Östsvenska Handelskammaren

Global handel på helt nytt sätt

Handelskammarens Tullfokus kom självfallet att handla mycket om de högst aktuella stål- och aluminiumtullarna och om Brexit. Men också om de globala trender som i grunden påverkar vårt sätt att handla globalt, för både konsumenter och företag.

– Ibland ser man inte skogen för alla träd, sa Anna Stellinger som är generaldirektör på Kommerskollegium och inledde Tullfokus. Vi är i ett intressant skede. Först nu ser vi att globaliseringen i grunden ändrar vårt sätt att handla. Det finns en kraftig och pågående förändring vi inte får glömma.

Kammarforum fylldes av företrädare från regionens företag som vill höra det senaste för att kunna ligga i framkant. Omdaningen i Handeln innebär ny konkurrens, krav och möjligheter för våra svenska företag. Några av de stora trender Anna Stellinger ser just nu i världshandeln är:

  • ”Tjänstefieringen” som innebär tjänsternas del i handeln växer och flyter alltmer ihop med produkter.
  • ”Digitaliseringen” som skapar nya möjligheter för t ex affärsmodeller och tillverkning.
  • ”Globala värdekedjor” som ger att en allt större del av innehållet i export och produkter kommer utifrån.

Anna Stellinger lyfte även fram att hållbarhetsagendan i den globala handeln är här för att stanna och man talar idag om ”handel för hållbarhet”.

Anna Stellinger, generaldirektör Kommerskollegium

Hon beskrev vidare att EU förhandlar frihandelsavtal som aldrig tidigare runtom i världen och gav publiken ett specifikt tips.
– Kolla upp CETA-avtalet med Kanada. Ett avtal som ger tullfrihet på en stor mängd varor. Även det kommande avtalet med Japan vilket träder i kraft i början av 2019 är spännande med tanke på Japans ekonomiska storlek.

Hon nämnde också de aktuella stål- och aluminiumtullarna.
–  Vi famnar alla i mörkret – vad kommer ståltullarna egentligen att innebära? Säkert är att vi har stål i Sverige som intresserar amerikanerna och är högkvalitativt. Något annat som är säkert är att ingen kommer att vinna på en upptrappning av åtgärder och motåtgärder vare sig i EU eller i USA.

Stefan Björkencrona uppmanade företagen att följa utvecklingen och förbereda sig inför de förändringar som är på gång inom tullområdet.
– Har du inte rätt kompetens i företaget för detta så anlita kompetens men tänk på att du som företagare aldrig kan delegera ansvaret, bara arbetsuppgiften. Tullverket har även referensgrupper och kundpaneler som kan vara intressanta att vara med i.

66 000 jobb påverkas
Mycket under Tullfokus kom också att gälla Brexit och Anneli Wengelin från Kommerskollegium stod för expertisen. Hon uppmanade företagen att gå igenom sitt företag ur ett Brexitperspektiv och att förbereda sig för att det är helt klart att det inte kommer att kunna gå att handla med britterna enligt samma procedurer som förr.
– 66.000 jobb i Sverige är direkt eller indirekt beroende av vår handel med Storbritannien.Storbritannien lämnar nu EU:s tullområde. Det är den springande punkten och det innebär att tullformaliteter återinförs och spelregler ändras. Är man ett företag som idag enbart handlar inom EU så innebär det nu helt nya krav och man kanske måste skaffa nya system och kompetens och ombud och tillämpa regelverk som man aldrig någonsin behövt tänka på.

Tullexperten Peter Hellman berörde samma punkt och än mer konkret.
  Om du inte kan själv så se till att du har ett ombud som klarar av nya formaliteter. Det kommer nämligen att bli en anstormning med tulldeklarationer. De speditörer och transportörer som finns idag har inte gjort en förtullning sedan 1995. Där finns en utmaning och en möjlighet, säger Peter Hellman och tillägger att om man som företa kan förbereda sin deklaration innan avgång och ha den klar före ankomst till Storbritannien så kan det bli en konkurrensfördel för svenska företag.

 

Relaterade #Nyheter

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Stor uppmärksamhet i media när 100-listan släppte rapport

Nyheter

I samband med 100-listans rapportsläpp valde merparten av de traditionella medierna i den östsvenska regionen att uppmärksamma arbetet med jämställda...

Sara Hillbom: så ser attraktiva företag ut i framtiden

Nyheter

Onsdagen den 26 oktober arrangerades Besöksnäringsdagen i Linköping - ett initiativ av Visit Linköping & Co och en av Handelskammarens...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

18 januari, 2023

Möt Sara Wimmercranz – en av Sveriges mäktigase techinvesterare

Exklusivt för dig på 100-listan! Inled det nya året med att ta del av Saras...

19 april, 2023

Styrelseutbildning Norrköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

Nyhet

Regional aktör på internationell arena 

Krönikor

Under den senaste månaden har jag haft förmånen att besöka tre av Europas huvudstäder utöver vårt eget Stockholm: Bryssel, Berlin...