Östsvenska Handelskammaren

Filterbubblor oroar mer än bubbelvin

”Det kan inte bli större”, har det sagts i flera år apropå politikerveckan i Almedalen. Ändå har antalet seminarier ökat stadigt. Förra året 3800, i år en bit över 4000, stundtals flera hundra events parallellt arrangerade av cirka 1800 arrangörer. 2016 deltog 40 000 besökare utöver de 8000 personer som medverkar i själva evenemangen. Som referens kan nämnas att det på Gotland bor 58 000 personer året runt. Man får hoppas att många gutar själva passar på att ta del av den gratis kompetensutveckling som finns att tillgå i, och runtom, den vackra, medeltida och världsarvsförklarade hansestaden Visby. Om man inte är på plats själv räcker det med att öppna mobilen. Sociala medier exploderar av referat, uppmaningar, tankar, livesändningar, analyser och bilder från eventen.

Almedalsveckan är otvivelaktigt årets höjdpunkt för den svenska medie- och kommunikationsbranschen. Politiker, branschföreningar och lobbyorganisationer skapar innehållet som media rapporterar om, dissekerar, vrider och vänder på. Vilket är precis som det ska vara! Media har, som den tredje statsmakten näst efter riksdag och regering, ett aktningsvärt uppdrag att kontrollera politiken och makthavarna. Vår demokrati bygger på en väl fungerande massmedia! Det står inskrivet i våra grundlagar, det är något vi ska vara stolta över och det kanske till och med är något som vi kommit att ta lite för givet.

Tills nu.

Nu tornar ett förrädiskt långsamt hot upp sig, och det kallas för beteendeförändringar. Ett stort antal seminarier här i Almedalen handlar om de förändrade beteende som kommer av det digitala paradigmskifte vi är mitt i. Just nu tynar kvaliteten i traditionell media bort eftersom intäktskällor från de tidigare lönsamma tryckta tidningarna uteblir. Redaktionerna bantas och effektiviseras. En journalist får idag både intervjua, fota, filma, redigera och leverera på samma tid som man förut kunde göra en av arbetsuppgifterna.

Unga personer – som har var sin smartphone och lever mer i den digitala världen än i den fysiska – följer allsköns nyhetskällor och får en i bästa fall felvinklad uppfattning, i sämsta fall ren desinformation. Både unga och gamla fångas i våra unika filterbubblor som skapas utifrån varje persons unika användarbeteende på internet. Den som googlar på matsalsstolar, kommer att se många annonser på internet som handlar om just – matsalsstolar. Den som intresserar sig för och besöker främlingsfientliga forum kommer snart fångas i de informationsbubblorna och vaggas in i en känsla av att alla har liknande åsikter. Information utvald för dig blir information osynlig för dig!

En papperstidning är idag som en riktig premiumprodukt, en sällanköpsvara av hög kvalitet att jämföra med andra genuina hantverk. Studier visar att människor har högre förtroende för det som står i en tryckt tidning jämfört med en digital tidning. Trots detta kryper åldersgränsen för tidningarnas prenumeranter allt högre upp. Snart är det bara pensionärer och hotellobbys som har en morgontidning!

På så vis har en del av tredje statsmaktens viktiga uppdrag förflyttats från mediehusen till medborgarna själva. Det är vi som måste lära oss att värdera och kritiskt granska den information som vi stöter på. Vi måste själva inse om vi är fångade i vår egen filterbubbla och även inse när våra medmänniskor fångats i sina. Att utbilda våra unga i källkritik måste vara en av samhällets viktigaste uppgifter just nu. För om de traditionella medierna inte har råd att upprätthålla sin viktiga uppgift som den tredje statsmakten, vem ska då göra det?

Hälsningar från Almedalen!

johanna

Johanna Palmér,

Vd Östvenska Handelskammaren

Relaterade #Nyheter

Hon blir vice vd på Handelskammaren

Nyheter

Maria Björk Hummelgren är från och med nu både näringspolitisk chef och vice vd. Förändringen innebär att Maria och vd...

Experterna: Så får du ut det mesta av Almedalen

Nyheter

Politik, demokrati och nätverkande. Hur får man ut det mesta av Almedalsveckan på Gotland? Det berättade några rutinerade profiler under...

Hur skyddar du ditt företag från organiserad brottslighet?  

Nyheter

Östsvenska Handelskammaren i dialog med Regionpolisen. Maria Björk Hummelgren skriver om mötet och bjuder in dig som medlem till frukost...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet
snabbtag

Yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2026—2037, diarienummer LI2023/03919

21 maj, 2024

Så förändras globala värdekedjor av geopolitik, säkerhetspolitik och den gröna omställningen

En förändrad omvärld får nu tydlig påverkan på företags värdekedjor. Svenska företag verksamma internationellt behöver...

concept geopolitics worldwide economy chess figures placed map banner31
Nyhet
20220118 1145 DBZ 1924 4000px scaled e1713182607636

Hon blir vice vd på Handelskammaren

Nyheter

Maria Björk Hummelgren är från och med nu både näringspolitisk chef och vice vd. Förändringen innebär att Maria och vd...

Nyhet
snabbtag

Yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2026—2037, diarienummer LI2023/03919

Nyhet
20220118 1145 DBZ 1924 4000px scaled e1713182607636

Hon blir vice vd på Handelskammaren

Nyheter

Maria Björk Hummelgren är från och med nu både näringspolitisk chef och vice vd. Förändringen innebär att Maria och vd...

Nyhet
Almedalen 2024 1

Experterna: Så får du ut det mesta av Almedalen

Näringspolitik

Politik, demokrati och nätverkande. Hur får man ut det mesta av Almedalsveckan på Gotland? Det berättade några rutinerade profiler under...