Östsvenska Handelskammaren

”Det har hänt mer i kommunikationsbranschen de senaste fem åren än det gjorde de 30 åren före det.”

Analysen kommer från Örjan Jerhammar. Vi har träffat varumärkesstrategen och reklammakaren för att prata om det nya medielandskapet, snabb kommunikation och den nya satsningen Backoffice – en ny sorts kommunikationsbyrå.

– Som alla vet påverkar digitaliseringen just nu många branscher. Reklambyråbranschen är inget undantag. Medielandskapet har blivit mer komplext och de tidigare reklambyråerna har mer blivit kommunikationsbyråer eller tagit en inriktning mot IT, säger Örjan.

För 25 år sedan startade Örjan tillsammans med sin bror reklambyrån Jerhammar & Co. Byrån var framgångsrik och när de var som störst hade de 14 anställda. Men runt 2014 hände något. I takt med att den tryckta kommunikationen minskade började marknaden ställa nya krav och mediekartan förändrades.

– Vi, liksom många andra, märkte att hela mediabranschen var i en stor omdaning och byråvärlden hade egentligen två vägval, antingen anamma digitaliseringen och sadla om eller att lägga ner, säger Örjan.

Vilken väg gick ni?
– Egentligen ingen av dem, skrattar Örjan.

För det blev ett tredje alternativ i en affärsidé som legat och grott en tid.

Inne fast ute

För att få djupare svar om vad kunderna och marknaden efterfrågade gjorde Jerhammar & Co en klassisk marknadsundersökning med en tydlig fråga: ”Hur kommer ni att jobba med kommunikation och marknadsföring i framtiden?” Svaren var ganska entydiga. Man kommer även i framtiden anlita byråer för strategier och i större kampanjer. Men man kommer att anställa kompetens inhouse för den löpande kommunikationen. Det var så affärsidén idén föddes; att erbjuda inhousetjänster. Fast externt.

– Att anställa egna resurser för sin marknadsbearbetning och kommunikation är förenat med stora kostnader och kräver rätt kompetens. Vi såg en möjlighet att istället erbjuda den tjänsten till en fast, låg månadsavgift. Från början tänkte vi nog att det här mest är något för mindre och medelstora företag, men det har visat sig att även stora företag och organisationer med egna marknadsavdelningar gillar vårt koncept, säger Örjan.

Idén låg rätt i tiden. Behovet fanns. De tog fram en modell som de ”testkörde” på några av sina befintliga kunder – efter lite slipande skapades en affärsmodell som fungerade och som är densamma även idag.

– Med Backoffice ska kunden uppleva professionella och snabba leveranser från en ”egen” marknadsassistent. Det tycker jag att vi har lyckats med, det har faktiskt hänt att någon i kundens organisation inte ens uppfattat att vi är externa, skrattar Örjan.

All löpande kommunikation

Idag hjälper Backoffice sina kunder med löpande kommunikation och marknadsarbete inom digital, social eller tryckt kommunikation.

– Vi har hittat vår grej. Vi fyller ett tomrum för de som inte har, men skulle behöva, en egen kommunikatör eller för de som har men inte hinner med.

Backoffice ägs av Örjan och Håkan Jerhammar tillsammans med Anders Pernes och har fyra anställda med en femte på väg in. Idag servar de ett 30-tal kunder runt om i landet och de har en långsiktig strategi och tillväxtambition.

– Vi har vuxit med våra kunder och det vill vi fortsätta göra. Vi har fått en kvalitetsstämpel som lett till att fler köper våra tjänster och även utökar sina redan befintliga paket.

Utebliven strategi till förmån för snabbhet

Att spelplanen ändras i grunden av digitaliseringen är ingen nyhet. Oavsett bransch. För Örjan och hans partners blev resultatet Backoffice. Och han menar att digitaliseringen och de nya kanalerna ger dem massor av nya möjligheter. Samtidigt som det är en utmaning.

– De stora aktörerna, som till exempel Facebook och Instagram, manar oss ständigt, i eget vinstintresse, att köpa mer utrymme och vill hålla kvar annonsörerna i sina egna plattformar.

Och att bara stoppa in mer pengar för ökad räckvidd är långt ifrån tillräckligt, menar Örjan.

– Allt ska gå snabbt och många saknar en strategi. Närvaro och räckvidd räcker inte för att göra affär. Det handlar, som det alltid har gjort, om hur du gör det – inte att du gör det. De som lyckas jobbar kontinuerligt och målinriktat.

Så du saknar reklambyråbranschen lite?
– Nej, inte som bransch och jag gillar förändring, jag är ju fortfarande i den men bara på ett annat sätt. Det jag ibland saknar är det långsiktiga varumärkesarbetet med väl underbyggda strategier. Det skulle gynna många företag att planera och tänka mer långsiktigt vid sidan av den snabba kommunikationen, avslutar Örjan.

Relaterade #Nyheter

Stort medieuppbåd när 100-listan släppte rapport

Nyheter

Tv, radio och tidningar. 100-listans rapport om jämställdhet i bolagsstyrelser blev nyheter i regionens största mediekanaler.

BILDSPEL: Stort intresse när 100-listan släppte rapport på tre orter samtidigt

Nyheter

Den 22 november var det äntligen dags för rapportsläppet av Östsvenska Handelskammarens och 100-listans årliga undersökning om jämställdheten i bolagsstyrelser...

Majoritet vill ha jämställda styrelser – men få kämpar för förändring

Nyheter

Andelen kvinnor i östsvenska bolagsstyrelser är 25 procent. Det visar Östsvenska Handelskammarens och 100-listans årliga undersökning om jämställdheten i de...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet
Jonna Hedlund 100-listan rapportsläpp

Stort medieuppbåd när 100-listan släppte rapport

Nyheter

Tv, radio och tidningar. 100-listans rapport om jämställdhet i bolagsstyrelser blev nyheter i regionens största mediekanaler.

19 november, 2024

Styrelseutbildning Linköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

1 oktober, 2024

Styrelseutbildning Norrköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

Nyhet
Jonna Hedlund 100-listan rapportsläpp

Stort medieuppbåd när 100-listan släppte rapport

Nyheter

Tv, radio och tidningar. 100-listans rapport om jämställdhet i bolagsstyrelser blev nyheter i regionens största mediekanaler.

Nyhet

BILDSPEL: Stort intresse när 100-listan släppte rapport på tre orter samtidigt

100-listan

Den 22 november var det äntligen dags för rapportsläppet av Östsvenska Handelskammarens och 100-listans årliga undersökning om jämställdheten i bolagsstyrelser...

Nyhet
Jonna Hedlund håller i årets rapport om jämställda styrelser.

Majoritet vill ha jämställda styrelser – men få kämpar för förändring

Nyheter

Andelen kvinnor i östsvenska bolagsstyrelser är 25 procent. Det visar Östsvenska Handelskammarens och 100-listans årliga undersökning om jämställdheten i de...