Östsvenska Handelskammaren

Handelskammaren – en regional röst i Sverige och Europa

Handelskammaren som varumärke och näringspolitisk kraft är stark, tillsammans representerar Sveriges elva kamrar över tiotusen bolag och hundra tusentals medarbetare över landet, skriver Simon Helmér och Maria Björk Hummelgren.

I slutet av augusti sammanstrålade vd:ar, näringspolitiska- samt kommunikationschefer för de svenska handelskamrarna i Malmö. Att träffas över gränserna ger inspiration, kunskap och sammansvetsar oss som handelskammare på ett sätt som inte riktigt gjorts förut. Visst skiljer vi oss åt på många vis – vi är och ska förbli regionala aktörer, kring det råder oinskränkt konsensus. Men som respektive regions starkaste näringspolitiska röst har vi också mycket gemensamt, utöver medlemsrekrytering och vårt myndighetsuppdrag med exportdokumentation.

Östsvenska Handelskammarens medlemmars viktigaste frågor – pålitlig energiförsörjning, infrastruktur, kompetens och konkurrenskraft – skiljer sig inte mycket från Värmlands, Mälardalens eller Norrbottens. Vad gäller energi, som ett exempel, är det prioriterat också i norra Sverige att de södra delarna får utbyggd produktion och överföringskapacitet – för att inte konkurrensen och priserna ska öka ännu mer. Det är ett område där vi kan stärka vår röst tillsammans. Att staten behöver satsa mer på infrastruktur generellt är, ett annat – även om vi kammare regionalt arbetar för förverkligandet av olika projekt.

Handelskammaren som varumärke och näringspolitisk kraft är stark, tillsammans representerar Sveriges elva kamrar över tiotusen bolag och hundra tusentals medarbetare över landet. Också internationellt är ”the Chamber of Commerce” en välkänd aktör. I Bryssel ligger huvudkontoret för Euro Chambers – de europeiska handelskamrarnas nätverk. Vid träffen i Malmö gästades vi av CEO Ben Butters, som gärna ser ett ökat engagemang i de europeiska frågorna från oss svenska kamrar. Eftersom Sveriges handelskammare, till skillnad från flera ute på kontinenten, är självständiga och inte har någon paraplyorganisation, välkomnade Butters engagemang från alla elva kamrar.

Nästa år stundar val till Europaparlamentet. Det ger oss extra anledning att lyfta frågor med bäring på EU-nivå – och de är många. Här kommer Östsvenska Handelskammaren lägga extra vikt under 2024, liksom förstås att uppmärksamma och bjuda in kandidater från de politiska partierna för att höra vilka frågor de kommer prioritera i parlamentet. Sveriges röst behövs i energifrågorna, hållbarhetsfrågorna, handelsvillkor och den fria rörligheten som EU vilar på. Har du synpunkter på aspekter vi bör belysa? Hör gärna av dig till oss. Vi finns för dig och ditt företag.

Simon Helmér, vd
Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef

Relaterade #Krönikor

Framtidens infrastruktur: Utmaningar och möjligheter i Trafikverkets inriktningsunderlag 

Krönikor

I den senaste redogörelsen från Trafikverket om infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037 framträder en bild av både möjligheter och utmaningar. Med...

Så ska 2024 bli bättre än 2023

Krönikor

Förra året bjöd onekligen på en del mörker och kännbara utmaningar också här i vår region. Samtidigt har vi många...

Omtag svensk järnväg

Krönikor

Det bjöds på stark uppställning från SJ, Trafikverket, näringslivet och politiken under förmiddagens seminarium ”Omtag svensk järnväg”. ESIC:s projektledare Charlotta...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet
peru

Peru öppnar upp för ATA-carnet: En möjlighet för global handel

Internationell handel

Från och med den 30 april 2024 blir Peru det senaste tillskottet bland de länder som accepterar ATA-carnet. Detta gör...

21 maj, 2024

Varför äger och driver så få kvinnor företag?

70 procent av svenska privata företag ägs av män. Varför äger och driver inte fler...

Varfor driver sa fa kvinnor foretag 1
Nyhet
andreascarlson

Handelskammarens budskap till ministern – på 3 minuter!

Näringspolitik

Östsvenska Handelskammaren fick möjlighet att direkt till ansvarig minister Andreas Carlson (KD) yttra oss över Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplanering 2026...

Nyhet
peru

Peru öppnar upp för ATA-carnet: En möjlighet för global handel

Internationell handel

Från och med den 30 april 2024 blir Peru det senaste tillskottet bland de länder som accepterar ATA-carnet. Detta gör...

Nyhet
andreascarlson

Handelskammarens budskap till ministern – på 3 minuter!

Näringspolitik

Östsvenska Handelskammaren fick möjlighet att direkt till ansvarig minister Andreas Carlson (KD) yttra oss över Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplanering 2026...

Nyhet
snabbtag

Yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2026—2037, diarienummer LI2023/03919