Östsvenska Handelskammaren

Information och status för omvandlingen av Inre hamnen

Inre hamnen kommer att byggas ut etappvis och rymma omkring 2 000 bostäder när allt är färdigbyggt år 2028 då också Ostlänken tas i bruk. Fram till år 2028 kommer området därmed att vara en mycket viktig del av den totala stadsutvecklingen i Norrköping och i regionen. Den första utbyggnadsetappen omfattar omkring 800 bostäder med en mix av hyresrätter och bostadsrätter.

Byggherrarna
De åtta byggherrarna i den första etappen är: Skanska, Hauschild+Siegel Architecture, Slättö Förvaltning, HSB, Hyresbostäder i Norrköping, Heimstaden, Riksbyggen samt Mannersons Fastighets AB. För mer information om respektive byggherre, tryck här.

Till den första etappen kommer kajen och småbåtshamnen att iordningställas, kanalerna i anslutning till bebyggelsen kommer att byggas ut och ett gångstråk längs kajen med en planskild passage under Hamnbron kommer att byggas. Även den södra kajen kommer att rustas upp. Behovet av förskola till den första etappen kommer att lösas antingen inom etappen eller på en tomt i närområdet.

Fredrik Wallin
Projektledare Inre hamnen
Tel: 011-15 13 24
E-post: fredrik.wallin@norrkoping.se

För tidplan och mer information om Inre hamnen: tryck här

 

Arkeologiska undersökningar i Inre hamnen

Inför och under den pågående utvecklingen av Inre hamnen kommer arkeologiska undersökningar att göras i området. Undersökningarna drivs av två företag, Arkeologerna (Statens Historiska Museer)  som ansvarar för den östra halvan av Inre hamnen där arbetena inleds och Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) ansvarar  för den västra halvan. Företagen samarbetar i undersökningarna och deltar i varandras separata projekt. Olika typer av förmedlingsinsatser planeras och information om dessa kommer att annonseras på företagens sidor på Internet och Facebook.

Besök webbsidan: Arkeologerna
Besök Facebooksidan: Arkeologerna
Kontaktperson: Magnus Stibéus, tel. 010-480 81 66

Besök webbsidan: Stiftelsen Kulturmiljövård
Kontaktperson: Kristina Jonsson, tel. 073-810 72 11

Läs mer om de arkeologiska utgrävningarna och hamnens historia: tryck här

 

Dags för markrening i Inre hamnen

Nu påbörjas markreningen i Inre hamnen genom att bland annat förorenad jord grävs upp. Först ut är kolkajen, området öster om Brännerigatan. Arbetet handlas upp under mars månad och förväntats att inledas i maj-juni.

Tidplan:

Kvartal 1 och 2 2017: upphandling och förberedelser
Kvartal 2 till 4 2017: schakt, transport, siktning, krossning vid Kolkajen.

För mer information om markrening i Inre hamnen: tryck här

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...