Östsvenska Handelskammaren

”En styrelse enbart bestående av män känns inte trovärdig!”

Vreta Kluster använde sig av 100-listan för att få fram relevanta kandidater till styrelsen. Vice ordförande Sten Gunnar Johansson menar att det är särskilt viktigt med jämställdhetsarbete inom kommunala bolag.

De valde att anlita Lena Philipson med kompetens både inom företagsledning och lantbruk, något som passade för Vreta Klusters styrelse.

 

Sten Gunnar Johansson – Vad ser ni för fördelar med en mer jämställd styrelse?

– För att en styrelse ska kunna arbeta framgångsrikt så krävs ledamöter som tillsammans representerar en så bred kompetens som möjligt. I vårt fall så verkar vi inom de gröna näringarna, där marknaden består av både män och kvinnor, därför är det också viktigt att det reflekteras i styrelsen.  Sen handlar det förstås också om trovärdighet och vilka signaler man sänder ut till övriga samhället, särskilt när det gäller kommunala bolagsstyrelserEn styrelse enbart bestående av män känns inte trovärdig!

 

Hur jämställd är er styrelse idag?

– Vi arbetar på det. Vid bolagsbildningen vid årsskiftet tog vi den snabbaste vägen och utsåg den tidigare styrgruppen till bolagsstyrelse med ambitionen att bredda styrelsen så snart som möjligt. Den processen är vi inne i just nu. Under 2018 kommer vi att arbeta med ägarfrågan och då blir det återigen aktuellt att se över styrelsesammansättningen.

 

Hur kom ni i kontakt med 100-listan?  

– Jag har själv uppmärksammat initiativet i media och genom information som gått ut direkt från deras representanter. 100-listan är ett viktigt verktyg för regionens innovationssystem, det är så lätt att se till sitt eget nätverk när man ska tillsätta styrelseledamöter, så när det blev tid för oss att hitta relevanta kandidater så blev 100-listan ett bra sätt att ta sig utanför de egna cirklarna.

 

Hur har 100-listan hjälpt er att få fram kompetenta kandidater till uppdraget? 

– 100-listan erbjuder en väldigt bra match making-funktion. Vi tog kontakt och beskrev vårt behov och utifrån det så presenterades olika profiler, bland dessa hittade vi ganska snabbt en relevant kandidat. Det finns ju över 100 namn på listan så det var verkligen värdefullt att få hjälp med att analysera de kandidater som kunde vara lämpade och intresserade av att bli en del av vår styrelse.

 

Hur arbetar ni aktivt för att få en mer jämställd styrelse? Bland annat genom att ta hjälp av just 100-listan. 

– De kvinnor som finns med som kandidater har ju tydligt visat sitt intresse för den här typen av uppdrag och att dessutom få hjälp med att selektera ut kandidater gör det oförsvarbart att inte leta sig utanför de egna nätverken. Inom det regionala innovationssystemet är det tyvärr en trend att det är samma personer som sitter i flertalet styrelser och det tillför ju inte så mycket nytt till verksamheterna!

 

Lena Philpson

 

Om Vreta Kluster:

Företag, forskare, teknikutvecklare och innovatörer samlade i ett kluster med samma mål –att hitta nya, ännu smartare lösningar för att vi i framtiden ska ha god, nyttig och hållbar mat, bättre djurhållning, smartare energiförsörjning och en växande skog. Här frodas kunskap, innovation och kreativitet som får världens viktigaste branscher att växa.

 

 

 

 

 

Text: Alexandra Rolf

Relaterade #100-listan

1 december, 2022

BoardMatch – Matchning mellan bolag och styrelsekompetens

BoardMatch är ett digitalt matchningsevent där bolag möter styrelseledamöter eller styrelsementorer för att hitta rätt...

Kunskap om jämställda styrelserum är nyckeln

100-listan

I oroliga tider ökar styrelsens betydelse för bolagens utveckling. Breddad och höjd kompetens bland styrelseledamöter är avgörande.

Stor uppmärksamhet i media när 100-listan släppte rapport

100-listan

I samband med 100-listans rapportsläpp valde merparten av de traditionella medierna i den östsvenska regionen att uppmärksamma arbetet med jämställda...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

27 januari, 2023

Nätverksfrukost

På frukosten nätverkar du med andra företagare och får också veta mer om Handelskammarens utbud...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

Nyhet

Regional aktör på internationell arena 

Krönikor

Under den senaste månaden har jag haft förmånen att besöka tre av Europas huvudstäder utöver vårt eget Stockholm: Bryssel, Berlin...