Aktuellt läge i projekt Ostlänken

Oct 22, 2019

Fredrik Brokvist från Trafikverket uppdaterar om det senaste gällande arbetet med Ostlänken. Han berör till exempel frågor som status för respektive delsträcka, dialoger med kommuner och det fortsatta arbetet med projektet.

Gränslös Frukost – Nyköping

Oct 24, 2019

Kom och träffa arbetssökande med positiv attityd och vilja att komma ut i arbetslivet. Möter du en person som känns rätt för dig och din arbetsplats tänker vi att du inte kräver specifika förkunskaper, utan kan erbjuda en arbetsförlagd utbildning till att börja med.

ESIC-lunch Norrköping

Oct 25, 2019

Välkommen till ett bokstavligt talat nyttigt lunchmöte med nyheter kring ESIC, Ostlänken och kommande stadsutvecklingsprojekt med bäring på Ostlänken.

Prototyper – Varför, När & Hur?

Oct 25, 2019

Har du alltid undrat hur man tar fram en prototyp, vad det är och hur mycket den kostar att ta fram? Då är du inte ensam. Det är några av de vanligaste frågorna inom produktutveckling.

Smart rekrytering i logistikbranschen

Nov 4, 2019

Logistikbranschen har likt många andra branscher stora rekryteringsbehov. Som ett led i att möta utmaningen bjuder Logistikkluster i Östergötland i samarbete med Östsvenska Handelskammaren in till ett seminarium om rekrytering till branschen – och hur jämställdhet och integration är en del av lösningen på kompetensförsörjningen.

Coffee with Villa Fridhem

Nov 5, 2019

Välkommen till en Coffee with Villa Fridhem som kommer berätta om besöksnäringen som en vanlig inkörsport på arbetsmarknaden för såväl ungdomar och utrikes födda. Samhället behöver se denna möjlighet och underlätta för företag inom besöksnäringen att anställa.

Styrelsen och ledningens roll för ökad innovationsförmåga

Nov 6, 2019

Ett seminarium för dig som vill veta mer om hur styrelsen och ledningen kan ta sin roll för innovationsförmåga och långsiktig överlevnad!

7 NOVEMBER – INCOTERMS 2020, LINKÖPING

Nov 7, 2019

Nytt Incoterms – vad händer? 1 januari 2020 så gäller en ny version av Incoterms. ICC fyller 100 år nästa år och det firas med ett nytt Incoterms.
Incoterms® 2010 håller just nu på att revideras för att svara mot de förändringar som ägt rum de senaste 10 åren, som t.ex. ökade krav på säkerhetsprocedurer.

Innovation Day 2019

Nov 7, 2019

Innovation kräver kompetens. Och rätt kompetens kräver innovativa metoder. Årets Innovation Day har temat ”Kompetens för hållbar innovation” och bjuder på spännande insikter och nya perspektiv.

Ledarskap för samhällsaktörer

Nov 12, 2019

Vad har polischefen Stefan Hector, hovets informationschef Margareta Thorgren och Ikeas före detta Sverigechef Håkan Svedman gemensamt? De är ledare för organisationer som vill leverera samhällsnytta och är ledare för medarbetare som lyckas med sina uppdrag genom att situationsanpassa och agera fritt inom en given ram. Ledarskapsmetoden – som delas med många andra – utforskas nu i en ny bok om strategisk improvisation.