Östsvenska Handelskammaren

Gör en Håkan Hellström – tala 90-talisternas språk!

I Almedalen var Sveriges framtida konkurrenskraft ett hett ämne i det offentliga samtalet, och arbetsmarknadens utformning och funktion har i det sin givna plats. Vi är i ett skede där gamla strukturer försöker samsas med nya beteendemönster. Få av nittiotalisterna, vår kommande stora arbetskraft, stannar länge på samma jobb – de vill känna mening i arbetet och rör därför villigt på sig när de upplever grönare gräs hos t.ex. konkurrenten.

Alltfler söker sig till vårt land och behöver fotfäste på arbetsmarknaden. Samtidigt utgår vårt arbetsrättsliga skydd (LAS) ifrån hur länge en person varit anställd, snarare än hur hen har utfört sitt arbete. Hur ska den svenska modellen på 2020-talet se ut? In- och utelåst av LAS? Blir facket en bevakare av rättigheter för en åldrande, och allt mindre, medlemsskara eller en förändringskraft för en mer flexibel och tillgänglig arbetsmarknad för en växande och mer mångfaldig medlemsgrupp? Söker vi talang som kan formas eller är våra tjänster formade efter vissa utbildningar? Ett är säkert. Vi behöver sänkta trösklar för fler i jobb, men också bättre matcha arbetsmarknadens krav med den som får jobbet. För varken ungdomar eller nyanlända har särskilt god kunskap om vad som faktiskt erbjuds på svensk arbetsmarknad nu och framåt. En vanlig åttondeklass för ett par år sedan kunde nämna ett tjugotal av de åttatusen som finns i AF:s yrkesregister!

Med alla dessa yrken följer arbete att utföra! I en enkät Handelskammaren nyligen gjort svarar medlemsföretagen att deras kompetensbehov är stora nu och ökar. Data/IT, marknad och försäljning samt organisation och ledarskap är områden med stora behov kommande fem åren. Bara en tredjedel av företagen hittar kompetens utan problem, två av tre har mindre eller större svårigheter att fylla sina kompetensbehov. Företagen oroar sig, dels för att utbildningsplatserna är för få, dels för att kunskapen om jobben är för låg. Och delarna hänger ihop – fler utbildningar kan ges om söktrycket höjs, och så skulle det kanske bli om ungdomar och deras föräldrar tog reda på vad industri-, anläggnings- eller byggledarjobb faktiskt innebär. Skolan, med lärare och studie-/yrkesvägledare i spetsen, har också ett viktigt uppdrag att belysa det mycket tydligare. Kanske mer ihop med näringslivet?

Många menar att ungdomar struntar i att lyssna till goda jobbutsikter, utan väljer det som verkar coolt. Men har vi lyckats förklara? Med näringslivet på plats – i skolan, i föreningslivet och på andra platser där ungdomar rör sig? Och med ett budskap som hittar hem? Företagen som sålde in en cool framtida karriär lyste med sin frånvaro på Bråvalla-festivalen häromsistens, men desto fler nittiotalister var där. Så varför inte?  Bjud in Håkan Hellström, som i ett melankoliskt ackord besjunger ungdomarnas roll i Sveriges framtid, och ni har en generation för era fötter! Vi kan kalla det Ostlänken-festivalen – är ni med?

Anna_l

Anna Lövheim
Näringspolitisk chef
@annalovheim
anna.lovheim@east.cci.se

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...