Östsvenska Handelskammaren

Informationsmöte för företagare på Butängen, Norrköping

Informationsmöte för företagare på Butängen, Norrköping

• Den 5 december 2016 hölls ett informationsmöte på Butängen i Norrköping, kommunen och Trafikverket visade hur stadsdelen Butängen ska förvandlas de kommande åren
• Budskapet var tydligt: Ostlänken kommer att byggas och Butängen omvandlas till en del av innerstaden – hjärtat i stadsdelen blir det nya resecentrumet
• Butängen blir en ny innerstadsdel med en blandning av bostäder och kommersiella verksamheter
• Arbetet med ett detaljplaneprogram för området söder om Fredriksdalsgatan pågår
• Under 2017 kommer dialogen att fortsätta med företagarna som kommer att beröras av Ostlänken och stadsomvandlingen

Läs mer om informationsmötet: tryck här
Läs mer om Butängen och nytt resecentrum: tryck här

 

 

Relaterade #ESIC

25 september, 2023

AW med pitch – Ett mingel för bygg, fastighet & infrastruktur

Fastighetsägarna, Byggföretagen och Östsvenska Handelskammarens ESIC-nätverk bjuder in till ett gemensamt mingel för dig som...

25 september, 2023

ESIC-lunch i Norrköping 13 oktober

Den 13 oktober är det dags för nästa nätverksträff för dig som är ESIC-medlem i...

25 september, 2023

AW med pitch – Ett mingel för bygg, fastighet & infrastruktur

Fastighetsägarna, Byggföretagen och Östsvenska Handelskammarens ESIC-nätverk bjuder in till ett gemensamt mingel för dig som...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...