Östsvenska Handelskammaren

Handelskammarens kommentar om vårpropositionen

Regeringen har idag överlämnat sin vårproposition till riksdagen. Sveriges ekonomi är stark och går något bättre än vad som förutspåddes i samband med utarbetandet av budgetpropositionen i höstas. Regeringens lägger därför extra resurser på framför allt tre områden – polisen, försvaret och skolan. Det är förväntat och välkommet, givet den senaste tidens utveckling i Sverige i fråga om trygghet och stora skillnader i skolresultat mellan olika områden, men även mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läge vi befinner oss i utifrån ett globalt perspektiv.

 

Vad som är mer oroande är att regeringen håller fast vid aviserade skattehöjningar i höst i budgeten för 2018. Dessa är delvis ännu inte preciserade men klart är att en bred höjning av inkomstskatten är att vänta, bland annat genom att brytpunkten för statlig inkomstskatt sänks. Att lägga ytterligare skatter på arbete och företagande, i ett land med ett av världens högsta skattetryck och där den enskilt dyraste kostnaden för de flesta företag är personalen, är inte att rusta landet för att klara framtidens tuffa globala konkurrens.  Särskilt i ljuset av detta saknar vi satsningar på viktiga områden där Sverige kan konkurrera, såsom forskning och högre utbildning inklusive yrkeshögskolan. Det beklagar vi.

 

En randanmärkning beträffande regeringens val att utöka antalet faktorer för att mäta välstånd, vilket gjorts efter en uppgörelse med ett parti utanför regeringen – Vänsterpartiet. Även om sociala faktorer såsom hur nöjd en person är med sitt liv självklart påverkar den enskildes egen upplevelse av tillvaron i Sverige, så är den just det – den enskildes upplevelse. Det är inte mätbara, allmängiltiga faktorer kring hur Sveriges ekonomi står sig i förhållande till sin egen och andra länders utveckling. Det kan därför inte användas vid bedömningar av hur det sammanlagda ekonomiska utrymmet utifrån dessa faktorer bör fördelas vilket ju är poängen med budgetarbete. Detta är och förblir ett ansvar som vilar på regeringen.

[ansvarig medarbetare=”Anna Lövheim”]

Relaterade #Nyheter

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

Dubbla hjärtslag för Almedalsveckan

Nyheter

Att vara på plats och lyfta näringslivets viktigaste frågor i Almedalen, är en självklarhet för Östsvenska Handelskammaren. Almedalen Sveriges största...

Johan Aronsson har blick för resultat och helhet

Nyheter

Mottagaren av Östsvenska Handelskammarens hållbarhetspris 2024 tror på högre kvalitet, färre antal slit- och slängprodukter och ser till att hållbarhet...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

13 november, 2024

Fullt fokus på Ostlänken

Denna träff är för ESIC-medlemmar: Fullt fokus på Ostlänken, med Magnus Sjöberg som är programchef...

4 september, 2024

AW med pitch – Ett mingel för bygg, fastighet & infrastruktur

Fastighetsägarna, Byggföretagen och Östsvenska Handelskammarens ESIC-nätverk bjuder in till ett gemensamt mingel för dig som...

Nyhet

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

Nyhet

Dubbla hjärtslag för Almedalsveckan

Krönikor

Att vara på plats och lyfta näringslivets viktigaste frågor i Almedalen, är en självklarhet för Östsvenska Handelskammaren. Almedalen Sveriges största...

Nyhet

LIVE TV: Se Handelskammarens seminarier live från Almedalen

Almedalen

Är du inte på plats under Almedalsveckan i år? Då kan du kan enkelt följa alla Handelskammarens seminarier hemifrån!