I korta drag, vad innebär CBAM? 

– Man brukar prata om att det är EU:s klimattullar på import, men det är egentligen inte en tull eller skatt. Det är inte fel, men rent definitionsmässigt är det något annat än en tull/skatt. Jag ser det som två delar; ena delen är en form av importavgift och den andra delen består av en utsläppsrapportering, säger Anders och Hanna fyller i:

– Precis, det är ett nytt system som införs. En mekanism helt enkelt.  

Vilka produkter omfattas av CBAM? 

– I första fasen är det import av koldioxidintensiva produkter som stål och järn, aluminium, gödningsmedel, elektricitet, vätgas och cement. Men tanken är att fler sektorer ska omfattas längre fram, säger Hanna.  

Vad händer nu efter årsskiftet? 

– Ett viktigt datum är 31 januari när första rapporten ska in. Sedan tickar rapporteringen på kvartalsvis, säger Anders.  

– Rapporteringen nås via Tullverkets e-tjänster i ett system som EU-kommissionen har tagit fram, berättar Hanna och fortsätter:  

– Kommissionen har nu också publicerat defaultvärden för koldioxid som man kan använda i sin rapportering i de två första rapporterna, om man till exempel har pratat med sin leverantör men inte fått all information än. Nytt är också att man nu i CBAM-systemet kan logga in på hemsidan där själva rapporteringen ska ske. Det vet jag att många undrat över innan årsskiftet, varför man inte kunnat se något på just rapporteringssidan förrän nu.  

Vilken är den vanligaste frågan ni får gällande CBAM? 

– Hur gör man den här koldioxidkalkyleringen? Och hur verifierar man att kalkyleringen som leverantören har kommit in med? Beroende på vilket material det handlar om, görs kalkyleringen på lite olika sätt. I genomförandeförordningens bilagor finns mer information om just hur man räknar ut utsläppen, berättar Hanna.   

– En annan vanlig fråga är hur får vi som företagare får in dessa uppgifter som krävs för rapporteringen. Då är svaret att vända sig till leverantörerna i första hand och annars använda sig av schablonvärdena vi nämnde tidigare inledningsvis, säger Anders.  

Vilka är era medskick och tips till företagen?  

– Ja, det finns ju jättemånga medskick! Men att ha koll på klassificering är A och O då CBAM grundas på detta, säger Hanna och får medhåll från Anders, som tagit fram ett exempel på detta som handlar om en campingstol tillverkad i aluminium: 

– Spontant tänker man nog att detta är en vara som omfattas av CBAM då den är tillverkad i aluminium, men vid efterforskningar hittar vi detta exempel klassificerat efter användningsområde istället, i detta fall som möbel. Där fanns undantag vilket innebär att campingstolen inte omfattades av CBAM-regelverket. På samma sätt kan det finnas exempel på varor som uppenbart inte är en CBAM-vara men som klassificeras på ett sätt som gör att den omfattas. Det är lurigt, men se över klassificeringen så att importen av varorna till EU blir rätt.  

– Därtill är det viktigt att ha koll på ursprung då vissa länder är undantagna CBAM, Norge exempelvis som är en av Sveriges viktigaste handelspartner. Men det är viktigt att skilja på varans verkliga ursprung och inte bara från var varan senast transporterades ifrån, fyller Hanna i.  

– Ytterligare ett tips är att inkludera fler kollegor i CBAM-arbetet för att kunna hantera frågorna på bästa sätt då det inte är en renodlad tullfråga och därmed inte helt enkelt att ro det i hamn själv. Finns det möjlighet så sätt ihop ett team med kompetens från olika avdelningar såsom kollegor med ansvar inom inköp, tull och skatt samt hållbarhet. Det är ett gemensamt arbete. Ta gärna fram en rutin och bestäm vem som gör vad, fortsätter Anders.   

– Till sist, det viktiga är att rapporteringen blir av. De två första rapporterna kommer det gå att ändra i under en period om det skulle behövas.  

