Östsvenska Handelskammaren

Infrastrukturpropositionen för 2018 till 2029 antagen

Idag har riksdagen fattat beslut att anta infrastrukturpropositionen för åren 2018 till 2029. Beslutet innebär att Ostlänken kommer att byggas som en ny höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping. Planen för byggstart Ostlänken ligger fast, och sker när första spadtaget tas för byggandet av Kardonbanan i Norrköping under 2017. Hela infrastrukturpropositionen har en ekonomisk ram på 622,5 miljarder kronor, av dessa beräknas cirka 55 miljarder kronor gå till projekt Ostlänken.

– Östsvenska Handelskammaren ser positivt på riksdagsbeslutet och att det fattats med bred majoritet, säger Anna Lövheim, näringspolitisk chef på Handelskammaren. Beslutet innebär att arbetet inför byggstart av Ostlänken 2017 nu kan fortskrida enligt plan. För vår del innebär det ett ännu mer intensivt arbete med att kraftsamla det regionala näringslivet så att projektet blir en succé för vår region och för Sverige, avslutar Anna Lövheim.

– Dagens beslut i riksdagen innebär ytterligare en bekräftelse på att Ostlänken blir verklighet, säger Anne Revland, näringslivsdirektör i Norrköpings kommun. För Norrköping betyder det att vi känner trygghet i att första spadtaget för projekt Ostlänken faktiskt kommer att tas här under 2017, när byggandet av Kardonbanan inleds. Detta gör att vi, tillsammans med övriga berörda aktörer nu tar nästa steg i att realisera vår vision för framtidens Norrköping, avslutar Anne Revland.


Läs mer här: Ja till infrastruktursatsningar

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

10 oktober, 2023

Nätverksträff med HR-nätverket

Välkommen till Handelskammarens nätverk för dig som har en ledande befattning inom HR. Endast en...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...