Östsvenska Handelskammaren

Ett sätt att bidra till att lösa kompetensbristen

Det är brist på arbetskraft. Därför startar Handelskammaren nu en kompetenssatsning för att få fler ungdomar att vilja utbilda sig inom bristyrkena i regionen.

– Det finns en grundläggande problematik med att ungdomar i allt för stor omfattning väljer bort tekniska och praktiska yrken redan vid gymnasievalet. Ofta väljer man en bred utbildning mot samhäll, natur eller ekonomi men framtidens jobb finns inom mer praktiska yrken. Även tekniska och praktiska utbildningar ger en bra grund för vidare studier på högskolenivå eller ger jobb direkt efter gymnasiet, säger Martin Callmeryd som projektleder arbetet på Östsvenska Handelskammaren.

Störst brist finns inom industritekniska program men problemet återkommer inom de flesta tekniska och praktiskt orienterade utbildningar. Men redan idag finns goda exempel på satsningar som lyckats menar Martin

– Teknikcollage, programråd inom gymnasieskolan samt branschmässor har varit framgångsrika, men mer måste göras och syftar på att ansvaret för att lösa framtidens kompetensutmaning ligger hos såväl näringslivet som skolan.

Under 2019 kommer Handelskammaren arbeta på ett nytt sätt med dessa frågor med stöd av Skolverket. Fokus kommer ligga på branscherna industri, bygg, IT, logistik och transport och man kommer arbeta för att öka kvaliteten och attraktionskraften inom gymnasieskolan. Det främst genom ett ökat utbyte mellan skola och näringsliv, samarbete med branschgrupperingar, intresseorganisationer och beslutsfattare. Men också genom intresseväckande informationsmaterial som ska underlätta för näringslivet att bidra till att bli en attraktiv arbetsgivare och hur man kan göra för att erbjuda praktikplatser.

– En nyckel i arbetet är att få fler företag engagerade. Att få näringslivet att förstå vinsterna med att erbjuda praktikplatser och delta i programråd exempelvis.

Att näringslivet och gymnasieskolorna samarbetar är grundläggande för att klara den kompetensutmaning vi står inför menar Martin och säger att det finns skolor som verkligen lyckats etablera kontakt med regionens företag.

– Det är som sagt både näringslivets och skolans ansvar. Och det finns många goda exempel på gymnasieskolor som lyckats koppla på tunga arbetsgivare till utbildningarna men det behövs fler. Om skolorna kan visa på en mer realistisk koppling till de yrken som ungdomarna kan komma ut i så ökar intresset för utbildningar som är av vikt för regionens fortsatta tillväxt. 

Först ut kommer Handelskammaren bidra till den Bygg- och yrkesmässa som går av stapeln den 20-23 maj på Bråvallagymnasiet i Norrköping. 1800 elever från klass 8 besöker mässan under tre dagar och då finns Handelskammaren på plats med information om Ostlänken och stadsbyggnadsprojekt i regionen.

– Vi hoppas att väcka intresset för att välja ett praktiskt yrke inom stadsbyggnad där man bidrar till att bygga framtidens samhälle, avslutar Martin Callmeryd. 

 

[ansvarig medarbetare=”Martin Callmeryd”]

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...