Östsvenska Handelskammaren

Handelskammarens kommentar om vårpropositionen

Regeringen har idag överlämnat sin vårproposition till riksdagen. Sveriges ekonomi är stark och går något bättre än vad som förutspåddes i samband med utarbetandet av budgetpropositionen i höstas. Regeringens lägger därför extra resurser på framför allt tre områden – polisen, försvaret och skolan. Det är förväntat och välkommet, givet den senaste tidens utveckling i Sverige i fråga om trygghet och stora skillnader i skolresultat mellan olika områden, men även mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läge vi befinner oss i utifrån ett globalt perspektiv.

 

Vad som är mer oroande är att regeringen håller fast vid aviserade skattehöjningar i höst i budgeten för 2018. Dessa är delvis ännu inte preciserade men klart är att en bred höjning av inkomstskatten är att vänta, bland annat genom att brytpunkten för statlig inkomstskatt sänks. Att lägga ytterligare skatter på arbete och företagande, i ett land med ett av världens högsta skattetryck och där den enskilt dyraste kostnaden för de flesta företag är personalen, är inte att rusta landet för att klara framtidens tuffa globala konkurrens.  Särskilt i ljuset av detta saknar vi satsningar på viktiga områden där Sverige kan konkurrera, såsom forskning och högre utbildning inklusive yrkeshögskolan. Det beklagar vi.

 

En randanmärkning beträffande regeringens val att utöka antalet faktorer för att mäta välstånd, vilket gjorts efter en uppgörelse med ett parti utanför regeringen – Vänsterpartiet. Även om sociala faktorer såsom hur nöjd en person är med sitt liv självklart påverkar den enskildes egen upplevelse av tillvaron i Sverige, så är den just det – den enskildes upplevelse. Det är inte mätbara, allmängiltiga faktorer kring hur Sveriges ekonomi står sig i förhållande till sin egen och andra länders utveckling. Det kan därför inte användas vid bedömningar av hur det sammanlagda ekonomiska utrymmet utifrån dessa faktorer bör fördelas vilket ju är poängen med budgetarbete. Detta är och förblir ett ansvar som vilar på regeringen.

[ansvarig medarbetare=”Anna Lövheim”]

Relaterade #Nyheter

Omställningen tar för lång tid

Nyheter

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.

Peters tre bästa tips för ett bättre styrelsearbete

Nyheter

Funderar du på hur du kan effektivisera ditt styrelsearbete men vet inte riktigt var du ska börja? Peter Lindgren, med...

Trade Compliance - vad är det och varför är det viktigt?

Nyheter

Trade Compliance. Ett begrepp som är mer aktuellt än någonsin avseende den globala handeln. Men vad betyder det? Och framförallt,...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

26 maj, 2023

Spaning på Kammaren

Välkommen till trevliga Spaning på Kammaren i Norrköping. Nätverkande med fokus på framtiden tillsammans med...

3 april, 2023

Hur många hattar har du? 

Vill du få i gång styrelsearbetet i ditt företag alternativt vill få ut mer av...

Nyhet

Omställningen tar för lång tid

Krönikor

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.

Nyhet

Omställningen tar för lång tid

Krönikor

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.

Nyhet

Peters tre bästa tips för ett bättre styrelsearbete

Nyheter

Funderar du på hur du kan effektivisera ditt styrelsearbete men vet inte riktigt var du ska börja? Peter Lindgren, med...

Nyhet

Trade Compliance – vad är det och varför är det viktigt?

Internationell handel

Trade Compliance. Ett begrepp som är mer aktuellt än någonsin avseende den globala handeln. Men vad betyder det? Och framförallt,...