Östsvenska Handelskammaren

Filterbubblor oroar mer än bubbelvin

”Det kan inte bli större”, har det sagts i flera år apropå politikerveckan i Almedalen. Ändå har antalet seminarier ökat stadigt. Förra året 3800, i år en bit över 4000, stundtals flera hundra events parallellt arrangerade av cirka 1800 arrangörer. 2016 deltog 40 000 besökare utöver de 8000 personer som medverkar i själva evenemangen. Som referens kan nämnas att det på Gotland bor 58 000 personer året runt. Man får hoppas att många gutar själva passar på att ta del av den gratis kompetensutveckling som finns att tillgå i, och runtom, den vackra, medeltida och världsarvsförklarade hansestaden Visby. Om man inte är på plats själv räcker det med att öppna mobilen. Sociala medier exploderar av referat, uppmaningar, tankar, livesändningar, analyser och bilder från eventen.

Almedalsveckan är otvivelaktigt årets höjdpunkt för den svenska medie- och kommunikationsbranschen. Politiker, branschföreningar och lobbyorganisationer skapar innehållet som media rapporterar om, dissekerar, vrider och vänder på. Vilket är precis som det ska vara! Media har, som den tredje statsmakten näst efter riksdag och regering, ett aktningsvärt uppdrag att kontrollera politiken och makthavarna. Vår demokrati bygger på en väl fungerande massmedia! Det står inskrivet i våra grundlagar, det är något vi ska vara stolta över och det kanske till och med är något som vi kommit att ta lite för givet.

Tills nu.

Nu tornar ett förrädiskt långsamt hot upp sig, och det kallas för beteendeförändringar. Ett stort antal seminarier här i Almedalen handlar om de förändrade beteende som kommer av det digitala paradigmskifte vi är mitt i. Just nu tynar kvaliteten i traditionell media bort eftersom intäktskällor från de tidigare lönsamma tryckta tidningarna uteblir. Redaktionerna bantas och effektiviseras. En journalist får idag både intervjua, fota, filma, redigera och leverera på samma tid som man förut kunde göra en av arbetsuppgifterna.

Unga personer – som har var sin smartphone och lever mer i den digitala världen än i den fysiska – följer allsköns nyhetskällor och får en i bästa fall felvinklad uppfattning, i sämsta fall ren desinformation. Både unga och gamla fångas i våra unika filterbubblor som skapas utifrån varje persons unika användarbeteende på internet. Den som googlar på matsalsstolar, kommer att se många annonser på internet som handlar om just – matsalsstolar. Den som intresserar sig för och besöker främlingsfientliga forum kommer snart fångas i de informationsbubblorna och vaggas in i en känsla av att alla har liknande åsikter. Information utvald för dig blir information osynlig för dig!

En papperstidning är idag som en riktig premiumprodukt, en sällanköpsvara av hög kvalitet att jämföra med andra genuina hantverk. Studier visar att människor har högre förtroende för det som står i en tryckt tidning jämfört med en digital tidning. Trots detta kryper åldersgränsen för tidningarnas prenumeranter allt högre upp. Snart är det bara pensionärer och hotellobbys som har en morgontidning!

På så vis har en del av tredje statsmaktens viktiga uppdrag förflyttats från mediehusen till medborgarna själva. Det är vi som måste lära oss att värdera och kritiskt granska den information som vi stöter på. Vi måste själva inse om vi är fångade i vår egen filterbubbla och även inse när våra medmänniskor fångats i sina. Att utbilda våra unga i källkritik måste vara en av samhällets viktigaste uppgifter just nu. För om de traditionella medierna inte har råd att upprätthålla sin viktiga uppgift som den tredje statsmakten, vem ska då göra det?

Hälsningar från Almedalen!

Johanna Palmér,

Vd Östvenska Handelskammaren

Relaterade #Nyheter

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

Dubbla hjärtslag för Almedalsveckan

Nyheter

Att vara på plats och lyfta näringslivets viktigaste frågor i Almedalen, är en självklarhet för Östsvenska Handelskammaren. Almedalen Sveriges största...

Johan Aronsson har blick för resultat och helhet

Nyheter

Mottagaren av Östsvenska Handelskammarens hållbarhetspris 2024 tror på högre kvalitet, färre antal slit- och slängprodukter och ser till att hållbarhet...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

13 november, 2024

Fullt fokus på Ostlänken

Denna träff är för ESIC-medlemmar: Fullt fokus på Ostlänken, med Magnus Sjöberg som är programchef...

4 september, 2024

AW med pitch – Ett mingel för bygg, fastighet & infrastruktur

Fastighetsägarna, Byggföretagen och Östsvenska Handelskammarens ESIC-nätverk bjuder in till ett gemensamt mingel för dig som...

Nyhet

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

Nyhet

Dubbla hjärtslag för Almedalsveckan

Krönikor

Att vara på plats och lyfta näringslivets viktigaste frågor i Almedalen, är en självklarhet för Östsvenska Handelskammaren. Almedalen Sveriges största...

Nyhet

LIVE TV: Se Handelskammarens seminarier live från Almedalen

Almedalen

Är du inte på plats under Almedalsveckan i år? Då kan du kan enkelt följa alla Handelskammarens seminarier hemifrån!