Östsvenska Handelskammaren

Den våta filten över världens ekonomi

Alla generationer tror de lever i en tid då det händer extra mycket som vi kanske inte är vana vid att hantera och förhålla oss till, varken som individer eller som företag. Just nu är inget undantag då vi matas med handelskonflikter, Brexit, Trump, Kinas ambitioner, EU:s inre utmaningar, nationalism, populism och ifrågasättandet av multilaterala institutioner och regelbaserade system.

Krönika: Magnus Lindahl

Alla generationer tror de lever i en tid då det händer extra mycket som vi kanske inte är vana vid att hantera och förhålla oss till, varken som individer eller som företag. Just nu är inget undantag då vi matas med handelskonflikter, Brexit, Trump, Kinas ambitioner, EU:s inre utmaningar, nationalism, populism och ifrågasättandet av multilaterala institutioner och regelbaserade system.

Allt detta är förändringar som påverkar förutsättningar för globalt samarbete och företagande, ställer nya krav, ändrar logik och spelregler för ekonomisk aktivitet, leverantörskedjor. Givet ovan så blir det även en utmaning för både kompetens, lönsamhet och affärsmodeller. Utmaningen är, som alltid, att se om, hur och när man påverkas och hur man skall agera för att svara upp mot verkligheten.

Allvarligt läge med osäkra utsikter

Som om inte ovan är nog så har Coronaviruset seglat upp som ytterligare ett moln att på osäkerhetshimlen. Det som började i Kina i december 2019 har i skrivande stund spridit sig över stora delar av världen och fört med sig stark oro på finansiella marknader, bland konsumenter och störningar både på leverantörs- och efterfrågesidan hos företag. Förutom mänskligt lidande så är de ekonomiska konsekvenserna mycket allvarliga och vi vet varken hur djupa eller långa dessa kommer att bli.

I Kina verkar spridningen nu vara alltmer under kontroll och man går sakta tillbaka till mot full produktion tack vare extrema åtgärder med 10-tals miljoner människor i karantän och över 100 miljoner arbetare som (ännu) inte får återvända till sina arbetsplatser. Även om många företag öppnat igen så är kapacitetsutnyttjandet lågt vilket ger kännbara effekter runtom i världen. Det är lång väg kvar till full produktion i världens fabrik och i och med den fortsatta spridningen runtom i världen och att länder börjar vakna upp och ta sig an viruset på olika sätt så börjar det slå hårt mot både investeringar, resande och konsumtion på global nivå. Om de reaktioner och åtgärder som vi ser i världen är en under- eller överreaktion är svårt att veta och beror helt på hur allvarligt det i slutändan kommer att bli.

Negativa konsekvenser även för näringslivet i vår region

I kontakten med näringslivet i vår region säger ett antal företag att de börjar känna av negativa konsekvenser. Dessa är t ex att företag med direkta kunder i Kina förlorar intäkter samt att även kunder och leverantörer på andra ställen i världen vilka är beroende av den kinesiska marknaden eller kinesiska insatsvaror också drar ned på sina beställningar. Vidare drabbas företag i vår region även av förseningar i leveranser av insatsvaror. Det är inte bara tillverkningsindustrin som drabbas utan även aktiviteten många andra delar av ekonomin går ned.

De försiktighetsåtgärder som företagen i vårt närområde vidtagit är t ex att alla resor är stoppade till Kina, Macau och Hong Kong samt att bara verksamhetskritiskt resande till Sydkorea, Taiwan, Japan och Sydostasien får äga rum. Vid återkomst är det ofta 14 dagars hemmajobb och egenkarantän som gäller. Vidare arbetar även vissa företag fram actionplans för scenarios med kraftigt sjunkande omsättning och minimibemanning. Företag som tillhör koncerner har även ofta tydliga instruktioner och guidelines för hur de skall agera i olika situationer. De senaste dagarna har även kommit att även resor som är kortare och inom Sverige skall tänkas igenom.

Man följer utvecklingen på marknaderna genom en ökad dialog med egna kontor, dotterbolag, partners, kunder, underleverantörer och genom media. Flera av företagen är även oroade att Corona kan knuffa in oss i en lågkonjunktur.

Även post Corona och produktion återupptas så kan små och medelstora företag riskera att hamna längre bak i kön och tvingas vänta på sina leveranser tills större företag ”fått” sitt. Dessutom kan då ett ökat tryck på containerfrakt driva upp priser och ned tillgång containers vilket gör att man kan tvingas använda flygfrakt vilket i sin tur kan påverka lönsamheten.

Hur detta kommer slå på arbetslöshet, konsumtion och investeringar i just vår region beror helt på hur lång och djup den globala nedgången blir.

Stora ekonomiska konsekvenser

Konsekvenserna av viruset kan som sagt tydligt ses i Kina med enorm negativ påverkan på både tillgångs- och efterfrågesidan inom alla delar av samhället – t ex konsumtion, service, logistik, produktion och turism. Byggsektor och fabriker har inte full tillgång till arbetskraft, insatsvaror och kan inte producera. Jordbruksnäringen får inte ut varor och in foder. Konsumtionen och turism tvärnitar när människor varken reser, går på restaurang eller köper bilar. Många får heller inte ut löner då de inte kan ta sig till jobbet. Det finns risk för att liknande effekter kommer att kunna ses i övriga världen i och med virusets fortsatta spridning.

