Östsvenska Handelskammaren

Ett bioraffinaderi i världsklass

Lantmännen Agroetanol är Nordens största producent av etanol med en omsättning på 2 miljarder, där 80 lastbilar dagligen levererar råvaror till bioraffinaderiet på Händelö i Norrköping. Men det är inte bara etanol som produceras här utan även proteinfoder till djur. Dessutom fångas den gröna koldioxid som bildas i fermenteringen och omvandlas till kolsyra för bland annat dryckesindustrin. Vi har besökt deras bioraffinaderi och träffat Martin Engström, affärschef, för att få veta mer om företaget, deras utveckling och om etanolens krokiga resa.

Året är 2001 på Händelö i Norrköping och Lantmännen har precis invigt sin första etanolfabrik i Sverige.

– Man ville från statens sida minska Sveriges oljeberoende och öka andelen biodrivmedel. Där såg vi på Lantmännen med vårt stora nätverk av ägare och medlemmar att vi kunde bidra och göra skillnad, säger Martin Engström affärschef och som jobbat på företaget i åtta år.

Under ett par års tid hade diskussionerna om Sveriges oljeberoende och hur det kan minskas förts på nationell nivå. Politiken var överens. Transportsektorn stod, och står fortfarande, för en stor del av Sveriges utsläpp så att hitta andra drivmedel var av prioritet. Etanol blev svaret och då etanol kan produceras av olika råvaror som Lantmännens ägare och medlemmar tillhandahöll såg de en möjlighet att kunna bli producent av det nya drivmedlet.

– Vi hade redan 2001 ett stort överskott av spannmål, så vi investerade 1 miljard kronor och byggde Sveriges första etanolfabrik på Händelö i Norrköping. År 2035 räknar man med att vi kommer ha 900 000 hektar åkermark i som ligger i träda. Så det skulle vara ett enormt slöseri om det inte kom till användning.

Att fabriken byggdes i Norrköping och på Händelö var ingen slump utan väl övervägt.

– På Händelö finns Eons kraftvärmeverk, varifrån vi får all vår energi. Här finns dessutom närheten till hamnen för utskeppning. Sist men inte minst är Östergötland väldigt bördigt och det finns många producenter här med bra råvaror.

Etanol och etanolbilar etablerade sig snabbt och växte på den svenska marknaden under början av 2000-talet. På tre år var 50% av de nytillverkade Volvobilarna utrustade med etanolmotorer.

– Eftersom efterfrågan på etanolbilar blev stor blev efterfrågan på våra produkter, främst E85 (etanol 85%, bensin 5%) också stor och 2006 beslutade vi att bygga en tre gånger så stor fabrik. Den stod klar 2008.

Samtidigt som fabriken stod klar började löpsedel efter löpsedel dyka upp om att etanol inte alls var bra. Exempel som lyftes upp var att man skövlade regnskog eller tog mat från svältande barn för att tillverka etanolen som vi använde här i Sverige.

– Man lyfte upp enskilda skräckexempel, alla saker går att göra på bra och dåliga sätt. Inget av det där är sant för de biodrivmedel som säljs i Europa – tack vare en EU-gemensam lagstiftning som ställer krav på tillverkning och klimatprestanda. Den etanol som kommer från oss tillverkas i huvudsak från spannmål från svenska gårdar. Men den går också att göra på gammalt bröd eller cellulosa. Etanol är bra på många sätt och ett av huvudskälen är att vi kan tillverka den av många olika råvaror. Martin Engström, affärschef Lantmännen Agroetanol.

E1A6378 scaled

Martin Engström, affärschef.

Men efterfrågan på etanolbilar sjönk snabbt. Och det gjorde då även efterfrågan på Agroetanols produkter. Då det nu var svårt att sälja i Sverige började man blicka ut mot Europa.

–Egentligen kan man säga att vi var för tidiga i Sverige med etanol, marknaden var inte redo. Etanol som drivmedel börjar först nu bli stort i Europa och det mesta vi tillverkar idag går på export.

Lantmännen började även undersöka vad man kunde hitta för andra användningsområden och vilka nya produkter man kunde börja framställa.

– Vi började med att titta i närbesläktade områden till drivmedlet. Exempelvis att man kan göra spolarvätska av det. Men vi har också gått utanför etanolområdet och fångar nu in den koldioxid som bildas i fermenteringen och omvandlar den till kolsyra. Framöver vill vi expandera vårt bioraffinaderi och kanske är nästa stora satsning bioplast, där vi kommer kunna göra miljövänliga förpackningar. Vårt namn idag är egentligen inte rättvisande – vi gör så mycket mer än bara etanol redan idag.

För att klara klimatutmaningen och de högt uppsatta klimatmålen som är satta för Sverige och världen krävs det att vi så fort som möjligt frångår de fossila bränslena.

– Vi vet att vi kommer kunna tjäna pengar på hållbarhet – bioekonomin kommer. Det gäller att det är fler som inser att man både kan arbeta hållbart och tjäna pengar. Vi har den bästa etanolen i världen och vi ser idag våra produkter främst som hållbarhetsbärare. Vårt bioraffinaderi kan framställa en rad olika produkter men gemensamt för alla kommer vara hållbarhet.

