Östsvenska Handelskammaren

De har startat en feedbackrevolution

Du vet säkert inte om det. Men med stor sannolikhet har du kommit i kontakt med deras produkter och tjänster. Vännerna Ted Axelsson och Eric Lager startade enkät- och pulsmätningsföretaget GreatRate för sex år sedan. Idag finns företaget i ett 10-tal länder, har dotterbolag i USA och kunder som IKEA, Hemköp, Icehotel, Coor, flertalet kommuner och landsting samt Polismyndigheten. Nu startar de en feedbackrevolution världen över.

Som varandras motsatser fann de varandra. Den utåtriktade och kreativa Ted Axelsson och den analyserande och tekniske Eric Lager.
Vi ville skapa något nytt inom den annars traditionella enkätbranschen, något som ingen annan gjort tidigare. Egentligen att starta en bransch med en ny typ av feedback som ska ersätta den gamla synen på enkäter, säger Ted Axelsson.

Att företag genomför medarbetarundersökningar för att mäta arbetssituation, stressnivå och engagemang på jobbet är inget nytt. Inte heller att företag genomför kundundersökningar för att få svar på deras åsikter om företaget och produkterna.
När vi startade var det redan vanligt med undersökningar och ibland löpande feedback, men det som saknades var djup och substans i feedbacken. Och vad man egentligen gjorde med svaren. Men i det enkla och löpande hittade vi vår nisch – att göra enkla mätningar mycket smartare, säger Ted.

Tillsammans med lokala partners tog GreatRate fram ett smart system som gör att företag kan göra snabba pulsmätningar och få svaren analyserade direkt. Frågorna är inte statiska utan dynamiska och ändras utifrån hur, hur ofta och vad respondenten svarar.
Till skillnad mot plastknapparna med smileys som redan fanns när vi startade kan den som svarar på en GreatRate-mätning själv välja att svara på följdfrågor – vilket många gör. Sen kan frågorna ändras utefter behov, för att vara minst lika djupgående som en traditionell mätning, fast mycket snabbare.

 

8 sekunder
Insamlingsmetoden är enkel. Den sker digitalt via en app, på webben eller via terminaler som GreatRate själva tagit fram.
Insamling med GreatRate är superenkelt och det är en nyckel till att det blivit så populärt. Men egentligen är det inte hur vi samlar in feedback som är det viktiga, utan det är svaren – och hur företaget kan dra nytta av svaren.

Ted hänvisar till att många undersökningar är för långa och krångliga vilket gör att svarsfrekvensen minskas.
8 sekunder. Så lång tid ska det max ta att svara på en undersökning. Vi översköljs av information idag och för att få ”ta tid” av respondenterna måste det gå fort och vara inbjudande att svara. Ett ”snällt” gränssnitt som skapar en känsla av att vilja istället för ett måste.

Men kan du få ut något vettigt på 8 sekunder?
Ja, absolut. Gör man det rätt kan du få ut allt du vill på de sekunderna. Det handlar om att ställa rätt frågor, och inte fastna på ytan hela tiden. Om du ser att du har problem med “Personalens bemötande” kan ni ändra till frågor gällande “Välkomnande”, “Samtalston” och “Kroppsspråk” för att ta reda på mer exakt hur du ska lösa det.

På sikt tror Ted att detta snabba sätt att genomföra pulsmätningar kommer ersätta de traditionella medarbetarundersökningarna.
En medarbetarundersökning ger en ögonblicksbild av den dag medarbetarna svarade på den. Det är många faktorer som spelar in; hur man mår den dagen, hur mycket man har att göra med mera. Och svaren tas om hand upp till 6 månader efter insamlingen. Att istället genomföra snabba mätningar varje dag eller varje vecka skapar en mer rättvis bild av situationen. Vi kan också ställa frågor inför en arbetsdag, exempelvis; Hur mår du idag? Vad skulle motivera dig extra idag? Det går även att bibehålla en engagerande arbetsplats med frågor som: Har du gett en kollega feedback denna vecka? Har du tagit eget initiativ till att förbättra din arbetsplats denna vecka?

 

Starta feedbackrevolution
Ted menar att företag generellt sätt idag är hyfsat bra på att samla in data, men dåliga på att ställa rätt frågor och göra någonting med svaren. Någonting som får konsekvenser genom att man inte gör de åtgärder som behövs eller följer upp medarbetarnas mående.
Vi måste skapa en feedbackkultur. Vi är ganska bra på det i Sverige, men sämre i resten av världen. Vi behöver starta en feedbackrevolution helt enkelt. Det handlar om ett skifte i mindset och att få ut så mycket som möjligt av de svar och den feedback man får in. Det kommer hjälpa företag på så många sätt och hjälpa dem att nå sina mål.

Framtiden ser ljus ut för GreatRate. Med en produkt och tjänst som ligger helt rätt i tiden kommer företaget växa.
Kundnöjdhetsboomen började 2010 och medarbetarhälsarörelsen börjar nu. Vi är inne i två stora vågor där vårt verktyg är unikt och kommer göra skillnad.

Idag har man kunder som IKEA, Hemköp, Icehotel, Coor och Lekia. Man har också startat ett dotterbolag i USA och har partners i tio länder. På frågan var fokus ligger nu svarar Ted:
Vårt fokus är att fortsätta vår resa i Sverige där vi också bygger vidare på våra innovationer och vår analysmotor, samtidigt som vi etablerar oss utomlands med hjälp av våra partners. Och tillsammans skapar vi en feedbackrevolution världen över som kommer hjälpa alla att nå längre och må bättre.

Relaterade #Nyheter

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

Dubbla hjärtslag för Almedalsveckan

Nyheter

Att vara på plats och lyfta näringslivets viktigaste frågor i Almedalen, är en självklarhet för Östsvenska Handelskammaren. Almedalen Sveriges största...

Johan Aronsson har blick för resultat och helhet

Nyheter

Mottagaren av Östsvenska Handelskammarens hållbarhetspris 2024 tror på högre kvalitet, färre antal slit- och slängprodukter och ser till att hållbarhet...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

13 november, 2024

Fullt fokus på Ostlänken

Denna träff är för ESIC-medlemmar: Fullt fokus på Ostlänken, med Magnus Sjöberg som är programchef...

4 september, 2024

AW med pitch – Ett mingel för bygg, fastighet & infrastruktur

Fastighetsägarna, Byggföretagen och Östsvenska Handelskammarens ESIC-nätverk bjuder in till ett gemensamt mingel för dig som...

Nyhet

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

Nyhet

Dubbla hjärtslag för Almedalsveckan

Krönikor

Att vara på plats och lyfta näringslivets viktigaste frågor i Almedalen, är en självklarhet för Östsvenska Handelskammaren. Almedalen Sveriges största...

Nyhet

LIVE TV: Se Handelskammarens seminarier live från Almedalen

Almedalen

Är du inte på plats under Almedalsveckan i år? Då kan du kan enkelt följa alla Handelskammarens seminarier hemifrån!