Östsvenska Handelskammaren

Handelskammarens kommentar om vårpropositionen

Regeringen har idag överlämnat sin vårproposition till riksdagen. Sveriges ekonomi är stark och går något bättre än vad som förutspåddes i samband med utarbetandet av budgetpropositionen i höstas. Regeringens lägger därför extra resurser på framför allt tre områden – polisen, försvaret och skolan. Det är förväntat och välkommet, givet den senaste tidens utveckling i Sverige i fråga om trygghet och stora skillnader i skolresultat mellan olika områden, men även mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läge vi befinner oss i utifrån ett globalt perspektiv.

 

Vad som är mer oroande är att regeringen håller fast vid aviserade skattehöjningar i höst i budgeten för 2018. Dessa är delvis ännu inte preciserade men klart är att en bred höjning av inkomstskatten är att vänta, bland annat genom att brytpunkten för statlig inkomstskatt sänks. Att lägga ytterligare skatter på arbete och företagande, i ett land med ett av världens högsta skattetryck och där den enskilt dyraste kostnaden för de flesta företag är personalen, är inte att rusta landet för att klara framtidens tuffa globala konkurrens.  Särskilt i ljuset av detta saknar vi satsningar på viktiga områden där Sverige kan konkurrera, såsom forskning och högre utbildning inklusive yrkeshögskolan. Det beklagar vi.

 

En randanmärkning beträffande regeringens val att utöka antalet faktorer för att mäta välstånd, vilket gjorts efter en uppgörelse med ett parti utanför regeringen – Vänsterpartiet. Även om sociala faktorer såsom hur nöjd en person är med sitt liv självklart påverkar den enskildes egen upplevelse av tillvaron i Sverige, så är den just det – den enskildes upplevelse. Det är inte mätbara, allmängiltiga faktorer kring hur Sveriges ekonomi står sig i förhållande till sin egen och andra länders utveckling. Det kan därför inte användas vid bedömningar av hur det sammanlagda ekonomiska utrymmet utifrån dessa faktorer bör fördelas vilket ju är poängen med budgetarbete. Detta är och förblir ett ansvar som vilar på regeringen.

[ansvarig medarbetare=”Anna Lövheim”]

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

10 oktober, 2023

Nätverksträff med HR-nätverket

Välkommen till Handelskammarens nätverk för dig som har en ledande befattning inom HR. Endast en...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...