Östsvenska Handelskammaren

Holmen Paper om företagsanpassade utbildningen: ”Fördjupat och breddat våra kunskaper”

Bra, intressant och lättförståeligt. Det är några ord från Holmen Paper som under våren valde att genomföra en av Handelskammarens företagsanpassade utbildningar inom internationell handel. Under två halvdagar fördjupade sig företaget inom remburshantering och Incoterms tillsammans med Handelskammarens sakkunnige Peter Hellman.

Vilka avdelningar från Holmen Paper deltog i utbildningen?
– Vi som deltog i utbildningen arbetar på avdelningarna Customer Care Nordic & International Sales och Logistics Planning. Vi sitter i centrala Norrköping på Holmen Papers huvudkontor och tillhör försäljning och marknad, säger Antonia Westlund, Customer Care Manager Nordic & International Sales på Holmen Paper.

Customer Care arbetar med Holmen Papers operativa innesäljarbete och hanterar den dagliga kontakten med våra kunder och agenter inom Norden, Baltikum och länderna utanför Europa. Logistics Planning planerar, koordinerar och administrerar transporter från våra svenska produktionsenheter till våra kunder runtom i världen.

Varför ville ni genomföra en företagsanpassad utbildning? Vad var viktigt för er?

– Den främsta anledningen till att vi ville genomföra en företagsanpassad utbildning var möjligheten att kunna sitta tillsammans och dela samt diskutera erfarenheter mellan våra funktioner samt att få en mer punktinriktad utbildning med tips och råd kopplade till vårt dagliga arbete och vår verksamhet. För oss var det också av stor vikt att ha utbildningen på plats för att få i gång bra diskussioner.

På vilket sätt kommer utbildningen att hjälpa er framöver?

– Framförallt har vi fördjupat och breddat vår kunskap inom våra avdelningar. Genomgången av leveransvillkor gav oss också nya och viktiga uppdateringar till vårt dagliga arbete.

Antonia Westlunds kollegor instämmer:

– Utbildningen gav en helhetssyn kring hur viktigt det är att man vet vad man har för leveransvillkor och vad de faktiskt innebär, berättar Linda Toresand Andersson, Customer Care.

– En bra och intressant utbildning , och även fast man hört många saker tidigare så kommer nya uppdateringar och man lär sig något nytt eller förstår på ett annat sätt.
Och Peter gick igenom Incoterms väldigt bra och lätt förståeligt, säger Cathrin Alexandersson, Logistic Planning.

Vad är det viktigaste ni tar med er från utbildningen? Eller kanske tips till andra som funderar på en företagsanpassad utbildning?

– Vikten av att verkligen veta vad ett leveransvillkor innebär. Risker och ansvar, vem som är ansvarig kring det hela och vad olyckor/fel faktiskt kan innebära och hur viktigt det är att göra rätt från början, säger Linda Toresand Andersson.

– Har fått större förståelse för uppbyggnaden av en remburs, och vad man ska titta efter vid granskning, säger Susanne Ling, Customer Care.

– Tips till andra som funderar på att en företagsanpassad utbildning skulle jag säga är bland annat att diskutera vilka behov man som avdelning/organisation har när det kommer till vad man vill få ut av utbildningen. Att ha förberett något exempel att diskutera ser jag också värdefullt för att verkligen nyttja den företagsanpassade utbildningen till fullo, avslutar Antonia Westlund.

Antonia Westlund
Customer Care Manager Nordic & International Sales
Holmen Paper

Om Holmen:

Holmen odlar hus
Vi brukar skogen aktivt och hållbart, och använder råvaran på ett smart sätt. Virket förädlas till trävaror för hållbart byggande och av det som bli över tillverkar vi världsledande kartong och innovativa pappersprodukter. Av vattnet och vinden på våra marker producerar vi dessutom förnybar energi. När vi odlar hus, odlar vi samtidigt förändring.

Har du frågor om Handelskammarens företagsanpassade utbildningar? Läs mer här eller kontakta Emma Meijer, projektledare Internationell handel.

Relaterade #Internationell handel

26 september, 2023

Spara pengar med olika tullförfaranden

Välkommen till en halvdagsutbildning där du lär dig om möjligheterna att spara pengar genom att...

30 september, 2023

Företagsanpassade utbildningar

Datum och innehåll helt utifrån era önskemål! Tillsammans med handplockade experter ur Handelskammarens stora nätverk...

25 september, 2023

Tulldagen i Malmö

Tulldagen är ett heldags arrangemang för dig som arbetar med tull, internationell handel och transportfrågor....

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...