Nordeas chefekonom Annika Winsth om koden till framgång

Nov 28, 2019

Koden till framgång är kompetens. Rätt kompetens. Det gäller på såväl styrelse-, lednings- och medarbetarnivå. Men hur ska man göra? Vad ska man tänka på? Det kommer Nordeas chefekonom Annika Winsth att prata om när hon besöker Linköping den 28 november.