Handelskammaren och East Sweden i Almedalen

Jul 1, 2019

Östsvenska Handelskammaren är även i år en del av East Sweden Arena i Almedalen. Ett samarbete mellan näringsliv, kommun och region. Tillsammans lyfter vi regionens viktigaste frågor i ett nationellt perspektiv.

Styrelseutbildning Norrköping – Rätt fokus i styrelsearbetet

Aug 26, 2019

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för ett företags utveckling. Konkurrenskraften ökar om styrelsen är rätt sammansatt, gör rätt saker och har rätt arbetsformer. Utbildningarna vänder sig till dig som behöver få grundläggande kunskaper eller vill utvecklas i ditt styrelsearbete. Vi erbjuder Rätt Fokus i samverkan med StyrelseAkademien Östsverige. Med våra många års erfarenhet av att utbilda styrelseledamöter, kan vi tillsammans leverera dig de allra bästa förutsättningarna för ditt fortsatta styrelsearbete – och ett spännande nytt nätverk.

Frukost & lunchträff inför Industridagen 2019

Aug 29, 2019

Nu är det återigen dags för Industridag Östergötland i oktober med syfte att samverka för att attrahera framtida medarbetare till industri- och teknikföretag i regionen. Inför denna spännande dag bjuder vi in till två fullspäckade träffar där vi belyser de områden som industri- och teknikföretag står för idag och i framtiden med ett extra stort fokus på smarta vägar för hållbar kompetensförsörjning.

11 SEPTEMBER – INTERNATIONELLA AVTAL FÖR ICKE-JURISTER NORRKÖPING

Sep 11, 2019

Kan juridiska kunskaper leda till bättre internationella affärer? Syftet med denna utbildning är att förse dig som deltagare med en översiktlig juridisk grund och öka förståelsen för juridikens betydelse i all handel. Under utbildningen går vi igenom ”den juridiska kartan” för internationella affärer exempelvis skillnader i lagsystem och användningen av standardavtal.

Digitalisering skapar hållbarhet …

Sep 20, 2019

….men hur skapar vi hållbar digitalisering?Den digitala transformationen är vår tids mest spännande, viktiga och omvälvande utveckling. Men ju mer vi digitaliserar, desto mer behöver vi säkerställa att det sker på ett hållbart sätt. Lavinartad ökning av elektronikskrot, konfliktmineraler och undermåliga arbetsförhållanden i tillverkningen är några av utmaningarna, men där det finns utmaningar finns det också lösningar. Vi kallar den Tillsammanskraften.

Styrelseutbildning Linköping – Rätt fokus i styrelsearbetet

Oct 1, 2019

Vi vill att du ska öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Vi vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande med ambitionen att du skall vilja bidra mera aktivt till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål.

Maximera affärsnyttan med sociala medier

Oct 2, 2019

Under fyra halvdagar i oktober djupdyker vi i olika delar av sociala medier som gör att du kan skapa en målmedveten strategi som kommer ge dig större effekt, fler kontakter och fler affärer.
Utbildningen riktar sig till dig som vill maximera affärsnyttan med sociala medier. Du kommer att få lära dig konkreta tips och verktyg om hur man bygger varumärke, säljer en produkt, tjänst eller arbetar med employer branding inom både B2C, B2B och organisationer. Under utbildningen kommer vi varva teori med diskussioner och praktiska övningar där din egen verksamhet används som övningscase.

3 OKTOBER – INCOTERMS 2020, NORRKÖPING

Oct 3, 2019

Nytt Incoterms – vad händer? 1 januari 2020 så gäller en ny version av Incoterms. ICC fyller 100 år nästa år och det firas med ett nytt Incoterms.
Incoterms® 2010 håller just nu på att revideras för att svara mot de förändringar som ägt rum de senaste 10 åren, som t.ex. ökade krav på säkerhetsprocedurer.

Styrelseutbildning Linköping – Ökat fokus: Hållbarhet på styrelseagendan

Oct 14, 2019

Hållbarhet på styrelseagendan är en dagskurs som har hållbarhet i styrelserummet och i bolagsstyrningsprocesser som genomgående tema.Vi diskuterar vad som utgör hindren för att lyfta och sälja in hållbarhetsfrågan på styrelsenivån och erbjuder konkreta ingångar för att möta dessa hinder, både från juridiken och från verkligheten. Du får också ett antal hjälpmedel till stöd för att kunna lyfta hållbarhetsfrågor i styrelserummet, till exempel i arbetet med affärsplanen, vid tillsättandet av ny vd och rekrytering av nya kompetenser i styrelsen.

7 NOVEMBER – INCOTERMS 2020, LINKÖPING

Nov 7, 2019

Nytt Incoterms – vad händer? 1 januari 2020 så gäller en ny version av Incoterms. ICC fyller 100 år nästa år och det firas med ett nytt Incoterms.
Incoterms® 2010 håller just nu på att revideras för att svara mot de förändringar som ägt rum de senaste 10 åren, som t.ex. ökade krav på säkerhetsprocedurer.