Östsvenska Handelskammaren

”Fortsätter det här kommer vi bli helt dumma i huvudet”

Orden kommer från Anders Mildner, tidigare journalist och idag en omtyckt föreläsare, som gästade Handelskammaren tillsammans med Anna Lindberg, publisher på Östgöta Correspondenten och Norrköpings Tidningar för att prata om populism, virala lögner och förändringar i mediesamhället som vi bör känna till.
– Idag är det viktigaste att du har en åsikt. Sen om du har kunskap om ämnet spelar mindre roll. Det skapar en populism när personer med åsikter på ytterkanterna ställs emot varandra.

Anders fortsatte med att berätta att vi lever i en dystopisk tid där vi har en abstrakt rädsla  att vi inte kan påverka.
– Vi är rädda för att allt går åt helvete och vi vill mota bort att som är jobbigt. Därför uppdaterar vi sociala medier med bilder på oss i solnedgång och med champagneglas vid vattnet, sa Anders.

Men varför sprids vissa saker enklare och snabbare på sociala medier än andra?
– Vi delar saker på grund av känslor. När vi blir glada eller arga då delar vi med oss av innehållet. Det är inte baserat på kunskap utan en känsla.

Anders visade resultat från rapporten ”Svenska publicister på Facebook” av Fredrik Strömberg där åhörarna fick gissa på de vanligaste orden som de största skribenterna på de största medierna i Sverige använder på facebook. Ord som terrorist och krig kom från publiken men topplistan överraskade publiken.
– ”Emojihjärta”, grattis, dela, år och gilla är det vanligaste man använder. Fortsätter det här kommer vi bli helt dumma i huvudet då innehåll och kunskap prioriteras bort. Men man gör såhär för att det funkar – man får spridning.

”Jag är beredd på fängelse”
13% i världen bor i länder med yttrande- och pressfrihet likt den vi har i Sverige vilket betyder att 87% inte gör det.
– För att falla under grundlagsskyddet krävs att man har en ansvarig utgivare, vilket betyder att jag är ensamt ansvarig för allt som skrivs i tidningen. Jag tycker yttrandefriheten är så viktig att jag är beredd på fängelse för den, sa Anna Lindberg.

Professionell medias roll på vad man väljer att publicera skiljer sig från andra och Anna visade olika exempel.
– Medielogiken fungerar som så att vi fokuserar på de med makt – vi behandlar inte alla lika som man gör inom Sveriges Rikes Lag, utan de som har mer makt har större allmänintresse, avslutade Anna.

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...