Östsvenska Handelskammaren

Fred och frihet alltjämt EU:s viktigaste fråga

– intervju med Said Abdu (L), kandidat till Europaparlamentet

Grundbulten till det europeiska samarbetet var fred, genom ekonomiskt samarbete. Nära sju decennier senare har EU vuxit i omfattning, men fortfarande står fred och frihet tillsammans med klimatfrågan högt på agendan inför det viktiga valet den 26 maj. Du röstar väl?

Det var en gång sex europeiska länder som slöt ett avtal om fred. Året var 1952, sju år efter andra världskrigets slut, och överenskommelsen gällde på pappret ett samarbete om kol- och stålproduktion. Men det övergripande syftet var fred mellan Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Västtyskland och Italien. Handeln var verktyget, ett ömsesidigt ekonomiskt beroende skulle förhindra dragna vapen. Europeiska kol- och stålunionen var född.

Val till Europaparlamentet
Söndagen den 26 maj, 67 år av fred senare, är det val till Europaparlamentet. Från sex ursprungsländer till dagens 28 anslutna stater, som nu ska välja sina representanter till Europeiska unionens enda direktvalda beslutsorgan. Svenska folket ska välja 20 ledamöter till parlamentet, som är som EU:s riksdag. Där sitter 751 ledamöter folkvalda av unionens sammanlagt 508 miljoner invånare.

En av de som kandiderar är Said Abdu, andranamn på Liberalernas lista, som en råkall tisdag i april gästade Östsvenska Handelskammaren under sin turné genom Sverige. Till skillnad från riksdagsvalet har partierna inte lokala listor, så kandidaterna till Europaparlamentet jagar röster i hela landet. Liberalerna har två mandat i parlamentet, och Said Abdu hoppas förstås på minst samma utfall efter årets val.

Trots att EU-samarbetet utökats till så mycket mer än handel och ekonomi – klimat, miljö och hälsa, jordbruk, migration, utrikes- och säkerhetspolitik – menar Said att fred och frihet är valets viktigaste fråga.

– Fred- och frihetsprojektet har uppnått sitt syfte. 70 år av fred talar sitt tydliga språk, säger Said. Europas människor har aldrig mått bättre, aldrig haft det så bra ekonomiskt eller socialt. Ändå är det EU som får agera syndabock för de problem som ändå finns.

Demokrati och politiska skillnader
Demokrati, klimat och morgondagens välstånd listar Said Abdu som sina viktigaste frågor. Det som förenar de tre är Liberalernas övertygelse att ett fördjupat europeiskt samarbete är lösningen på problemen inom respektive område.

– Ungern är det enda landet inom unionen som inte längre räknas som ett fritt land. I övrigt består EU av demokratier där mänskliga fri- och rättigheter värderas högt. Kanske bör vi börja diskutera uteslutning av länder, när dessa inte respekterar och inskränker EU:s grundvärderingar, sammanfattar Said.

I valrörelsen ser han uppgiften att visa på skillnader mellan partierna och att det faktiskt spelar roll vilket man röstar på, som central.

– Jag bokade in debatter med Sverigedemokraternas kandidater runt om i landet. Men i sista stund ställde de in hela turnén, säger en debattvillig Said. Vi har en halv miljon förstagångsväljare i det här valet och 65 procent av svensk lagstiftning påverkas av beslut på EU-nivå. Klart det här valet är viktigt!

Brexit då?
Har det två år långa efterspelet av britternas ”leave” lagt en blöt filt över intresset för valet? Said Abdu tror faktiskt tvärtom – att intresset ökat.

– Storbritannien är ju ett otroligt viktigt land för EU, och Sverige, och näst Norden och Tyskland är vårt främsta exportland.

Hans parti Liberalerna har traditionellt sett varit populärare i EP-valet än i riksdagsvalet, liksom exempelvis Miljöpartiet. Det beror förstås mycket på att miljö- och klimatfrågorna är globala och att väljarna vill lyfta dem till en övernationell politisk nivå.

– Det spelar ingen roll vad vi gör här hemma i Sverige om inte resten av Europa och världen gör detsamma. En klimatinvesterad krona i Polen är till exempel mycket mer värd än i Sverige. Vi vill se regler där förorenaren är den som betalar, och det kan innebära stora affärs- och exportmöjligheter för svenska företag att hjälpa utländska bolag att ställa om sina verksamheter.

Koldioxidskatt
Ett ganska kontroversiellt förslag som Liberalerna går till val på är en europeisk koldioxidskatt. Är inte det en farlig väg att slå in på, öppna för EU-skatt?

– Vi liberaler gillar ju inte skatt, men gällande koldioxidutsläpp tycker vi att det är motiverat med en europeisk skatt. Den svenska flygskatten – som vi är emot – har inte samma genomslagskraft. Flyget måste bära sina egna klimatkostnader.

Liberalerna vill också på sikt införa euro som valuta i Sverige och fördjupa det ekonomiska samarbetet på fler sätt, som till exempel genom medlemskap i EU:s bankunion.

Ifrågasatt EU
Tron på den europeiska gemenskapen som lösningen på morgondagens problem, är inte att ta miste på hos Said Abdu. Samtidigt har skeptikerna mot det europeiska samarbetet aldrig varit fler eller starkare. För första gången ser det ut som att parlamentets största partigrupper S&D (socialdemokrater) och EPP (moderater och kristdemokrater) riskerar att förlora sin gemensamma majoritet. Det innebär att exempelvis gruppen ALDE (liberaler), där de svenska Liberalerna och Centerpartiet sitter, ser ut att vinna mer inflytande. Men också de mer EU-kritiska partierna och deras grupperingar i parlamentet.

Said Abdus uppfattning att fred, frihet och demokrati är en viktig valfråga, delar han med kandidater från andra partier.

– Tillsammans är vi världens största ekonomi – inte USA, inte Kina, utan EU. Vi kan hjälpas åt med gemensamma utmaningar och tillsammans skapa morgondagens välstånd med tillväxt och hållbarhet, avslutar Said Abdu.

Läs mer om valet den 26 maj på eu-val.eu , val.se och riksdagens EU-information. Du röstar väl?

[skribent medarbetare=”Maria Björk Hummelgren”]

Relaterade #Nyheter

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

Dubbla hjärtslag för Almedalsveckan

Nyheter

Att vara på plats och lyfta näringslivets viktigaste frågor i Almedalen, är en självklarhet för Östsvenska Handelskammaren. Almedalen Sveriges största...

Johan Aronsson har blick för resultat och helhet

Nyheter

Mottagaren av Östsvenska Handelskammarens hållbarhetspris 2024 tror på högre kvalitet, färre antal slit- och slängprodukter och ser till att hållbarhet...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

13 november, 2024

Fullt fokus på Ostlänken

Denna träff är för ESIC-medlemmar: Fullt fokus på Ostlänken, med Magnus Sjöberg som är programchef...

4 september, 2024

AW med pitch – Ett mingel för bygg, fastighet & infrastruktur

Fastighetsägarna, Byggföretagen och Östsvenska Handelskammarens ESIC-nätverk bjuder in till ett gemensamt mingel för dig som...

Nyhet

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

Nyhet

Dubbla hjärtslag för Almedalsveckan

Krönikor

Att vara på plats och lyfta näringslivets viktigaste frågor i Almedalen, är en självklarhet för Östsvenska Handelskammaren. Almedalen Sveriges största...

Nyhet

LIVE TV: Se Handelskammarens seminarier live från Almedalen

Almedalen

Är du inte på plats under Almedalsveckan i år? Då kan du kan enkelt följa alla Handelskammarens seminarier hemifrån!