Östsvenska Handelskammaren

Energi- och klimatstrategi för näringslivets behov

I mitten av september lämnade Östsvenska Handelskammaren in remissvar på Aktualiserad energi- och klimatstrategi för Östergötland 2024 – 2027, utfärdad av Region Östergötland och länsstyrelsen i Östergötland. Tillgången till stabil, pålitlig och konkurrenskraftig el har varit en prioriterad fråga för det regionala näringslivet under flera års tid.

Redan i inledningen av 2021 genomförde Handelskammaren en undersökning där drygt 100 medlemsföretag medverkade.

– Redan då, för drygt två år sedan och innan den krisartade vintern 2022, uppgav 2 av 10 att de drabbats negativt till följd av brister i elsystemet – såsom att utveckling/utbyggnad försenats eller förhindrats eller att man tvingat stoppa sin verksamhet helt i perioder, säger Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef som ansvarade för undersökningen.

Ett och ett halvt år senare ställde Handelskammaren frågor om elförsörjningen igen. Denna gång svarade 200 bolag och vid det här laget uppgav nära hälften att de påverkats av situationen på elmarknaden. Fler än 8 av 10 menade att de var oroliga för prisutvecklingen.

– 4 av 10 – dubbelt så många som året innan – hade skjutit upp eller stoppat utveckling av verksamheten som följd. Energieffektivisering till trots, uppgav nära hälften av de svarande bolagen att de såg ett ökat elbehov framåt. Elektrifieringen är en avgörande faktor för att klara klimatmålen, säger Maria Björk Hummelgren.

Vad anser då bolagen behövs för att säkra elförsörjningen? I Handelskammaren enkät är svaren tydliga:

  • Se över och säkra infrastrukturen för eltillförsel (84 %)
  • Satsa på mer kärnkraft (68 %)
  • Producera mer förnybart som sol- och vindkraft (65 %)

– Bolagen ser ingen motsättning mellan kärn-, sol- eller vindkraft. Det behövs mer fossilfri elproduktion i södra Sverige jämte en säkrare kapacitetsöverföring. Betygen till politik och myndigheter för hanteringen av frågan är inte höga. Med dessa besked i ryggen, svarade vi på remissen från länsstyrelsen och Region Östergötland, säger Simon Helmér, vd.

Energi- och klimatstrategin innehåller sex mål och lika många insatsområden, vilka syftar till att nå klimatneutralitet 2045 – i linje med det nationella målet. Ökad produktion av förnybar energi i förhållande till den totala energiproduktionen, energieffektivisering, minskade utsläpp från transporter samt minskade hushållsavfall anges som vägen dit.

Det Handelskammaren saknar i strategin är synen på ökad elproduktion generellt sett, samt vilka åtgärder som går att göra på regionalt plan.

– Många företag energieffektiviserar, vilket är viktigt både för klimatets och ekonomins skull. Men behovet av mer fossilfri el går inte att blunda för utan bör också adresseras i en sådan här strategi. Därtill skulle strategin må bra av ett ökat fokus på vad länsstyrelsen respektive Regionen faktiskt har möjlighet att påverka – förenklade och kortare tillståndsprocesser, till exempel. I en osäker värld måste vi kunna erbjuda trygg elförsörjning till svenska företag, säger Simon Helmér.

Läs hela remissen här.

Relaterade #Nyheter

Sveriges flyghuvudstad gör steget ut i världen litet

Nyheter

Linköping City Airport är en internationell cityflygplats nära Linköpings centrum. Många företag som gör affärer utanför landets gränser nyttjar den...

Exklusiv intervju: Innovation i fokus när Ebba Busch besökte Linköping

Nyheter

Innovation, konkurrenskraft och EU. Det var huvudämnena när energi- och näringsminister samt vice statsminister Ebba Busch (KD) besökte Linköping en...

Handelskammarens egen minister

Nyheter

Statsrådet Johan Forssell (M) är den första svenska minister som ansvarar för både bistånds- och utrikeshandelsfrågorna. Det unika ligger inte...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet
Skeppningsnatverket tema infrastruktur

Sveriges flyghuvudstad gör steget ut i världen litet

Nyheter

Linköping City Airport är en internationell cityflygplats nära Linköpings centrum. Många företag som gör affärer utanför landets gränser nyttjar den...

Nyhet
ebba2

Exklusiv intervju: Innovation i fokus när Ebba Busch besökte Linköping

Näringspolitik

Innovation, konkurrenskraft och EU. Det var huvudämnena när energi- och näringsminister samt vice statsminister Ebba Busch (KD) besökte Linköping en...

Nyhet
Skeppningsnatverket tema infrastruktur

Sveriges flyghuvudstad gör steget ut i världen litet

Nyheter

Linköping City Airport är en internationell cityflygplats nära Linköpings centrum. Många företag som gör affärer utanför landets gränser nyttjar den...

Nyhet
ebba2

Exklusiv intervju: Innovation i fokus när Ebba Busch besökte Linköping

Näringspolitik

Innovation, konkurrenskraft och EU. Det var huvudämnena när energi- och näringsminister samt vice statsminister Ebba Busch (KD) besökte Linköping en...

Nyhet
forssell

Handelskammarens egen minister

Nyheter

Statsrådet Johan Forssell (M) är den första svenska minister som ansvarar för både bistånds- och utrikeshandelsfrågorna. Det unika ligger inte...