Östsvenska Handelskammaren

Elförsörjningen – en ödesfråga för vår region

Östergötlands näringsliv behöver en leveranssäker och konkurrenskraftig elförsörjning. Näringslivets fortsatta tillväxt och fossilfria omställning får inte äventyras av tillgången på el. Med stora industriföretag i regionen har frågan direktkoppling till vår arbetsmarknad och välfärd.

För de allra flesta är det självklart att det finns el till ett rimligt pris i vägguttaget när vi kopplar in julbelysning, köksapparater och nya lösningar för våra smarta hem. Att elen finns där när vi behöver den är inget vi ifrågasatt. Men på senare tid har denna självklarhet börjat naggas i kanten.

För stora elanvändare som vår regions ledande industriföretag är det inte längre givet att el finns tillgängligt till rimligt pris. Allt oftare i södra och mellersta Sverige blir elpriserna så höga att det inte är lönsamt för verksamheter att köra för full maskin. Det leder till förlorade skift och förlorad produktion som påverkar hela värdekedjan negativt.

Fler välmående och växande företag, som erbjuder arbetstillfällen åt fler människor och ger mer resurser åt vår gemensamma välfärd, förutsätter en ökande tillgång till leveranssäker och kostnadseffektiv elkraft. Elförsörjningen ska inte vara en begränsningsfaktor för vare sig vår regions eller Sveriges ekonomiska utveckling eller gröna omställning.

I somras fick vi en försmak av vilka effekter elbrist kan orsaka. Bortsett från dramatiken i att Svenska Kraftnät, som ansvarar för att upprätthålla stabiliteten i elnätet, tvingades upphandla reservkapacitet från Ringhals 1 (som läggs ned i vinter), så steg elpriset periodvis till extrema nivåer i södra och mellersta Sverige (elområdena SE3 och SE4). Elpriset var periodvis över 2 kronor per kWh hos oss – samtidigt som elen kostade 10 öre per kWh i Norrland (SE1 och SE2)!

Enligt en rapport som konsultföretaget Sweco tagit fram åt basindustriernas energisamarbete SKGS har industrierna i södra och mellersta Sverige betalat ungefär 44 procent mer för elen än industrierna i Norrland under årets tre första kvartal. Om det funnits mer kapacitet att överföra el från norr till söder hade priset kunnat jämnas ut.

Elförsörjningen som gett svenska företag en konkurrensfördel på den globala marknaden riskerar nu att bli en hämsko. En viktig del i detta är kapacitetsbristen i elnätet, som måste byggas bort så fort som möjligt. Men vi behöver också producera mer el i Mellansverige, inte minst för att ersätta de nedlagda reaktorerna i Ringhals 1 och 2.

Farhågorna med brist på el kan inte nog understrykas, om vi vill behålla våra företag samt få fler etableringar i regionen. Myndigheter och politiker på alla nivåer måste ta ansvar för att underlätta utbyggnaden av elnätet och ny fossilfri elproduktion. En god elförsörjning är grunden för företagen, klimatet och välfärden.

Pia Carlgren, t f vd
Maria Björk Hummelgren,
näringspolitisk chef

Östsvenska Handelskammaren

Relaterade #Debatt

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Jämställda bolagsstyrelser – en affärskritisk fråga

Debatt

Den 26 augusti infaller jämställdhetsdagen. Något undanskymd i skuggan av andra temadagar, inte minst Internationella kvinnodagen den 8 mars. Ingen...

Nu är det tid för ansvar och långsiktighet

Debatt

När dammet efter valrörelsen lagt sig, hoppas vi företrädare för näringslivet att våra folkvalda visar ödmjukhet inför de allvarliga utmaningar...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

8 februari, 2024

Kurs i tullhantering med Peter Hellman

Under kursen lär du dig grunderna för en snabb och kostnadseffektiv tullhantering som importör och...

Nyhet
Spaning på kammaren - riktning för vår region

Hur ser visionen för vår region ut?

Nyheter

I tider av kris blir tro på framtiden allt viktigare. Vilka är vår regions styrkor och hur ska vi förvalta...

2 februari, 2024

Coffee by – pricksäkert lärande

Är du nyfiken på nycklarna till pricksäkert lärande?  Kom då på Coffee by Idax så...

Nyhet
Spaning på kammaren - riktning för vår region

Hur ser visionen för vår region ut?

Nyheter

I tider av kris blir tro på framtiden allt viktigare. Vilka är vår regions styrkor och hur ska vi förvalta...

Nyhet
Jonna Hedlund 100-listan rapportsläpp

Stort medieuppbåd när 100-listan släppte rapport

Nyheter

Tv, radio och tidningar. 100-listans rapport om jämställdhet i bolagsstyrelser blev nyheter i regionens största mediekanaler.

Nyhet

BILDSPEL: Stort intresse när 100-listan släppte rapport på tre orter samtidigt

100-listan

Den 22 november var det äntligen dags för rapportsläppet av Östsvenska Handelskammarens och 100-listans årliga undersökning om jämställdheten i bolagsstyrelser...