Det är som mörkast innan gryningen

Corona är ett dråpslag mot ekonomin – i Kina, regionalt i Asien och nu globalt. Kinesisk produktion är för många sektorer extremt viktigt i de globala värdekedjorna som t ex fordonsprodukter, elektronik, medicin. Störningar i dessa slimmade system ger snabbt ansträngda lägen, även om kineserna försökt hålla igång kritisk tillverkning på lägre nivå är det hela tiden en balans mellan tillväxt och viruskontroll. Utan full produktion inom en snar framtid så kommer köparna i t ex Europa och USA inom kort tvingas dra ned på sin produktionstakt.

Den dramatiska ekonomiska nedgången innebär att åtgärder från regeringar och centralbanker kommer bli både stort och starkt inte bara i Kina i form av stimulanspaket och räntesänkningar – något som vi redan sett hända i ett antal länder.

När det gäller stimulanser och deras effekt i så har både regeringar och centralbanker just nu ett ganska begränsat utrymme att bita innan virusutbrottet är under kontroll… det vi ser är allvarliga störningar i underleverantörskedjorna, lägre efterfrågan, företag som inte kan verka normalt på grund av brist på komponenter och att människor inte kan/vill gå till jobbet – det är inget som stimulanser direkt kan påverka. Det man får göra nu är att skademinimera och hjälpa företag att överleva.

Allt så mycket mer sårbart än vi kanske trodde

Några tankar som i alla fall jag tar med mig från dessa första veckor av Corona är bl a det enorma globala beroendet av Kina. Att hela världen på ett eller annat sätt är knuten till Kina både som leverantörs- och avsättningsmarknad – något som vi alla visste om men inte riktigt förstått innebörden av. Effekterna störningar i systemet ser vi i form av vinstvarningar från företag runtom i världen. Vidare ställer Corona saker som vi de senaste 30-40 åren tagit för givet på huvudet t ex globalt resande, turism, komplexa- och fjärran värdekedjor. Man kan även tänka i banor av att utbrottet allt är så mycket mer sårbart än vi kanske trodde. 

Detta är varken det första eller sista virusutbrottet som världen ser och då dessa inte respekterar nationella gränser är det heller inget enskilt lands angelägenhet utan det visar också vikten av internationellt samarbete genom t ex WHO och andra multilaterala organ, att information flödar fritt, snabbt och rätt samt att utbytet av erfarenheter och motåtgärder koordineras och expertis delas.

Riskspridning, ögon på bollen, strategiska val och värre innan bättre

Det man som företag kan fundera på är sin eventuella överexponering mot Kina (eller andra marknader) och se om en åtgärdsplan är nödvändig. Kanske kommer insikt om ovan och annat innebära att de globala värdekedjorna stöps om i en snabbare takt och blir mer lokala/regionala när företag systematiskt och aktivt vill sprida risker och lägga sina underleverantörer i olika korgar.

Mitt i allt detta får vi dock inte ta ögonen från bollen. Visst, Kina har fått en smäll men långsiktigt är de positiva utsikterna gällande ekonomi, utveckling, växande medelklass, med mera kvar. Detsamma gäller även i andra drabbade ekonomier. När viruset är under kontroll och faran över så kommer människor att gå ut och konsumera igen, produktion komma igång, resande återupptas och stora stimulanspaket att börja verka.

Problemet är dock att vi inte vet när detta kommer ske. Fram till dess så kommer Corona att ligga som en våt filt över både Kinas och världens ekonomi ytterligare ett tag framöver och som det ser ut just nu så riskerar det att bli värre innan det blir bättre.

Magnus Lindahl,
internationell handel
Östsvenska Handelskammaren

Relaterade #Nyheter

Handelskammarens budskap till ministern - på 3 minuter!

Nyheter

Östsvenska Handelskammaren fick möjlighet att direkt till ansvarig minister Andreas Carlson (KD) yttra oss över Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplanering 2026...

Hon blir vice vd på Handelskammaren

Nyheter

Maria Björk Hummelgren är från och med nu både näringspolitisk chef och vice vd. Förändringen innebär att Maria och vd...

Experterna: Så får du ut det mesta av Almedalen

Nyheter

Politik, demokrati och nätverkande. Hur får man ut det mesta av Almedalsveckan på Gotland? Det berättade några rutinerade profiler under...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet
peru

Peru öppnar upp för ATA-carnet: En möjlighet för global handel

Internationell handel

Från och med den 30 april 2024 blir Peru det senaste tillskottet bland de länder som accepterar ATA-carnet. Detta gör...

21 maj, 2024

Varför äger och driver så få kvinnor företag?

70 procent av svenska privata företag ägs av män. Varför äger och driver inte fler...

Varfor driver sa fa kvinnor foretag 1
Nyhet
andreascarlson

Handelskammarens budskap till ministern – på 3 minuter!

Näringspolitik

Östsvenska Handelskammaren fick möjlighet att direkt till ansvarig minister Andreas Carlson (KD) yttra oss över Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplanering 2026...

Nyhet
peru

Peru öppnar upp för ATA-carnet: En möjlighet för global handel

Internationell handel

Från och med den 30 april 2024 blir Peru det senaste tillskottet bland de länder som accepterar ATA-carnet. Detta gör...

Nyhet
andreascarlson

Handelskammarens budskap till ministern – på 3 minuter!

Näringspolitik

Östsvenska Handelskammaren fick möjlighet att direkt till ansvarig minister Andreas Carlson (KD) yttra oss över Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplanering 2026...

Nyhet
snabbtag

Yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2026—2037, diarienummer LI2023/03919