Kontakt: 
Hanna Runald, customs and trade specialist  
+46 70 9300517 
hanna.runald@kpmg.se 

Anders Edlund, tax and excise duty specialist 
+46 73 8678445 
anders.edlund@kpmg.se

Under onsdagen hade Handelskammarens Skeppningsnätverket sin sista träff för året och det blev intressanta och tankeväckande föreläsningar och diskussioner kring hur vår jord mår och vad som händer i världen. Nätverket hade besök av Michael Koch, chef på enheten för internationell handelsutveckling på Kommerskollegium.

– Det har varit roligt och givande att träffa Skeppningsnätverket och höra om företagens utmaningar i vardagen. Handelskammarens medlemmar möter ju verkligheten och vi fick möjlighet att diskutera kring utmaningar som de ställs inför med nya krav som dyker upp, säger Michael Koch kort efter nätverksdagens slut.

Michael Koch pratade om sanktioner men framför allt om förändrade handelsmönster med Ryssland och Rysslands grannländer.

– Vi ser ju att företagen i EU kraftigt minskat av handeln med Ryssland efter landets invasion av Ukraina. De nya utmaningarna är att vi ser ökad handel med länder runt om Ryssland och vi vill informera företag om att vara vaksamma då det finns risk att indirekt handla med Ryssland. Det är inte alltid lätt att göra rätt, men man behöver i dag ha bättre koll på vem som äger företaget man handlar med. Det är en konsekvens av att vi lever i en osäkrare värld, säger Michael Koch.

Skarmavbild 2023 11 16 kl. 09.52.46

Nätverket fick dessutom en spännande dragning av Östsvenska Handelskammarens ordförande Johan Palsgård som har en bred erfarenhet av arbete inom internationell handel bland annat inom UD. Johan pratade om det läge vi är i idag men även handelns historia, jordens befolkningsutveckling de kommande åren och vår miljö. Att allting hänger ihop och vi har många spännande utmaningar att ta tag i.

Skeppningsnätverket riktar sig till dig som arbetar med import, export och skeppning. Om du är intresserad och vill veta mer nätverket och vårt arbete med internationell handel, tveka inte att kontakta någon av våra medarbetare för att få mer information och ansluta dig till oss.

Vill du veta mer om vad som gäller kring handel med Ryssland och Ukraina? Här hittar du samlad information.

Vad fick man lära sig under de timmarna med dig?

– Om du bara har kontroll över dina flöden och vad du ska göra med en vara när du importerar eller exporterar den så ger tullagstiftningen massor av möjligheter till att spara kostnader för tullavgifter och administration.

Vilka är de viktigaste punkterna att tänka på för företag?

– Rätt varukod, rätt tullvärde, rätt ursprung på varan och vad du ska göra med varan efter export eller import. Kan du det slipper du (eller din vd) slicka kuvert på en anstalt för ekonomiska brottslingar om några år och framför allt kan du spara mycket pengar åt din arbetsgivare.

Finns det några vanliga misstag?

– Att tullhanteringen är splittrad på många affärsområden och ingen har ett helhetsgrepp. Och att ”vi sköter det som vi alltid har gjort”.

Är det några stora förändringar inom tullområdet som kommer framöver?

– Den 1 oktober infördes CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) som innebär en ökad administrativ börda för företag som importerar exemplelvis järn- och stålprodukter. Successivt införs också förändringar inom EU inom kort som medför att du som exportör/importör måste lämna allt fler uppgifter allt tidigare i leveranskedjan till myndigheterna.

Kursen riktade sig till säljare, inköpare, ekonomer och operativ personal inom import, export, logistik eller inköp. Har du frågor eller är intresserad av att gå en liknande utbildning framöver? Kontakta Emma Meijer eller Anneli Forsman.

217A1547 Forbattrad NR

De kostnader som företag kan ansöka om att få ersatta är exempelvis konsult- och rådgivningstjänster till exempel avseende nya handelsregler, produktgodkännande eller etableringskrav men även direkta kostnader för godkännande och märkning av produkter. Under vissa förutsättningar kan även mässkostnader omfattas. Kostnaderna ska ha uppstått under perioden 2020–2023 på grund av Brexit.

I Sverige hanteras ansökningarna av Svenska ESF-rådet. Under detta digitala informationsmöte går representanter för ESF-rådet som hanterar Brexitjusteringsreserven (BAR) igenom:

Vill du veta mer?

Allt du behöver veta finns på Svenska ESF-rådets hemsida och där finns även möjlighet att delta på kostnadsfria informationsträffar.

