Styrelseutbildning Linköping – Rätt fokus i styrelsearbetet

Oct 1, 2019

Vi vill att du ska öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Vi vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande med ambitionen att du skall vilja bidra mera aktivt till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål.

Kompetensfrukost: Besöksnäring

Oct 1, 2019

Näringslivets största hinder för tillväxt i vår region handlar om kompetens på både kort och lång sikt. I vissa branscher är läget akut, i andra väntar stora pensionsavgångar om några år. En möjlighet för att lyckas med en ökad matchning av kompetens och efterfrågan, är att öka samarbetet mellan de som ska anställa framtidens talanger och de som utbildar dem. Här vill Östsvenska Handelskammaren och Norrköpings kommun tillsammans skapa en mötesplats för dialog och utveckling. En mötesplats som lyfter de avgörande samarbetsfrågorna och öppnar upp för nya vägar mot matchning på arbetsmarknaden.

Maximera affärsnyttan med sociala medier

Oct 2, 2019

Under fyra halvdagar i oktober djupdyker vi i olika delar av sociala medier som gör att du kan skapa en målmedveten strategi som kommer ge dig större effekt, fler kontakter och fler affärer.
Utbildningen riktar sig till dig som vill maximera affärsnyttan med sociala medier. Du kommer att få lära dig konkreta tips och verktyg om hur man bygger varumärke, säljer en produkt, tjänst eller arbetar med employer branding inom både B2C, B2B och organisationer. Under utbildningen kommer vi varva teori med diskussioner och praktiska övningar där din egen verksamhet används som övningscase.

Hållbarhetsutbildning

Oct 2, 2019

Vi går igenom vilka drivkrafter som finns för och hur du kan skapa ett strategiskt hållbarhetsarbete, med konkreta exempel från andra verksamheter och möjligheter att koppla innehållet till den egna verksamheten. Utbildningen passar dig som vill få grundläggande kunskaper eller behöver en uppdatering i ämnet och vill ha inspiration till hur du kan arbeta mer med hållbarhet i din verksamhet-både strategiskt och operativit. Inga förkunskaper krävs!

3 OKTOBER – INCOTERMS 2020, NORRKÖPING

Oct 3, 2019

Nytt Incoterms – vad händer? 1 januari 2020 så gäller en ny version av Incoterms. ICC fyller 100 år nästa år och det firas med ett nytt Incoterms.
Incoterms® 2010 håller just nu på att revideras för att svara mot de förändringar som ägt rum de senaste 10 åren, som t.ex. ökade krav på säkerhetsprocedurer.

Styrelseutbildning Linköping – Ökat fokus: Hållbarhet på styrelseagendan

Oct 14, 2019

Hållbarhet på styrelseagendan är en dagskurs som har hållbarhet i styrelserummet och i bolagsstyrningsprocesser som genomgående tema.Vi diskuterar vad som utgör hindren för att lyfta och sälja in hållbarhetsfrågan på styrelsenivån och erbjuder konkreta ingångar för att möta dessa hinder, både från juridiken och från verkligheten. Du får också ett antal hjälpmedel till stöd för att kunna lyfta hållbarhetsfrågor i styrelserummet, till exempel i arbetet med affärsplanen, vid tillsättandet av ny vd och rekrytering av nya kompetenser i styrelsen.

Hållbar upphandling

Oct 15, 2019

Vilka utmaningar och möjligheter innebär upphandlingar för näringslivet i regionen?
Hur kan man hantera kompetensbrist och krav i upphandling och hur följs upphandlingskraven egentligen upp?

ESIC-lunch Norrköping

Oct 25, 2019

Välkommen till ett bokstavligt talat nyttigt lunchmöte med nyheter kring ESIC, Ostlänken och kommande stadsutvecklingsprojekt med bäring på Ostlänken.

7 NOVEMBER – INCOTERMS 2020, LINKÖPING

Nov 7, 2019

Nytt Incoterms – vad händer? 1 januari 2020 så gäller en ny version av Incoterms. ICC fyller 100 år nästa år och det firas med ett nytt Incoterms.
Incoterms® 2010 håller just nu på att revideras för att svara mot de förändringar som ägt rum de senaste 10 åren, som t.ex. ökade krav på säkerhetsprocedurer.

Styrelseutbildning Norrköping – strategi ur ett styrelseperspektiv

Nov 13, 2019

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att arbeta med bolagets långsiktiga tillväxt och överlevnad. Då blir de strategiska frågorna på olika nivåer avgörande för framgång. Under denna utbildningsdag får du lära dig hur man praktiskt kan arbeta med strategiska frågor.