Östsvenska Handelskammaren

Framåt tillsammans

Tillbaka efter semestern kan vi som förväntat konstatera att Covid-19 fortfarande har en stark påverkan på näringslivet och hela samhället. Det finns dock signaler om återhämtning och ett generellt stabilare läge. Vissa branscher och enskilda företag har det fortfarande oerhört tufft, men det finns också både branscher och företag som går rejält stärkta in i hösten.

Sommaren har också inneburit en viss återhämtning för besöksnäringen, som hade en extremt tung vår. Där har den starka inhemska turismen inneburit ett lyft, men det finns en fortsatt oro och osäkerhet inom bland annat konferens och hotell, nu när semesterperioden är över.

De åtgärder som sattes in under våren har bland annat inneburit att drygt 17 000 personer i Östergötland berörts av korttidspermittering och 233 företag har fått 13 miljoner kronor i omställningsstöd fram till mitten av augusti. Under mars och april hade hela vår region extremt höga nivåer på antal varsel, nivåer som sedan har gått ned till mer normala. Arbetslösheten har dock ökat, men ligger sedan en tid relativt stabilt. Antalet konkurser under första halvåret 2020 ligger i stora delar av regionen på liknande nivåer som tidigare år.

När den tidiga våren präglades av akut kris och extrem osäkerhet, har senvåren och sommaren inneburit ett större lugn med nya rutiner och arbetsförutsättningar på plats. Nu går vi in mot hösten och här på Handelskammaren innebär det att vi börjar varva upp verksamheten igen.

Vi finns för er medlemmar och kommer inte att vänta på att gamla tider ska komma tillbaka, utan nu lägger vi kraft och fokus framåt för att forma den nya tiden – framtiden. Det gör vi ihop med människorna i våra engagerade medlemsföretag, men också med övriga näringslivet, kommuner, regioner liksom andra näringslivsorganisationer som jobbar för utveckling och tillväxt. Krisen har ytterligare stärkt det goda samarbetet och visat på handlingskraft, nytänkande och mod. Ledordet för hösten är givet, framåt tillsammans!

Pia Carlgren, tf vd Östsvenska Handelskammaren

Relaterade #Corona

Östsvenska företag gläds åt slopade restriktioner: "Får in ny energi"

Corona

I nästan två år har coronapandemin påverkat en hel värld. Det regionala näringslivet är inget undantag, där covid-19 lett till...

Äntligen kan vi öppna upp igen!

Corona

Under torsdagen gav regeringen beskedet att många av restriktionerna kopplade till pandemin hävs den 9 februari. En glädjande nyhet som...

Hur mår demokratin?

Corona

Ett virus som drabbat hela världen och en svensk regeringskris ovanpå det. Hur påverkar det demokratin? Statsvetare Mariana S Gustafsson...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

10 oktober, 2023

Nätverksträff med HR-nätverket

Välkommen till Handelskammarens nätverk för dig som har en ledande befattning inom HR. Endast en...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...