Länkar:

Om brexitjusteringsreserven – Svenska ESF-rådet
Kalender – Svenska ESF-rådet

Vilka avdelningar från Holmen Paper deltog i utbildningen?
– Vi som deltog i utbildningen arbetar på avdelningarna Customer Care Nordic & International Sales och Logistics Planning. Vi sitter i centrala Norrköping på Holmen Papers huvudkontor och tillhör försäljning och marknad, säger Antonia Westlund, Customer Care Manager Nordic & International Sales på Holmen Paper.

Customer Care arbetar med Holmen Papers operativa innesäljarbete och hanterar den dagliga kontakten med våra kunder och agenter inom Norden, Baltikum och länderna utanför Europa. Logistics Planning planerar, koordinerar och administrerar transporter från våra svenska produktionsenheter till våra kunder runtom i världen.

Varför ville ni genomföra en företagsanpassad utbildning? Vad var viktigt för er?

– Den främsta anledningen till att vi ville genomföra en företagsanpassad utbildning var möjligheten att kunna sitta tillsammans och dela samt diskutera erfarenheter mellan våra funktioner samt att få en mer punktinriktad utbildning med tips och råd kopplade till vårt dagliga arbete och vår verksamhet. För oss var det också av stor vikt att ha utbildningen på plats för att få i gång bra diskussioner.

På vilket sätt kommer utbildningen att hjälpa er framöver?

– Framförallt har vi fördjupat och breddat vår kunskap inom våra avdelningar. Genomgången av leveransvillkor gav oss också nya och viktiga uppdateringar till vårt dagliga arbete.

Antonia Westlunds kollegor instämmer:

– Utbildningen gav en helhetssyn kring hur viktigt det är att man vet vad man har för leveransvillkor och vad de faktiskt innebär, berättar Linda Toresand Andersson, Customer Care.

– En bra och intressant utbildning , och även fast man hört många saker tidigare så kommer nya uppdateringar och man lär sig något nytt eller förstår på ett annat sätt.
Och Peter gick igenom Incoterms väldigt bra och lätt förståeligt, säger Cathrin Alexandersson, Logistic Planning.

Vad är det viktigaste ni tar med er från utbildningen? Eller kanske tips till andra som funderar på en företagsanpassad utbildning?

– Vikten av att verkligen veta vad ett leveransvillkor innebär. Risker och ansvar, vem som är ansvarig kring det hela och vad olyckor/fel faktiskt kan innebära och hur viktigt det är att göra rätt från början, säger Linda Toresand Andersson.

– Har fått större förståelse för uppbyggnaden av en remburs, och vad man ska titta efter vid granskning, säger Susanne Ling, Customer Care.

– Tips till andra som funderar på att en företagsanpassad utbildning skulle jag säga är bland annat att diskutera vilka behov man som avdelning/organisation har när det kommer till vad man vill få ut av utbildningen. Att ha förberett något exempel att diskutera ser jag också värdefullt för att verkligen nyttja den företagsanpassade utbildningen till fullo, avslutar Antonia Westlund.

Antonia

Antonia Westlund
Customer Care Manager Nordic & International Sales
Holmen Paper

Om Holmen:

Holmen odlar hus
Vi brukar skogen aktivt och hållbart, och använder råvaran på ett smart sätt. Virket förädlas till trävaror för hållbart byggande och av det som bli över tillverkar vi världsledande kartong och innovativa pappersprodukter. Av vattnet och vinden på våra marker producerar vi dessutom förnybar energi. När vi odlar hus, odlar vi samtidigt förändring.

Har du frågor om Handelskammarens företagsanpassade utbildningar? Läs mer här eller kontakta Emma Meijer, projektledare Internationell handel.

Att det går bra för exportföretagen är centralt för Sveriges ekonomi och konkurrenskraft. Exportföretagen behöver i regel en längre framförhållning och verkar på en större och mer diversifierad spelplan. Därför är en undersökning av exportföretagens erfarenheter och prognoser lika intressant som relevant. Handelskammarens nya rapport ska ses som en temperaturmätning bland medlemsföretagen där syftet är att ge en enkel och tydlig överblick av situationen hos exportföretagen och hur de mår.

