Östsvenska Handelskammaren

Information och status för omvandlingen av Inre hamnen

Inre hamnen kommer att byggas ut etappvis och rymma omkring 2 000 bostäder när allt är färdigbyggt år 2028 då också Ostlänken tas i bruk. Fram till år 2028 kommer området därmed att vara en mycket viktig del av den totala stadsutvecklingen i Norrköping och i regionen. Den första utbyggnadsetappen omfattar omkring 800 bostäder med en mix av hyresrätter och bostadsrätter.

Byggherrarna
De åtta byggherrarna i den första etappen är: Skanska, Hauschild+Siegel Architecture, Slättö Förvaltning, HSB, Hyresbostäder i Norrköping, Heimstaden, Riksbyggen samt Mannersons Fastighets AB. För mer information om respektive byggherre, tryck här.

Till den första etappen kommer kajen och småbåtshamnen att iordningställas, kanalerna i anslutning till bebyggelsen kommer att byggas ut och ett gångstråk längs kajen med en planskild passage under Hamnbron kommer att byggas. Även den södra kajen kommer att rustas upp. Behovet av förskola till den första etappen kommer att lösas antingen inom etappen eller på en tomt i närområdet.

Fredrik Wallin
Projektledare Inre hamnen
Tel: 011-15 13 24
E-post: fredrik.wallin@norrkoping.se

För tidplan och mer information om Inre hamnen: tryck här

 

Arkeologiska undersökningar i Inre hamnen

Inför och under den pågående utvecklingen av Inre hamnen kommer arkeologiska undersökningar att göras i området. Undersökningarna drivs av två företag, Arkeologerna (Statens Historiska Museer)  som ansvarar för den östra halvan av Inre hamnen där arbetena inleds och Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) ansvarar  för den västra halvan. Företagen samarbetar i undersökningarna och deltar i varandras separata projekt. Olika typer av förmedlingsinsatser planeras och information om dessa kommer att annonseras på företagens sidor på Internet och Facebook.

Besök webbsidan: Arkeologerna
Besök Facebooksidan: Arkeologerna
Kontaktperson: Magnus Stibéus, tel. 010-480 81 66

Besök webbsidan: Stiftelsen Kulturmiljövård
Kontaktperson: Kristina Jonsson, tel. 073-810 72 11

Läs mer om de arkeologiska utgrävningarna och hamnens historia: tryck här

 

Dags för markrening i Inre hamnen

Nu påbörjas markreningen i Inre hamnen genom att bland annat förorenad jord grävs upp. Först ut är kolkajen, området öster om Brännerigatan. Arbetet handlas upp under mars månad och förväntats att inledas i maj-juni.

Tidplan:

Kvartal 1 och 2 2017: upphandling och förberedelser
Kvartal 2 till 4 2017: schakt, transport, siktning, krossning vid Kolkajen.

För mer information om markrening i Inre hamnen: tryck här

Relaterade #Nyheter

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Stor uppmärksamhet i media när 100-listan släppte rapport

Nyheter

I samband med 100-listans rapportsläpp valde merparten av de traditionella medierna i den östsvenska regionen att uppmärksamma arbetet med jämställda...

Sara Hillbom: så ser attraktiva företag ut i framtiden

Nyheter

Onsdagen den 26 oktober arrangerades Besöksnäringsdagen i Linköping - ett initiativ av Visit Linköping & Co och en av Handelskammarens...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

27 januari, 2023

Nätverksfrukost

På frukosten nätverkar du med andra företagare och får också veta mer om Handelskammarens utbud...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

Nyhet

Regional aktör på internationell arena 

Krönikor

Under den senaste månaden har jag haft förmånen att besöka tre av Europas huvudstäder utöver vårt eget Stockholm: Bryssel, Berlin...