Östsvenska Handelskammaren

De har startat en feedbackrevolution

Du vet säkert inte om det. Men med stor sannolikhet har du kommit i kontakt med deras produkter och tjänster. Vännerna Ted Axelsson och Eric Lager startade enkät- och pulsmätningsföretaget GreatRate för sex år sedan. Idag finns företaget i ett 10-tal länder, har dotterbolag i USA och kunder som IKEA, Hemköp, Icehotel, Coor, flertalet kommuner och landsting samt Polismyndigheten. Nu startar de en feedbackrevolution världen över.

Som varandras motsatser fann de varandra. Den utåtriktade och kreativa Ted Axelsson och den analyserande och tekniske Eric Lager.
Vi ville skapa något nytt inom den annars traditionella enkätbranschen, något som ingen annan gjort tidigare. Egentligen att starta en bransch med en ny typ av feedback som ska ersätta den gamla synen på enkäter, säger Ted Axelsson.

Att företag genomför medarbetarundersökningar för att mäta arbetssituation, stressnivå och engagemang på jobbet är inget nytt. Inte heller att företag genomför kundundersökningar för att få svar på deras åsikter om företaget och produkterna.
När vi startade var det redan vanligt med undersökningar och ibland löpande feedback, men det som saknades var djup och substans i feedbacken. Och vad man egentligen gjorde med svaren. Men i det enkla och löpande hittade vi vår nisch – att göra enkla mätningar mycket smartare, säger Ted.

Tillsammans med lokala partners tog GreatRate fram ett smart system som gör att företag kan göra snabba pulsmätningar och få svaren analyserade direkt. Frågorna är inte statiska utan dynamiska och ändras utifrån hur, hur ofta och vad respondenten svarar.
Till skillnad mot plastknapparna med smileys som redan fanns när vi startade kan den som svarar på en GreatRate-mätning själv välja att svara på följdfrågor – vilket många gör. Sen kan frågorna ändras utefter behov, för att vara minst lika djupgående som en traditionell mätning, fast mycket snabbare.

 

8 sekunder
Insamlingsmetoden är enkel. Den sker digitalt via en app, på webben eller via terminaler som GreatRate själva tagit fram.
Insamling med GreatRate är superenkelt och det är en nyckel till att det blivit så populärt. Men egentligen är det inte hur vi samlar in feedback som är det viktiga, utan det är svaren – och hur företaget kan dra nytta av svaren.

Ted hänvisar till att många undersökningar är för långa och krångliga vilket gör att svarsfrekvensen minskas.
8 sekunder. Så lång tid ska det max ta att svara på en undersökning. Vi översköljs av information idag och för att få ”ta tid” av respondenterna måste det gå fort och vara inbjudande att svara. Ett ”snällt” gränssnitt som skapar en känsla av att vilja istället för ett måste.

Men kan du få ut något vettigt på 8 sekunder?
Ja, absolut. Gör man det rätt kan du få ut allt du vill på de sekunderna. Det handlar om att ställa rätt frågor, och inte fastna på ytan hela tiden. Om du ser att du har problem med “Personalens bemötande” kan ni ändra till frågor gällande “Välkomnande”, “Samtalston” och “Kroppsspråk” för att ta reda på mer exakt hur du ska lösa det.

På sikt tror Ted att detta snabba sätt att genomföra pulsmätningar kommer ersätta de traditionella medarbetarundersökningarna.
En medarbetarundersökning ger en ögonblicksbild av den dag medarbetarna svarade på den. Det är många faktorer som spelar in; hur man mår den dagen, hur mycket man har att göra med mera. Och svaren tas om hand upp till 6 månader efter insamlingen. Att istället genomföra snabba mätningar varje dag eller varje vecka skapar en mer rättvis bild av situationen. Vi kan också ställa frågor inför en arbetsdag, exempelvis; Hur mår du idag? Vad skulle motivera dig extra idag? Det går även att bibehålla en engagerande arbetsplats med frågor som: Har du gett en kollega feedback denna vecka? Har du tagit eget initiativ till att förbättra din arbetsplats denna vecka?

 

Starta feedbackrevolution
Ted menar att företag generellt sätt idag är hyfsat bra på att samla in data, men dåliga på att ställa rätt frågor och göra någonting med svaren. Någonting som får konsekvenser genom att man inte gör de åtgärder som behövs eller följer upp medarbetarnas mående.
Vi måste skapa en feedbackkultur. Vi är ganska bra på det i Sverige, men sämre i resten av världen. Vi behöver starta en feedbackrevolution helt enkelt. Det handlar om ett skifte i mindset och att få ut så mycket som möjligt av de svar och den feedback man får in. Det kommer hjälpa företag på så många sätt och hjälpa dem att nå sina mål.

Framtiden ser ljus ut för GreatRate. Med en produkt och tjänst som ligger helt rätt i tiden kommer företaget växa.
Kundnöjdhetsboomen började 2010 och medarbetarhälsarörelsen börjar nu. Vi är inne i två stora vågor där vårt verktyg är unikt och kommer göra skillnad.

Idag har man kunder som IKEA, Hemköp, Icehotel, Coor och Lekia. Man har också startat ett dotterbolag i USA och har partners i tio länder. På frågan var fokus ligger nu svarar Ted:
Vårt fokus är att fortsätta vår resa i Sverige där vi också bygger vidare på våra innovationer och vår analysmotor, samtidigt som vi etablerar oss utomlands med hjälp av våra partners. Och tillsammans skapar vi en feedbackrevolution världen över som kommer hjälpa alla att nå längre och må bättre.

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

10 oktober, 2023

Nätverksträff med HR-nätverket

Välkommen till Handelskammarens nätverk för dig som har en ledande befattning inom HR. Endast en...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...