Idag står biodrivmedel för endast cirka 5% av den Europeiska marknaden och för att lyckas ersätta fossila bränslen menar Martin att det krävs samarbete.

– Vi ska tillsammans upp till 100%. Tillsammans med Biogas, el och andra alternativ. Vi måste agera tillsammans mot fossil olja.

Lantmännen Agroetanol har 100 anställda och man sysselsätter indirekt ytterligare 500 personer i form av lantbrukare, lastbilschaufförer, konsulter med flera.

raffinaderi scaled

Fabriken på Händelö i Norrköping.

Tiden flyger iväg när vi sitter och diskuterar i deras fräscha konferensrum om allt från hur etanol framställs, till de miljöutmaningar som finns och hur Agroetanol ser på framtiden. Jag ska få gå en rundvandring på anläggningen och vi klär på oss och går ut. Jag ser lastbilar rulla in och de enorma cisternerna som lagrar råvarorna. Martin frågar mig hur många dagar en full stor cistern med råvaror räcker för att producera etanol. Jag tittar på dem. De är stora. Jag funderar ett tag men vågar inte ens ge mig på en gissning. ”Fem dagar” säger Martin. Då förstår jag vilken enorm omsättning det är på den här fabriken. Vi fortsätter rundvandringen och vi kommer in på och pratar om utmaningar.

–En stor utmaning är kompetensfrågan. Vi har svårt att hitta människor inom många områden, bland annat operatörer, mekaniker, ingenjörer, elektriker, säljare och kemister. Andra utmaningar är att tillståndsmyndigheterna ibland tar lite för god tid på sig. Kommer vi på en idé kan det ta flera år innan vi kan sjösätta den på grund av långa tillståndsprocesser.

Under de 17 åren företaget varit verksamt har man varit med om en otroligt snabb uppgång men också många motgångar. Idag har man hittat en långsiktig och stabil strategi och nya användningsområden för sina produkter och framtiden ser ljus ut.

– Många tror att det inte går bra för oss eftersom etanolbilsförsäljningen nästan har försvunnit, men det är tvärtom. Det går bra och vi har hittat flera nya användningsområden och fler nya produkter.

Och om Lantmännens roll i regionen svarar Martin så här:

– Med rätt politiska villkor planerar vi att vi att expandera i Norrköping de närmaste åren. Vi har hittills varit ganska osynliga här men för att vi ska kunna växa och attrahera rätt kompetens krävs det att vi blir en tydligare spelare i regionen.

Text: Robin Almqvist
Foto: Lantmännen Agroetanol

Relaterade #Nyheter

Toppolitiker besökte Handelskammaren inför EU-valet

Nyheter

Med fokus på att öka kunskapen och engagemanget inför valet till Europaparlamentet den 9 juni, har vi på Östsvenska Handelskammaren...

Nya ATA-länder förenklar internationell handel

Nyheter

Internationella handelsrelationer stärks ytterligare när Saudiarabien och Filippinerna ansluter sig till ATA Carnet-systemet under 2024. Detta innebär nya möjligheter för...

Sveriges flyghuvudstad gör steget ut i världen litet

Nyheter

Linköping City Airport är en internationell cityflygplats nära Linköpings centrum. Många företag som gör affärer utanför landets gränser nyttjar den...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet
eu val

Toppolitiker besökte Handelskammaren inför EU-valet

Näringspolitik

Med fokus på att öka kunskapen och engagemanget inför valet till Europaparlamentet den 9 juni, har vi på Östsvenska Handelskammaren...

Nyhet
ata lamder

Nya ATA-länder förenklar internationell handel

Nyheter

Internationella handelsrelationer stärks ytterligare när Saudiarabien och Filippinerna ansluter sig till ATA Carnet-systemet under 2024. Detta innebär nya möjligheter för...

Nyhet
Skeppningsnatverket tema infrastruktur

Sveriges flyghuvudstad gör steget ut i världen litet

Nyheter

Linköping City Airport är en internationell cityflygplats nära Linköpings centrum. Många företag som gör affärer utanför landets gränser nyttjar den...

Nyhet
eu val

Toppolitiker besökte Handelskammaren inför EU-valet

Näringspolitik

Med fokus på att öka kunskapen och engagemanget inför valet till Europaparlamentet den 9 juni, har vi på Östsvenska Handelskammaren...

Nyhet
ata lamder

Nya ATA-länder förenklar internationell handel

Nyheter

Internationella handelsrelationer stärks ytterligare när Saudiarabien och Filippinerna ansluter sig till ATA Carnet-systemet under 2024. Detta innebär nya möjligheter för...

Nyhet
Skeppningsnatverket tema infrastruktur

Sveriges flyghuvudstad gör steget ut i världen litet

Nyheter

Linköping City Airport är en internationell cityflygplats nära Linköpings centrum. Många företag som gör affärer utanför landets gränser nyttjar den...