Östsvenska Handelskammaren

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns goda möjligheter att investera sig ur lågkonjunkturen samtidigt som man rustar Sverige starkare framåt, skriver Simon Helmér och Maria Björk Hummelgren, Östsvenska Handelskammaren.

Debattartikel publicerad i NT, Corren, MVT och SödermanlandsNyheter.

Regeringens budget saknar svar på hur Sverige ska lyfta som ett attraktivt land för innovation och investeringar.

När finansminister Elisabeth Svantesson förra tisdagen lade fram regeringens budget presenterade hon den som återhållsam. Det var ingen överdrift. Sverige befinner sig i ett svårare ekonomiskt läge än på många år, vikande konjunktur, förhöjd inflation med höjda räntor som följd samt en mycket svag kronkurs.

Att finansministern då inte vill sätta på sig de allra vidaste spenderarbyxorna, är till viss del förståeligt. Men vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns goda möjligheter att investera sig ur lågkonjunkturen samtidigt som man rustar Sverige starkare framåt.

Vi presenterar här fem punkter där vi skulle vilja se en tydligare reformagenda:

  • Säkra elförsörjningen. Stabil och pålitlig tillgång till el är en hygienfaktor för bolag som vill verka här. Regeringen behöver höja sig över politiseringen mellan olika kraftslag och fastställa att en mix av energislag är vägen framåt. Därtill behöver man undanröja hinder för elproduktion i framför allt södra Sverige. Därför är det positivt att regeringen ser över regelförenklingar och kortade miljöprocesser, men mer måste till.
  • Satsa på infrastruktur. Det är ett styrkebesked för vår region att Ostlänken blir av. Men med tanke på byggsektorns avstannande samt det överbelastade och eftersatta väg- och järnvägsunderhållet i Sverige, skulle regeringen behöva avsätta betydligt större medel till infrastruktur. Här finns EU-medel att söka, men för det krävs en tydlig och långsiktig politik på området.
  • Få fart på byggsektorn. I ett läge där bostadsbyggandet helt har avstannat och investerare tvekar, räcker dessvärre ett utökat rot-avdrag inte långt. Framför allt skulle offentliga renoveringsbehov samt planerade infrastrukturprojekt behöva tidigareläggas. Det skulle ge skjuts åt en tyngd sektor, behålla kompetensen i branschen och ge skjuts åt hela ekonomin. Därtill välkomnar vi regeringens satsning på yrkesutbildningar och förbättrade möjligheter för omställning via utbildning. Vi ser att behoven kommer öka.
  • Höj klimatambitionerna. De aviserade skattesänkningarna på fossila bränslen, den kapade reduktionsplikt och beskedet att Sverige inte kommer klara de uppsatta klimatmålen 2030 vittnar om en flathet inför särintressen och en oförståelse kring hur allvarligt läget med jordens uppvärmning är. Näringslivet vill se skarpare politiskt ledarskap på området.
  • Stärk bilden av Sverige. Om inte den svenska regeringen har en vision för svensk innovations- och attraktionskraft – vem ska då ha det? Hur ska vi locka utländska företag, investerare, ingenjörer, studenter eller forskare hit för att utveckla sig själva och Sverige som land? Här behövs tydligare incitament och strategier.

Dagens anspråkslösa finanspolitik oroar oss som företräder det regionala näringslivet. Att nå inflationsmålet är inte en tillräcklig vision för Sverige. Ambitionerna och reformerna för svensk tillväxt och konkurrenskraft behöver skärpas.

Simon Helmér, vd Östsvenska Handelskammaren
Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef Östsvenska Handelskammaren

Relaterade #Debatt

Jämställda bolagsstyrelser – en affärskritisk fråga

Debatt

Den 26 augusti infaller jämställdhetsdagen. Något undanskymd i skuggan av andra temadagar, inte minst Internationella kvinnodagen den 8 mars. Ingen...

Nu är det tid för ansvar och långsiktighet

Debatt

När dammet efter valrörelsen lagt sig, hoppas vi företrädare för näringslivet att våra folkvalda visar ödmjukhet inför de allvarliga utmaningar...

Nu är tid för ansvar och långsiktighet

Debatt

När dammet efter valet lägger sig, vill vi företrädare för näringslivet se våra folkvalda visa ödmjukhet inför de allvarliga utmaningar...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

8 februari, 2024

Kurs i tullhantering med Peter Hellman

Under kursen lär du dig grunderna för en snabb och kostnadseffektiv tullhantering som importör och...

Nyhet
Spaning på kammaren - riktning för vår region

Hur ser visionen för vår region ut?

Nyheter

I tider av kris blir tro på framtiden allt viktigare. Vilka är vår regions styrkor och hur ska vi förvalta...

2 februari, 2024

Coffee by – pricksäkert lärande

Är du nyfiken på nycklarna till pricksäkert lärande?  Kom då på Coffee by Idax så...

Nyhet
Spaning på kammaren - riktning för vår region

Hur ser visionen för vår region ut?

Nyheter

I tider av kris blir tro på framtiden allt viktigare. Vilka är vår regions styrkor och hur ska vi förvalta...

Nyhet
Jonna Hedlund 100-listan rapportsläpp

Stort medieuppbåd när 100-listan släppte rapport

Nyheter

Tv, radio och tidningar. 100-listans rapport om jämställdhet i bolagsstyrelser blev nyheter i regionens största mediekanaler.

Nyhet

BILDSPEL: Stort intresse när 100-listan släppte rapport på tre orter samtidigt

100-listan

Den 22 november var det äntligen dags för rapportsläppet av Östsvenska Handelskammarens och 100-listans årliga undersökning om jämställdheten i bolagsstyrelser...