Östsvenska Handelskammaren

Handelskammarens kommentar om vårpropositionen

Regeringen har idag överlämnat sin vårproposition till riksdagen. Sveriges ekonomi är stark och går något bättre än vad som förutspåddes i samband med utarbetandet av budgetpropositionen i höstas. Regeringens lägger därför extra resurser på framför allt tre områden – polisen, försvaret och skolan. Det är förväntat och välkommet, givet den senaste tidens utveckling i Sverige i fråga om trygghet och stora skillnader i skolresultat mellan olika områden, men även mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läge vi befinner oss i utifrån ett globalt perspektiv.

 

Vad som är mer oroande är att regeringen håller fast vid aviserade skattehöjningar i höst i budgeten för 2018. Dessa är delvis ännu inte preciserade men klart är att en bred höjning av inkomstskatten är att vänta, bland annat genom att brytpunkten för statlig inkomstskatt sänks. Att lägga ytterligare skatter på arbete och företagande, i ett land med ett av världens högsta skattetryck och där den enskilt dyraste kostnaden för de flesta företag är personalen, är inte att rusta landet för att klara framtidens tuffa globala konkurrens.  Särskilt i ljuset av detta saknar vi satsningar på viktiga områden där Sverige kan konkurrera, såsom forskning och högre utbildning inklusive yrkeshögskolan. Det beklagar vi.

 

En randanmärkning beträffande regeringens val att utöka antalet faktorer för att mäta välstånd, vilket gjorts efter en uppgörelse med ett parti utanför regeringen – Vänsterpartiet. Även om sociala faktorer såsom hur nöjd en person är med sitt liv självklart påverkar den enskildes egen upplevelse av tillvaron i Sverige, så är den just det – den enskildes upplevelse. Det är inte mätbara, allmängiltiga faktorer kring hur Sveriges ekonomi står sig i förhållande till sin egen och andra länders utveckling. Det kan därför inte användas vid bedömningar av hur det sammanlagda ekonomiska utrymmet utifrån dessa faktorer bör fördelas vilket ju är poängen med budgetarbete. Detta är och förblir ett ansvar som vilar på regeringen.

[ansvarig medarbetare=”Anna Lövheim”]

Relaterade #Nyheter

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Stor uppmärksamhet i media när 100-listan släppte rapport

Nyheter

I samband med 100-listans rapportsläpp valde merparten av de traditionella medierna i den östsvenska regionen att uppmärksamma arbetet med jämställda...

Sara Hillbom: så ser attraktiva företag ut i framtiden

Nyheter

Onsdagen den 26 oktober arrangerades Besöksnäringsdagen i Linköping - ett initiativ av Visit Linköping & Co och en av Handelskammarens...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

18 januari, 2023

Möt Sara Wimmercranz – en av Sveriges mäktigase techinvesterare

Exklusivt för dig på 100-listan! Inled det nya året med att ta del av Saras...

19 april, 2023

Styrelseutbildning Norrköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

Nyhet

Regional aktör på internationell arena 

Krönikor

Under den senaste månaden har jag haft förmånen att besöka tre av Europas huvudstäder utöver vårt eget Stockholm: Bryssel, Berlin...