Östsvenska Handelskammaren

Charlotte Axelsson – styrelseordförande i mansdominerad bransch

100-listan genomför varje år en undersökning för att ta reda på hur det ser ut med kompetens och jämställdhet i regionens styrelser. I det senaste rapportsläppet så framgick det tydligt att nära 8 av 10 styrelseledamöter i sörmländska, östgötska och gotländska bolag är män. Men det finns företag i regionen som brinner för frågan och sätter jämställdhetsarbetet högt på agendan. ED Bygg är ett exempel på ett sådant företag.

Charlotte Axelsson är styrelseordförande i ED Byggs styrelse. Hon är själv Stockholmsbaserad och fick därför inte uppdraget genom 100-listan, men hon tycker att initiativet är en viktig insats för att förändra den rådande situationen.

– Det finns liknande initiativ i Stockholm och jag tror att de behövs och kan göra stor skillnad! Personligen så har jag haft turen att befinna mig på rätt plats då man sett ett behov av någon med min typ av kompetens, men den här typen av sammanställningar utgör ett viktigt underlag för företag som står i begrepp att rekrytera till sina styrelser. Det blir också ett nätverk där kvinnor kan stötta och lära av varandra.

Charlotte har haft en lång karriär kantad av prestigefyllda uppdrag och utmärkelser, hon har bland annat varit VD för både Svenska Bostäder och HSB, utnämnts till ”Årets kvinnliga förebild i fastighetsbranschen” och har just nu fem olika styrelseuppdrag, varav fyra är som ordförande. Det är enkelt att förstå att hennes väg fram i yrkeslivet har inneburit hårt jobb, men det hon själv lyfter är framförallt glädjen i arbetet:

– Jag har jobbat nästan uteslutande med fastigheter genom hela mitt yrkesliv och jag har tyckt att det har varit väldigt roligt! Att vara styrelseordförande ser jag som en lagledarroll, där det gäller att få ihop en grupp och se till att alla kommer till tals. Tack vare mina egna erfarenheter så kan jag ofta utmana VD:n, för att höja nivån på styrelsearbetet. Jag tycker att det är viktigt att hålla fokus på en strategisk nivå men också att också följa upp arbetet och verksamheten kontinuerligt.

Att vara kvinnlig ledare eller styrelseordförande inom en mansdominerad bransch kan innebära vissa utmaningar, men Charlotte påstår att hon inte märkt av det allt för mycket, det som hon däremot har reagerat på är omgivningens porträtterande av henne som karriärkvinna.

– Under åren har jag känt att folk har fått en bild av mig som jag inte alltid känt mig bekväm i. Särskilt under småbarnsåren då jag fick mitt första VD-uppdrag i allmännyttan, som VD för Familjebostäder. Uppdraget innebar också att jag blev Sveriges första kvinnliga VD i allmännyttan, vilket uppmärksammades, men jag var fortfarande en ”vanlig mamma” som hämtade mina barn från förskola och skola.

De verksamheter som Charlotte har varit yrkesverksam eller styrelseledamot inom har trots att de, som hon tidigare nämnt, nästan uteslutande tillhört samma bransch, skilt sig mycket åt. Det blir extra tydligt när jag frågar henne om hur de olika rekryteringsprocesserna sett ut och hur just jämställdhetsarbetet fungerar.

– Inom offentlig verksamhet och börsnoterade bolag så är det väldigt viktigt med transparens och tydlighet jämfört med om man jobbar för ett privat företag, där ägaren deltar i det löpande styrelsearbetet på ett helt annat sätt. När det gäller rekryteringen så finns det en tydlig skillnad, staten arbetar strategiskt utifrån en kompetensbank medans uppdragen inom privata företag ofta kommer genom egna nätverk. Så har det i alla fall sätt ut i de fall där jag blivit rekryterad.

– Ett av mina första styrelseuppdrag var inom en arbetsgivarorganisation i början av 90-talet, jag var ensam kvinna och minns att jag noga övervägde hur jag skulle presentera mina idéer för att de skulle bli hörda. Som tur är så är det mycket som har hänt sen dess. Idag är företag generellt sett mycket bättre på att utvärdera styrelserna och se över vilken kompetens som behövs för att utveckla och stärka gruppen, men det är fortfarande en bra bit kvar på resan.

Rollen som styrelseordförande i ED Byggs styrelse har gett Charlotte insyn i den östsvenska regionen och hon har imponerats av företagets aktiva arbete för att attrahera lokala studenter från Linköpings universitet.

– ED Bygg är ett ungt bolag som driver ett aktivt jämställdhetsarbete, både vad gäller könsfördelning och etnicitet. Det finns en medveten strategi att satsa på unga, lokala förmågor och se till att utveckla och lyfta dem i sina roller inom bolaget, en satsning för regionens framtid som känns helt rätt! 

Relaterade #100-listan

Jämställda styrelserum är en tillväxtfråga

100-listan

Fyra handelskamrar skriver gemensamt i Dagens Industri.

Stort medieuppbåd när 100-listan släppte rapport

100-listan

Tv, radio och tidningar. 100-listans rapport om jämställdhet i bolagsstyrelser blev nyheter i regionens största mediekanaler.

BILDSPEL: Stort intresse när 100-listan släppte rapport på tre orter samtidigt

100-listan

Den 22 november var det äntligen dags för rapportsläppet av Östsvenska Handelskammarens och 100-listans årliga undersökning om jämställdheten i bolagsstyrelser...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet
Skeppningsnatverket tema infrastruktur

Sveriges flyghuvudstad gör steget ut i världen litet

Nyheter

Linköping City Airport är en internationell cityflygplats nära Linköpings centrum. Många företag som gör affärer utanför landets gränser nyttjar den...

Nyhet
ebba2

Exklusiv intervju: Innovation i fokus när Ebba Busch besökte Linköping

Näringspolitik

Innovation, konkurrenskraft och EU. Det var huvudämnena när energi- och näringsminister samt vice statsminister Ebba Busch (KD) besökte Linköping en...

Nyhet
Skeppningsnatverket tema infrastruktur

Sveriges flyghuvudstad gör steget ut i världen litet

Nyheter

Linköping City Airport är en internationell cityflygplats nära Linköpings centrum. Många företag som gör affärer utanför landets gränser nyttjar den...

Nyhet
ebba2

Exklusiv intervju: Innovation i fokus när Ebba Busch besökte Linköping

Näringspolitik

Innovation, konkurrenskraft och EU. Det var huvudämnena när energi- och näringsminister samt vice statsminister Ebba Busch (KD) besökte Linköping en...

Nyhet
forssell

Handelskammarens egen minister

Nyheter

Statsrådet Johan Forssell (M) är den första svenska minister som ansvarar för både bistånds- och utrikeshandelsfrågorna. Det unika ligger inte...