Våren 2023 befinner vi oss i svalare ekonomiska och osäkrare tider. Det är inte läge att tala om någon ekonomisk kris, men ”tuffare tider” drabbar företag olika hårt. Inflationen är hög världen över, centralbankerna höjer styrräntan, det pågår ett krig i Ukraina som ökar de handelspolitiska spänningarna och minskar tillväxtmöjligheterna. För att nämna några utmaningar som näringslivet står inför. Prognosmakare menar att året fortsatt bjuder på en negativ tillväxt men att en ljusning kan skönjas under nästa år. Så än så länge spås nedgången vara relativt kortvarig då inflationen tros ha nått sin topp och centralbankerna närmar sig slutet av sina åtstramningscykler för räntan.

Sammanfattningsvis visar resultaten att exportföretagen bedömer en svagare konjunktur framåt – i tider av en orolig omvärld och nedtonade utsikter för världsekonomin. Flertalet av företagen ser en nedgång i efterfrågan på sina produkter eller tjänster och ungefär hälften planerar att behålla exportförsäljningen oförändrad. Samtidigt speglar resultaten att en betydande andel, närmare 40 procent, av de responderande företagen väljer att satsa mer på befintliga marknader eller expandera på nya samt att ytterst få ska minska sin exportförsäljning. Positivt är också att ungefär 40 procent av exportföretagen vill anställa inom ett år samt att tron på den egna verksamheten och regionen i stort är stark.

Den optimistiska synen tar vi med oss när vi förhoppningsvis går ljusare tider tillmötes vartefter – regionalt som globalt.  

Peter Hellman är konsult och föreläsare inom Internationell Handel på Västsvenska Handelskammaren. Peter har nu utformat vår helt nya utbildning Trade Compliance som har premiär den 29 mars. Här berättar han om vad det innebär och varför det både behövs och efterfrågas.

Vad innebär Trade Compliance?

– Trade Compliance handlar om risker, säkerhet och efterlevnad av regelverk ur ett internationellt perspektiv. Jag skulle säga att det är ett fundament i det strategiska arbetet, och såklart något som berör alla roller i verksamheten.

– Vi lever ju idag i en komplex och snabbt föränderlig värld med ökade krav, och alla gånger är det inte helt enkelt att både navigera rätt och fatta korrekta beslut.

Varför är det viktigt?

– Vi i Sverige har kanske varit lite för naiva under en längre tid. Vi tror oss ha rätten att handla när som helst och med vem som helst. Men så ser verkligheten inte riktigt ut. Handeln har blivit alltmer komplex och politiserad. Ett tydligt exempel på det är handelskonflikten mellan Kina och USA. Därtill är det en osäker och orolig omvärld med alltifrån sanktioner som träder i kraft till handelshinder, vilket gör att det är viktigare än någonsin att följa de bestämmelser och riktlinjer som finns. Görs inte det, blir det konsekvenser. Vill det sig riktigt illa kan man företagare exempelvis bli svartlistad eller få yrkesförbud.

– Att vår omvärld är mer komplicerad och vikten av att uppfylla alla krav och regler blev grunden när jag utformade den nya utbildningen Trade Compliance, där syftet är att ge en förståelse för hela kedjan och att öka riskmedvetenheten. Utbildningen är menad att ge en orientering om vilka regelverk är det som gäller, vad man bör tänka på för att agera på rätt sätt och undvika att verksamheten blir påverkad negativt.

Peters råd – detta bör du ha stenkoll på:
1. Klassificera. Vilka varor handlar jag med? Utifrån klassificeringen bestäms vilka regler som gäller för just er vara.
2. Ursprung. Vad har varan för ursprung? Vem har tillverkat den?
3. Affärspartners. Vem handlar jag med? Ha koll på hela kedjan av leverantörer, kunder men även exempelvis transportörer. Kan banken tänka sig att genomföra affären?
4. Uppfylla kraven kring licenshantering och exportkontroll
5. Efterlevnad av tullregler

Mikael Lindgren arbetar till vardags med att informera kring tullbrottslighet och samverka med näringslivet för att komma åt den organiserade brottsligheten samt hjälpa företag att undvika att bli utnyttjade av kriminella.

