Östsvenska Handelskammaren

Energi- och klimatstrategi för näringslivets behov

I mitten av september lämnade Östsvenska Handelskammaren in remissvar på Aktualiserad energi- och klimatstrategi för Östergötland 2024 – 2027, utfärdad av Region Östergötland och länsstyrelsen i Östergötland. Tillgången till stabil, pålitlig och konkurrenskraftig el har varit en prioriterad fråga för det regionala näringslivet under flera års tid.

Redan i inledningen av 2021 genomförde Handelskammaren en undersökning där drygt 100 medlemsföretag medverkade.

– Redan då, för drygt två år sedan och innan den krisartade vintern 2022, uppgav 2 av 10 att de drabbats negativt till följd av brister i elsystemet – såsom att utveckling/utbyggnad försenats eller förhindrats eller att man tvingat stoppa sin verksamhet helt i perioder, säger Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef som ansvarade för undersökningen.

Ett och ett halvt år senare ställde Handelskammaren frågor om elförsörjningen igen. Denna gång svarade 200 bolag och vid det här laget uppgav nära hälften att de påverkats av situationen på elmarknaden. Fler än 8 av 10 menade att de var oroliga för prisutvecklingen.

– 4 av 10 – dubbelt så många som året innan – hade skjutit upp eller stoppat utveckling av verksamheten som följd. Energieffektivisering till trots, uppgav nära hälften av de svarande bolagen att de såg ett ökat elbehov framåt. Elektrifieringen är en avgörande faktor för att klara klimatmålen, säger Maria Björk Hummelgren.

Vad anser då bolagen behövs för att säkra elförsörjningen? I Handelskammaren enkät är svaren tydliga:

  • Se över och säkra infrastrukturen för eltillförsel (84 %)
  • Satsa på mer kärnkraft (68 %)
  • Producera mer förnybart som sol- och vindkraft (65 %)

– Bolagen ser ingen motsättning mellan kärn-, sol- eller vindkraft. Det behövs mer fossilfri elproduktion i södra Sverige jämte en säkrare kapacitetsöverföring. Betygen till politik och myndigheter för hanteringen av frågan är inte höga. Med dessa besked i ryggen, svarade vi på remissen från länsstyrelsen och Region Östergötland, säger Simon Helmér, vd.

Energi- och klimatstrategin innehåller sex mål och lika många insatsområden, vilka syftar till att nå klimatneutralitet 2045 – i linje med det nationella målet. Ökad produktion av förnybar energi i förhållande till den totala energiproduktionen, energieffektivisering, minskade utsläpp från transporter samt minskade hushållsavfall anges som vägen dit.

Det Handelskammaren saknar i strategin är synen på ökad elproduktion generellt sett, samt vilka åtgärder som går att göra på regionalt plan.

– Många företag energieffektiviserar, vilket är viktigt både för klimatets och ekonomins skull. Men behovet av mer fossilfri el går inte att blunda för utan bör också adresseras i en sådan här strategi. Därtill skulle strategin må bra av ett ökat fokus på vad länsstyrelsen respektive Regionen faktiskt har möjlighet att påverka – förenklade och kortare tillståndsprocesser, till exempel. I en osäker värld måste vi kunna erbjuda trygg elförsörjning till svenska företag, säger Simon Helmér.

Läs hela remissen här.

Relaterade #Nyheter

Hur ser visionen för vår region ut?

Nyheter

I tider av kris blir tro på framtiden allt viktigare. Vilka är vår regions styrkor och hur ska vi förvalta...

Stort medieuppbåd när 100-listan släppte rapport

Nyheter

Tv, radio och tidningar. 100-listans rapport om jämställdhet i bolagsstyrelser blev nyheter i regionens största mediekanaler.

BILDSPEL: Stort intresse när 100-listan släppte rapport på tre orter samtidigt

Nyheter

Den 22 november var det äntligen dags för rapportsläppet av Östsvenska Handelskammarens och 100-listans årliga undersökning om jämställdheten i bolagsstyrelser...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

8 februari, 2024

Kurs i tullhantering med Peter Hellman

Under kursen lär du dig grunderna för en snabb och kostnadseffektiv tullhantering som importör och...

Nyhet
Spaning på kammaren - riktning för vår region

Hur ser visionen för vår region ut?

Nyheter

I tider av kris blir tro på framtiden allt viktigare. Vilka är vår regions styrkor och hur ska vi förvalta...

2 februari, 2024

Coffee by – pricksäkert lärande

Är du nyfiken på nycklarna till pricksäkert lärande?  Kom då på Coffee by Idax så...

Nyhet
Spaning på kammaren - riktning för vår region

Hur ser visionen för vår region ut?

Nyheter

I tider av kris blir tro på framtiden allt viktigare. Vilka är vår regions styrkor och hur ska vi förvalta...

Nyhet
Jonna Hedlund 100-listan rapportsläpp

Stort medieuppbåd när 100-listan släppte rapport

Nyheter

Tv, radio och tidningar. 100-listans rapport om jämställdhet i bolagsstyrelser blev nyheter i regionens största mediekanaler.

Nyhet

BILDSPEL: Stort intresse när 100-listan släppte rapport på tre orter samtidigt

100-listan

Den 22 november var det äntligen dags för rapportsläppet av Östsvenska Handelskammarens och 100-listans årliga undersökning om jämställdheten i bolagsstyrelser...