Östsvenska Handelskammaren

Gör du andra människor otrygga?

Ett begrepp som seglat upp är tillitsbaserat ledarskap. Tillit är synonymt med pålitlighet även om filosofer menar att begreppen skiljer sig åt. Man kan lita på att sin klocka går rätt, men man känner sig inte förrådd om den går sönder. Man kan känna tillit till en person, men bli gruvligt besviken om denne sviker ett löfte. Det är människan som är skillnaden. 

Vi lever i en tid av stark förändring. Det börjar bli uppenbart för de flesta att de gamla ledarskapsstilarna har tappat sin status. Makthunger, hierarki och auktoritet är ute. Att ha förmågan att ta tillvara engagemang, kompetens och att kunna skapa förtroende både internt och externt, är inne.

Tillit är inte bara viktigt i termer av ledarskap. Tillit, att lita på sina medmänniskor, definieras som ett kitt i hela samhällsuppbyggnaden. Ett samhälle med hög tillit fungerar bra. Transaktioner går fortare och avtal hedras. Det behövs färre advokater och poliser. Hög tillit smörjer det demokratiska maskineriet och håller undan korruption.

Nordiska Ministerrådet kom i år med rapporten ”Tillit – det nordiska guldet”. Vi nordiska länder har en exceptionellt hög mellanmänsklig tillit, så hög att det nästan kan anses som en ”secret sauce” till våra länders framgångar i de flesta internationella rankingslistor. Det är dock bekymrande att tilliten sjunkit, om än svagt, de senaste 10-15 åren. Särskilt i socialt utsatta grupper som arbetslösa, sjukskrivna och bland dem med sämre hälsa. Även i vissa politiska grupper är tilliten lägre än bland svenskar i allmänhet, på sina håll svarar de för en tredjedel av valmanskåren. Forskning visar att klyftan ökar mellan de med stor tillit till samhället och de med mindre.

Varje företag eller organisation är ett mini-samhälle i sig. Om det Nordiska Ministerrådets slutsatser kan smetas ut även över näringslivet, bör vi ha en svagt sjunkande tillit bland landets företag också.  Det finns alltså all anledning att ta frågan på stort allvar.

Så varför inte börja med tilliten i ditt eget ledarskap? 

Litar du på personerna framför dig, oavsett om de är medarbetare, barn eller en banktjänsteperson? Visar du med önskvärd tydlighet att du litar på att dina medarbetare kommer att lösa arbetsuppgifterna på ett framgångsrikt sätt? Hur gör du när du stöter på någon med en annan åsikt? Kör du i egenskap av din titel över den personen eller stannar du upp och använder din nyfikenhet?

Det kan vara användbart att fundera över, kanske till och med fråga några utvalda, vilken tillit du skapar omkring dig. Känner sig människor trygga? Inkluderade? Skapar du ett öppet klimat där det är godkänt att föra fram andra åsikter? En människa som känner sig trygg har naturligt en högre tillit. Tänk om det finns krafter att släppa loss i din organisation genom att öka känslan av trygghet och tillit?

Release the power,


Johanna Palmér

Relaterade #Nyheter

Omställningen tar för lång tid

Nyheter

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.

Peters tre bästa tips för ett bättre styrelsearbete

Nyheter

Funderar du på hur du kan effektivisera ditt styrelsearbete men vet inte riktigt var du ska börja? Peter Lindgren, med...

Trade Compliance - vad är det och varför är det viktigt?

Nyheter

Trade Compliance. Ett begrepp som är mer aktuellt än någonsin avseende den globala handeln. Men vad betyder det? Och framförallt,...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

26 maj, 2023

Spaning på Kammaren

Välkommen till trevliga Spaning på Kammaren i Norrköping. Denna gång sätter vi fokus på framtiden...

Nyhet

Yttrande angående järnvägsplanen för Ostlänken, delen Loddby-Klinga

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande ang samråd Loddby-Klinga, TRV 2017/64849.

3 april, 2023

Hur många hattar har du? 

Vill du få i gång styrelsearbetet i ditt företag alternativt vill få ut mer av...

Nyhet

Yttrande angående järnvägsplanen för Ostlänken, delen Loddby-Klinga

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande ang samråd Loddby-Klinga, TRV 2017/64849.

Nyhet

Omställningen tar för lång tid

Krönikor

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.

Nyhet

Peters tre bästa tips för ett bättre styrelsearbete

Nyheter

Funderar du på hur du kan effektivisera ditt styrelsearbete men vet inte riktigt var du ska börja? Peter Lindgren, med...