Östsvenska Handelskammaren

Handelskammarens kommentar om vårpropositionen

Regeringen har idag överlämnat sin vårproposition till riksdagen. Sveriges ekonomi är stark och går något bättre än vad som förutspåddes i samband med utarbetandet av budgetpropositionen i höstas. Regeringens lägger därför extra resurser på framför allt tre områden – polisen, försvaret och skolan. Det är förväntat och välkommet, givet den senaste tidens utveckling i Sverige i fråga om trygghet och stora skillnader i skolresultat mellan olika områden, men även mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läge vi befinner oss i utifrån ett globalt perspektiv.

 

Vad som är mer oroande är att regeringen håller fast vid aviserade skattehöjningar i höst i budgeten för 2018. Dessa är delvis ännu inte preciserade men klart är att en bred höjning av inkomstskatten är att vänta, bland annat genom att brytpunkten för statlig inkomstskatt sänks. Att lägga ytterligare skatter på arbete och företagande, i ett land med ett av världens högsta skattetryck och där den enskilt dyraste kostnaden för de flesta företag är personalen, är inte att rusta landet för att klara framtidens tuffa globala konkurrens.  Särskilt i ljuset av detta saknar vi satsningar på viktiga områden där Sverige kan konkurrera, såsom forskning och högre utbildning inklusive yrkeshögskolan. Det beklagar vi.

 

En randanmärkning beträffande regeringens val att utöka antalet faktorer för att mäta välstånd, vilket gjorts efter en uppgörelse med ett parti utanför regeringen – Vänsterpartiet. Även om sociala faktorer såsom hur nöjd en person är med sitt liv självklart påverkar den enskildes egen upplevelse av tillvaron i Sverige, så är den just det – den enskildes upplevelse. Det är inte mätbara, allmängiltiga faktorer kring hur Sveriges ekonomi står sig i förhållande till sin egen och andra länders utveckling. Det kan därför inte användas vid bedömningar av hur det sammanlagda ekonomiska utrymmet utifrån dessa faktorer bör fördelas vilket ju är poängen med budgetarbete. Detta är och förblir ett ansvar som vilar på regeringen.

[ansvarig medarbetare=”Anna Lövheim”]

Relaterade #Nyheter

Hon blir vice vd på Handelskammaren

Nyheter

Maria Björk Hummelgren är från och med nu både näringspolitisk chef och vice vd. Förändringen innebär att Maria och vd...

Experterna: Så får du ut det mesta av Almedalen

Nyheter

Politik, demokrati och nätverkande. Hur får man ut det mesta av Almedalsveckan på Gotland? Det berättade några rutinerade profiler under...

Hur skyddar du ditt företag från organiserad brottslighet?  

Nyheter

Östsvenska Handelskammaren i dialog med Regionpolisen. Maria Björk Hummelgren skriver om mötet och bjuder in dig som medlem till frukost...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet
snabbtag

Yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2026—2037, diarienummer LI2023/03919

21 maj, 2024

Så förändras globala värdekedjor av geopolitik, säkerhetspolitik och den gröna omställningen

En förändrad omvärld får nu tydlig påverkan på företags värdekedjor. Svenska företag verksamma internationellt behöver...

concept geopolitics worldwide economy chess figures placed map banner31
Nyhet
20220118 1145 DBZ 1924 4000px scaled e1713182607636

Hon blir vice vd på Handelskammaren

Nyheter

Maria Björk Hummelgren är från och med nu både näringspolitisk chef och vice vd. Förändringen innebär att Maria och vd...

Nyhet
snabbtag

Yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2026—2037, diarienummer LI2023/03919

Nyhet
20220118 1145 DBZ 1924 4000px scaled e1713182607636

Hon blir vice vd på Handelskammaren

Nyheter

Maria Björk Hummelgren är från och med nu både näringspolitisk chef och vice vd. Förändringen innebär att Maria och vd...

Nyhet
Almedalen 2024 1

Experterna: Så får du ut det mesta av Almedalen

Näringspolitik

Politik, demokrati och nätverkande. Hur får man ut det mesta av Almedalsveckan på Gotland? Det berättade några rutinerade profiler under...