Östsvenska Handelskammaren

Inre Hamnen blir en smartare stadsdel

– Närmiljön blir allt viktigaste för oss alla i framtiden. Därför kallar vi Inre Hamnen en livsmiljö – en plats där man både kommer att arbeta och bo. I Inre Hamnen ska det också finnas tillgång till kultur och rekreation, säger Åke Rolf, Gaia.

Han hälsade deltagarna välkomna till seminarier och workshop kring framtida Inre Hamnen på galleri NP 33. Temat för dagen var hur alla kan bidra till att göra Inre Hamnen till en ”smartare stad” och då med betoning på hur digitalisering kan påverka hur vi bygger, bor och lever riktigt smart och hållbart för miljön.

På scen var det flera av talarna som siade i hur vi kommer att vilja leva våra liv i framtiden och hur vi kommer att samleva i ett område som Inre Hamnen.

– Vi vill ha en sådan här dag så att vi kan ligga i framkant och få till riktigt bra bostäder i ett samhällsområde som Inre Hamnen, sa Anna Lövheim från Östsvenska Handelskammaren.  Tänk vilket läge – man ska pånyttföda en hel stadsdel!

Fredrik Wallin från Norrköpings kommun uppskattade att så många företagare samlats.

– En gemensam referensram behövs för att kunna gå vidare, vi behöver all hjälp vi kan få och näringslivets initiativ är välkomna, sa han.

Zoran Pucar och Paul Martin från HiQ visade upp ett spännande exempel på en smart stadsdel – Smart Energy City. 2030 ska Norra Djurgårdsstaden vara helt fossilfritt och klimatpossitivt. Via aktiva hus med till exempel styrning av energianvändning i realtid, visualisering av användning, nya typer av elavtal och demand- och responslösningar.

Deltog under dagen gjorde bland andra Lena Miranda från Science Park Mjärdevi, Måns Norlin från WSP, Claus Popp Larsen från Rise, Fredrik Wallin Norrköpings kommun samt Zoran Pucar, HiQ och Svante Erwing & Cicci Sandqvist, Gaia Places.

 

Foto: Ulrika Andåker

kommunikatör Östsvenska Handelskammaren

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...