Östsvenska Handelskammaren

En riktig valårsbudget!

Kommentar med anledning av regeringens budgetproposition för 2018 

Regeringens förslag till budget, såhär ett år före allmänna val, innehåller stora satsningar som sammantaget kräver hela 40 miljarder kronor i utrymme av statens finanser. Ytterligare 40 miljarder kronor avsätts för finansiellt sparande.

Sveriges ekonomi går stark med en förväntad tillväxt om 3,1 procent för 2017. Samtidigt brottas landet med påtagliga utmaningar när det gäller en stor grupp av framförallt utrikes födda som inte når in på arbetsmarknaden och med segregerade miljöer i allt fler städer.

I regeringens budget är det positivt att se satsningar som handlar om fler vägar för att kunna ta jobb, såsom utbyggd vuxenutbildning och yrkesutbildning. Det är också positivt att skolorna tillskjuts medel, som framförallt ska gå till skolor i områden med sociala utmaningar. Ungdomar som slutför sina utbildningar och vuxna som vidareutbildar sig är en framtida tillgång för samhället och dess arbetsgivare.

Samtidigt är det problematiskt att en så stor andel av satsningarna i budgetförslaget ligger på höjda bidrag – barnbidrag, bostadstillägg, höjt tak i sjukförsäkringen bland andra. Den grupp som idag står utanför arbetsmarknaden hade istället behövt reformer som gjorde det lättare och billigare att komma in på den, t.ex. sänkt skatt på arbete och sänkta arbetsgivaravgifter. Det föreslås sänkt inkomstskatt, men då för den grupp som inte arbetar, för pensionärerna. Lägg därtill att det saknas tydliga reformer för att stimulera eget företagande men istället föreslås ökade kostnader såsom flygskatt och sänkta reseavdrag. Det försvårar företagande, den sektor som borgar för tillväxt och framväxt av fler jobb. Detta är problematiskt.

Sammantaget skapar budgetförslaget en mängd löften som innebär utgifter för staten, men skapar trots det inte förutsättningar att komma tillrätta med våra stora strukturella utmaningar – att få fler i arbete och färre i utanförskap. Istället lär notan hamna på dem som driver företag och dem som redan arbetar. En valårsbudget utgör inget undantag härvidlag!

 

Anna Lövheim

Näringspolitisk chef

Östsvenska Handelskammaren

Relaterade #Nyheter

Omställningen tar för lång tid

Nyheter

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.

Peters tre bästa tips för ett bättre styrelsearbete

Nyheter

Funderar du på hur du kan effektivisera ditt styrelsearbete men vet inte riktigt var du ska börja? Peter Lindgren, med...

Trade Compliance - vad är det och varför är det viktigt?

Nyheter

Trade Compliance. Ett begrepp som är mer aktuellt än någonsin avseende den globala handeln. Men vad betyder det? Och framförallt,...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

26 maj, 2023

Spaning på Kammaren

Välkommen till trevliga Spaning på Kammaren i Norrköping. Nätverkande med fokus på framtiden tillsammans med...

3 april, 2023

Hur många hattar har du? 

Vill du få i gång styrelsearbetet i ditt företag alternativt vill få ut mer av...

Nyhet

Omställningen tar för lång tid

Krönikor

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.

Nyhet

Omställningen tar för lång tid

Krönikor

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.

Nyhet

Peters tre bästa tips för ett bättre styrelsearbete

Nyheter

Funderar du på hur du kan effektivisera ditt styrelsearbete men vet inte riktigt var du ska börja? Peter Lindgren, med...

Nyhet

Trade Compliance – vad är det och varför är det viktigt?

Internationell handel

Trade Compliance. Ett begrepp som är mer aktuellt än någonsin avseende den globala handeln. Men vad betyder det? Och framförallt,...