– Att företag blir utnyttjade av kriminella är ingen nyhet, men just nu är det en oroande utveckling av den organiserade narkotikasmugglingen där vi ser att seriösa företag i allt högre grad utnyttjas som brottsverktyg.

Hur kan det gå till?

– Mycket handlar om vem du har som kund. Vet du vem som är din kund? Det kan till exempel börja med att en speditör eller ett ombud får ett uppdrag av en kund men där kunden uppgett knapphändig information såsom enbart förnamn, företagsnamn, ett telefonnummer och en mail. Därefter kan det finnas indikatorer som gör att man bör vara vaksam. Kanske är det svårt att nå kunden eller strular det med betalningen?

– Det är mer vanligt förekommande än vi tror och anledningen till att smugglarna utnyttjar företagen är för att de inte vill blotta sig själva med egna transporter. Varför ska de riskera att åka fast när de kan nyttja det legala flödet?

Vilka är dina främsta tips på hur företagare kan skydda sig och förhindra att bli utnyttjade?

– Var säker på vem du gör affärer med och var försiktig om känslan känns osäker. Jag vet att tiden ofta är knapp hos företagen, men att öka riskmedvetenheten och göra en extra koll vid en ny och okänd kund. Exempelvis vem som företräder företaget, vad har de för verksamhet, finns personen på företaget, går telefonnumret till ett kontantkort, känns leveransadressen rimlig? Om magkänslan fortsatt känns osäker så rekommenderar jag att avstå och kontakta Tullverket istället.

– Genom samverkan minskar risken att bli utnyttjad och vi ser gärna att företag hör av sig för att bidra med sin kunskap och input. Vi vill skapa ett tryggt samhälle och näringslivet spelar en stor roll i detta.

Vill du veta mer eller få hjälp?

Läs mer och kontakta Tullverket här: Samverkan mot tullbrottslighet

Riskindikatorer:

 • Nystartad firma, ny kund
 • Hotmail eller Google e-mailadresser
 • Svår att få tag på-ingen kommunikation med mottagaren i Sverige
 • Fraktpriset spelar mindre roll
 • Ovanligt ivrig att få ut godset, eller inte ivrig
 • Stämmer varan överens med mottagarens verksamhet
 • Är leveransadressen rimlig
 • Avsättning av varan
 • Stämmer vikten mot det uppgivna innehållet
 • Stort intresse för området eller specifikt gods
 • Besök på udda tider
 • Avvikande dofter från lagerområde
 • Boxadress eller co/adress
 • Handlingar av dålig kvalitet
 • Oekonomiska transportvägar
 • Order och kontraorder på leveransadress
 • Nervöst eller undvikande uppträdande

Berätta lite om er verksamhet:
– Carbex tillverkar kolborstar från råmaterial till färdig produkt i grafit med silver eller kopparinnehåll. En kolborste är en glidkontakt som för över ström eller signaler ifrån en fast till en roterande del och sitter i många motorer och generatorer. Man skulle säga att kolborstar finns i det mesta. Exempelvis i fönsterhissar i bilar, eltandborstar, tvättmaskiner. Men vi vänder oss mot vindkraft och medicin. I Vadstena tillverkas produkten från pulver till färdig borst och idag omsätter vi ca 160 miljoner kronor. Vi har funnits ända sedan 1887 så vi har många år på nacken och en gedigen bakgrund!

Hur arbetar ni internationellt och vilka marknader är ni verksamma på?
– Till 99 procent arbetar vi med export mot primärt Europa, USA och Kina. Vi har sedan november dessutom startar upp vår verksamhet i Indien där vi idag har en säljare. Vad gällande USA-marknaden har vi en partner som vi mer eller mindre är gifta med.

Hur kommer det sig att ni bokade en företagsanpassad utbildning?
– Vi behövde en uppfräschning inom tull och internationell handel. Det är viktigt vi alla vet vad som gäller just nu inom området då vi arbetar så pass internationellt med export.

Vad tyckte ni om utbildningen?
– Utbildningen var otroligt bra utförd! Peter Hellman från Västsvenska Handelskammaren är en otroligt kompetent utbildare med en rejäl kunskapsbank som han pedagogiskt förmedlade. All heder till honom kan jag säga! Vi fick verkligen upp ögonen för vad som krävs i många och emellanåt ganska krävande delar. Det kan tyckas enkelt att frakta gods runt om jordklotet men det är ganska mycket att tänka på. Det finns många fallgropar som kan bli kostsamma om man inte följer de lagar och förordningar som finns gällande skeppning av gods i olika delar av världen. Vi fick nog alla en aha-upplevelse under utbildningstillfället.

