Östsvenska Handelskammaren

Ett sätt att bidra till att lösa kompetensbristen

Det är brist på arbetskraft. Därför startar Handelskammaren nu en kompetenssatsning för att få fler ungdomar att vilja utbilda sig inom bristyrkena i regionen.

– Det finns en grundläggande problematik med att ungdomar i allt för stor omfattning väljer bort tekniska och praktiska yrken redan vid gymnasievalet. Ofta väljer man en bred utbildning mot samhäll, natur eller ekonomi men framtidens jobb finns inom mer praktiska yrken. Även tekniska och praktiska utbildningar ger en bra grund för vidare studier på högskolenivå eller ger jobb direkt efter gymnasiet, säger Martin Callmeryd som projektleder arbetet på Östsvenska Handelskammaren.

Störst brist finns inom industritekniska program men problemet återkommer inom de flesta tekniska och praktiskt orienterade utbildningar. Men redan idag finns goda exempel på satsningar som lyckats menar Martin

– Teknikcollage, programråd inom gymnasieskolan samt branschmässor har varit framgångsrika, men mer måste göras och syftar på att ansvaret för att lösa framtidens kompetensutmaning ligger hos såväl näringslivet som skolan.

Under 2019 kommer Handelskammaren arbeta på ett nytt sätt med dessa frågor med stöd av Skolverket. Fokus kommer ligga på branscherna industri, bygg, IT, logistik och transport och man kommer arbeta för att öka kvaliteten och attraktionskraften inom gymnasieskolan. Det främst genom ett ökat utbyte mellan skola och näringsliv, samarbete med branschgrupperingar, intresseorganisationer och beslutsfattare. Men också genom intresseväckande informationsmaterial som ska underlätta för näringslivet att bidra till att bli en attraktiv arbetsgivare och hur man kan göra för att erbjuda praktikplatser.

– En nyckel i arbetet är att få fler företag engagerade. Att få näringslivet att förstå vinsterna med att erbjuda praktikplatser och delta i programråd exempelvis.

Att näringslivet och gymnasieskolorna samarbetar är grundläggande för att klara den kompetensutmaning vi står inför menar Martin och säger att det finns skolor som verkligen lyckats etablera kontakt med regionens företag.

– Det är som sagt både näringslivets och skolans ansvar. Och det finns många goda exempel på gymnasieskolor som lyckats koppla på tunga arbetsgivare till utbildningarna men det behövs fler. Om skolorna kan visa på en mer realistisk koppling till de yrken som ungdomarna kan komma ut i så ökar intresset för utbildningar som är av vikt för regionens fortsatta tillväxt. 

Först ut kommer Handelskammaren bidra till den Bygg- och yrkesmässa som går av stapeln den 20-23 maj på Bråvallagymnasiet i Norrköping. 1800 elever från klass 8 besöker mässan under tre dagar och då finns Handelskammaren på plats med information om Ostlänken och stadsbyggnadsprojekt i regionen.

– Vi hoppas att väcka intresset för att välja ett praktiskt yrke inom stadsbyggnad där man bidrar till att bygga framtidens samhälle, avslutar Martin Callmeryd. 

 

[ansvarig medarbetare=”Martin Callmeryd”]

Relaterade #Nyheter

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Stor uppmärksamhet i media när 100-listan släppte rapport

Nyheter

I samband med 100-listans rapportsläpp valde merparten av de traditionella medierna i den östsvenska regionen att uppmärksamma arbetet med jämställda...

Sara Hillbom: så ser attraktiva företag ut i framtiden

Nyheter

Onsdagen den 26 oktober arrangerades Besöksnäringsdagen i Linköping - ett initiativ av Visit Linköping & Co och en av Handelskammarens...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

18 januari, 2023

Möt Sara Wimmercranz – en av Sveriges mäktigase techinvesterare

Exklusivt för dig på 100-listan! Inled det nya året med att ta del av Saras...

19 april, 2023

Styrelseutbildning Norrköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

Nyhet

Regional aktör på internationell arena 

Krönikor

Under den senaste månaden har jag haft förmånen att besöka tre av Europas huvudstäder utöver vårt eget Stockholm: Bryssel, Berlin...