Östsvenska Handelskammaren

Ett sätt att bidra till att lösa kompetensbristen

Det är brist på arbetskraft. Därför startar Handelskammaren nu en kompetenssatsning för att få fler ungdomar att vilja utbilda sig inom bristyrkena i regionen.

– Det finns en grundläggande problematik med att ungdomar i allt för stor omfattning väljer bort tekniska och praktiska yrken redan vid gymnasievalet. Ofta väljer man en bred utbildning mot samhäll, natur eller ekonomi men framtidens jobb finns inom mer praktiska yrken. Även tekniska och praktiska utbildningar ger en bra grund för vidare studier på högskolenivå eller ger jobb direkt efter gymnasiet, säger Martin Callmeryd som projektleder arbetet på Östsvenska Handelskammaren.

Störst brist finns inom industritekniska program men problemet återkommer inom de flesta tekniska och praktiskt orienterade utbildningar. Men redan idag finns goda exempel på satsningar som lyckats menar Martin

– Teknikcollage, programråd inom gymnasieskolan samt branschmässor har varit framgångsrika, men mer måste göras och syftar på att ansvaret för att lösa framtidens kompetensutmaning ligger hos såväl näringslivet som skolan.

Under 2019 kommer Handelskammaren arbeta på ett nytt sätt med dessa frågor med stöd av Skolverket. Fokus kommer ligga på branscherna industri, bygg, IT, logistik och transport och man kommer arbeta för att öka kvaliteten och attraktionskraften inom gymnasieskolan. Det främst genom ett ökat utbyte mellan skola och näringsliv, samarbete med branschgrupperingar, intresseorganisationer och beslutsfattare. Men också genom intresseväckande informationsmaterial som ska underlätta för näringslivet att bidra till att bli en attraktiv arbetsgivare och hur man kan göra för att erbjuda praktikplatser.

– En nyckel i arbetet är att få fler företag engagerade. Att få näringslivet att förstå vinsterna med att erbjuda praktikplatser och delta i programråd exempelvis.

Att näringslivet och gymnasieskolorna samarbetar är grundläggande för att klara den kompetensutmaning vi står inför menar Martin och säger att det finns skolor som verkligen lyckats etablera kontakt med regionens företag.

– Det är som sagt både näringslivets och skolans ansvar. Och det finns många goda exempel på gymnasieskolor som lyckats koppla på tunga arbetsgivare till utbildningarna men det behövs fler. Om skolorna kan visa på en mer realistisk koppling till de yrken som ungdomarna kan komma ut i så ökar intresset för utbildningar som är av vikt för regionens fortsatta tillväxt. 

Först ut kommer Handelskammaren bidra till den Bygg- och yrkesmässa som går av stapeln den 20-23 maj på Bråvallagymnasiet i Norrköping. 1800 elever från klass 8 besöker mässan under tre dagar och då finns Handelskammaren på plats med information om Ostlänken och stadsbyggnadsprojekt i regionen.

– Vi hoppas att väcka intresset för att välja ett praktiskt yrke inom stadsbyggnad där man bidrar till att bygga framtidens samhälle, avslutar Martin Callmeryd. 

 

[ansvarig medarbetare=”Martin Callmeryd”]

Relaterade #Nyheter

Omställningen tar för lång tid

Nyheter

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.

Peters tre bästa tips för ett bättre styrelsearbete

Nyheter

Funderar du på hur du kan effektivisera ditt styrelsearbete men vet inte riktigt var du ska börja? Peter Lindgren, med...

Trade Compliance - vad är det och varför är det viktigt?

Nyheter

Trade Compliance. Ett begrepp som är mer aktuellt än någonsin avseende den globala handeln. Men vad betyder det? Och framförallt,...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Yttrande angående järnvägsplanen för Ostlänken, delen Loddby-Klinga

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande ang samråd Loddby-Klinga, TRV 2017/64849.

26 maj, 2023

Spaning på Kammaren

Välkommen till trevliga Spaning på Kammaren i Norrköping. Nätverkande med fokus på framtiden tillsammans med...

3 april, 2023

Hur många hattar har du? 

Vill du få i gång styrelsearbetet i ditt företag alternativt vill få ut mer av...

Nyhet

Yttrande angående järnvägsplanen för Ostlänken, delen Loddby-Klinga

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande ang samråd Loddby-Klinga, TRV 2017/64849.

Nyhet

Omställningen tar för lång tid

Krönikor

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.

Nyhet

Peters tre bästa tips för ett bättre styrelsearbete

Nyheter

Funderar du på hur du kan effektivisera ditt styrelsearbete men vet inte riktigt var du ska börja? Peter Lindgren, med...