Vad är det viktigaste ni med er från utbildningen?
– Undvik Ex works och DDP! Det är nej nej från Peter! Det handlar om att man redan ska ha tänkt på fraktsätt när man väl sitter med kund och ställt sig frågan vad det innebär för kunden i det specifika landet. Vad kan man egentligen lova vid förhandlingsbordet? Det är nog det viktigaste vi tar med oss. Vi ska vara mer proaktiva i det vi föreslår i stället för att kunden talar om för oss vilket fraktsätt det ska vara. Lova aldrig ett fraktsätt utan att veta vad som gäller i det land du har affär med!

Bild Joakim Hedlund, Carbex.

Joakim Hedlund, vd
Carbex

Vill du veta mer om Carbex?

Läs mer om våra utbildningar inom internationell handel

Resan till Bryssel var en tjänsteresa, då jag och vd Simon Helmér tillsammans med representanter från Sydsvenska respektive Värmlands Handelskammare gjorde några studiebesök i syfte att fördjupa kunskapen om vårt europeiska samarbete. Euro Chambres är ett nätverk för handelskamrar inom EU och kandidatländerna till unionen. Vi fick tillfälle att träffa såväl vd som ordförande och prata gemensamma frågor för svenska och europeiska företag och handel. Kriget i Ukraina, energipriser, politisk påverkan och kompetensförsörjning var några av ämnena på agendan och det blev än mer uppenbart att Europas sak är Sveriges – och tvärtom. Efter nyår förstärks detta faktum än mer då Sverige går in som ordförandeland för unionen. Som företrädare för handelskamrarna fick vi ett exklusivt möte med Sveriges ständiga representation i EU, som har bråda dagar med samordning och förberedelser. Under det halvårslånga ordförandeskapet ska Sverige stå värd för cirka 3 000 sammanträden.

MicrosoftTeams image 43
Maria Björk Hummelgren och Simon Helmér på plats i Bryssel, november 2022.

Den internationella arenan är aktuell på flera sätt. Häromdagen sattes bollen för det hårt kritiserade fotbolls-VM i Qatar i rullning, där mänskliga rättigheter och utnyttjandet av utländsk arbetskraft med rätta tagit stor del av strålkastarljuset från det sportsliga innehållet.

Nyligen avslutades också FN:s klimatmöte COP27 i Sharm el-Sheikh i Egypten, som enligt experter bjöd på både fram- och motgångar. Att 1,5-gradersmålet ligger fast och att en fond upprättas för ersättning av skador och förluster orsakade av klimatförändringar, uppges tillhöra de positiva utgångarna. Att någon skrivelse om utfasning av fossila bränslen inte klubbades, mycket på grund av oljeproducerande länders inflytande, har kritiserats hårt. Ännu är världens länder inte överens om vare sig hur omfattande problemet är, än mindre hur det ska tacklas.

Detta faktum blev också tydligt när Östsvenska Handelskammaren stod värd för Trade Talks (se bild längst upp), en serie digitala seminarier som inriktar sig på särskilda marknader utomlands. Fokus denna gång var USA, och deltagarna fick veta mer om hur svensk-amerikanska Handelskammaren i New York, Business Sweden och svenska ambassaden i Washington kan bistå företag som vill in på den amerikanska marknaden. ”Over there” har vare sig företag, myndigheter eller allmänhet kommit närmelsevis lika långt i sin kunskap eller agerande för den nödvändiga gröna omställningen. Här finns stort utrymme för innovativa svenska företag att påverka och göra affärer. Påverkanskraft börjar som bekant i det lilla.

Handelskammaren är först och främst en regional röst och aktör, östsvenska företags förutsättningar och villkor är vår främsta prioritet. Men dessa påverkas i allra högsta grad av nationella och internationella marknader och regler. Vi vill fortsätta vara den självklara regionala näringslivsaktören med kraft och kunskap som sträcker sig över gränserna.

Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef