Östsvenska Handelskammaren

Elförsörjningen – en ödesfråga för vår region

Östergötlands näringsliv behöver en leveranssäker och konkurrenskraftig elförsörjning. Näringslivets fortsatta tillväxt och fossilfria omställning får inte äventyras av tillgången på el. Med stora industriföretag i regionen har frågan direktkoppling till vår arbetsmarknad och välfärd.

För de allra flesta är det självklart att det finns el till ett rimligt pris i vägguttaget när vi kopplar in julbelysning, köksapparater och nya lösningar för våra smarta hem. Att elen finns där när vi behöver den är inget vi ifrågasatt. Men på senare tid har denna självklarhet börjat naggas i kanten.

För stora elanvändare som vår regions ledande industriföretag är det inte längre givet att el finns tillgängligt till rimligt pris. Allt oftare i södra och mellersta Sverige blir elpriserna så höga att det inte är lönsamt för verksamheter att köra för full maskin. Det leder till förlorade skift och förlorad produktion som påverkar hela värdekedjan negativt.

Fler välmående och växande företag, som erbjuder arbetstillfällen åt fler människor och ger mer resurser åt vår gemensamma välfärd, förutsätter en ökande tillgång till leveranssäker och kostnadseffektiv elkraft. Elförsörjningen ska inte vara en begränsningsfaktor för vare sig vår regions eller Sveriges ekonomiska utveckling eller gröna omställning.

I somras fick vi en försmak av vilka effekter elbrist kan orsaka. Bortsett från dramatiken i att Svenska Kraftnät, som ansvarar för att upprätthålla stabiliteten i elnätet, tvingades upphandla reservkapacitet från Ringhals 1 (som läggs ned i vinter), så steg elpriset periodvis till extrema nivåer i södra och mellersta Sverige (elområdena SE3 och SE4). Elpriset var periodvis över 2 kronor per kWh hos oss – samtidigt som elen kostade 10 öre per kWh i Norrland (SE1 och SE2)!

Enligt en rapport som konsultföretaget Sweco tagit fram åt basindustriernas energisamarbete SKGS har industrierna i södra och mellersta Sverige betalat ungefär 44 procent mer för elen än industrierna i Norrland under årets tre första kvartal. Om det funnits mer kapacitet att överföra el från norr till söder hade priset kunnat jämnas ut.

Elförsörjningen som gett svenska företag en konkurrensfördel på den globala marknaden riskerar nu att bli en hämsko. En viktig del i detta är kapacitetsbristen i elnätet, som måste byggas bort så fort som möjligt. Men vi behöver också producera mer el i Mellansverige, inte minst för att ersätta de nedlagda reaktorerna i Ringhals 1 och 2.

Farhågorna med brist på el kan inte nog understrykas, om vi vill behålla våra företag samt få fler etableringar i regionen. Myndigheter och politiker på alla nivåer måste ta ansvar för att underlätta utbyggnaden av elnätet och ny fossilfri elproduktion. En god elförsörjning är grunden för företagen, klimatet och välfärden.

Pia Carlgren, t f vd
Maria Björk Hummelgren,
näringspolitisk chef

Östsvenska Handelskammaren

Relaterade #Debatt

Nu är det tid för ansvar och långsiktighet

Debatt

När dammet efter valrörelsen lagt sig, hoppas vi företrädare för näringslivet att våra folkvalda visar ödmjukhet inför de allvarliga utmaningar...

Nu är tid för ansvar och långsiktighet

Debatt

När dammet efter valet lägger sig, vill vi företrädare för näringslivet se våra folkvalda visa ödmjukhet inför de allvarliga utmaningar...

Behåll, investera i och utveckla Norrköpings flygplats

Debatt

Norrköpings företagare behöver kloka näringslivspolitiska beslut.

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

STORT BILDSPEL: 130 minglare hade Himla Trevligt

Nyheter

Vårt och Louis De Geer's gemensamma mingelevent Himla trevligt har blivit en uppskattad tradition och precis så trevligt som man...

Nyhet

Simon Helmér om mötet med infrastrukturministern

Infrastruktur

Under förra veckan träffade Östsvenska Handelskammarens vd Simon Helmér infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) på Landsbygds- och infrastrukturdepartementet i...

Nyhet

Världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor

Almedalen

Almedalsveckan i Visby är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Den 27 juni till 1 juli kommer Maria Björk Hummelgren,...

Nyhet

STORT BILDSPEL: 130 minglare hade Himla Trevligt

Nyheter

Vårt och Louis De Geer's gemensamma mingelevent Himla trevligt har blivit en uppskattad tradition och precis så trevligt som man...

Nyhet

Simon Helmér om mötet med infrastrukturministern

Infrastruktur

Under förra veckan träffade Östsvenska Handelskammarens vd Simon Helmér infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) på Landsbygds- och infrastrukturdepartementet i...

Nyhet

Världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor

Almedalen

Almedalsveckan i Visby är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Den 27 juni till 1 juli kommer Maria Björk Hummelgren,...