: så ser attraktiva företag ut i framtiden

Nyheter

Onsdagen den 26 oktober arrangerades Besöksnäringsdagen i Linköping - ett initiativ av Visit Linköping & Co och en av Handelskammarens...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

18 januari, 2023

Möt Sara Wimmercranz – en av Sveriges mäktigase techinvesterare

Exklusivt för dig på 100-listan! Inled det nya året med att ta del av Saras...

19 april, 2023

Styrelseutbildning Norrköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

Nyhet

Regional aktör på internationell arena 

Krönikor

Under den senaste månaden har jag haft förmånen att besöka tre av Europas huvudstäder utöver vårt eget Stockholm: Bryssel, Berlin...