Östsvenska Handelskammaren

Ja till infrastruktursatsningar men vill se mer globalt samarbete om utsläpp

Trafikutskottet säger ja till infrastruktursatsningar på 622, 5 miljarder under perioden 2018-2029 men vill se mer globalt samarbete om utsläpp – här följer trafikutskottets fem tillkännagivanden:
Ja till infrastruktursatsningar men mer globalt samarbete om utsläpp
• 622,5 miljarder kronor ska gå till satsningar på den statliga transportinfrastrukturen under perioden 2018-2029.
• Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.
• Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen uppmanar regeringen att driva på för gemensamma internationella lösningar så att luftfarten och sjöfarten kan bära sina klimatkostnader.
• S, Mp och V reserverar sig mot förslaget.

Tågtrafiken bör bli mindre sårbar
• Regeringen borde ta fram en nationell strategi för gränsöverskridande järnvägstrafik, det anser utskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande med denna uppmaning till regeringen.
• S, MP och V reserverar mot förslaget.

Sverige bör samverka kring ERTMS (European Rail Traffic Management System)
• Utskottet ser positivt på ERTMS men oroas över den kritik som finns från järnvägsbranschen gällande kostnadsökningar, förseningar och driftproblem.
• Utskottet uppmanar regeringen till att införandet av signalsystem sker i nära samarbete med branschen, minimerar risken för bl.a. driftstörningar och samordnas med våra nordiska grannländer och länder i övriga Europa.
• Utskottet föreslår att riksdagen, i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att jobba för ovanstående punkter.
• S och L reserverar sig mot förslaget.

Regionala flygplatser bör värnas mer
• Regeringskansliet jobbar just nu med att ta fram en ny nationell flygstrategi
• Trafikutskottet vill att regeringen i flygstrategin tar hänsyn till de regionala icke-statliga flygplatserna.
• Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande med uppmaningen till regeringen.
• S, Mp och V reserverar sig mot förslaget.

Trafikverket bör uppmanas till mer analys vid upphandlingar
• Gällande beslut om investeringar och upphandlingar i väg och järnväg bör Trafikverket bör göra en bred analys av vilken metod som ger störst effektivitet, nytta och produktivitet samt uppmuntra till innovation.
• Regeringen borde ge Trafikverket i uppdrag att göra sådana analyser.
• S, Mp och V reserverar sig mot förslaget.

Planerad dag för debatt är måndagen den 12 december och planerad dag för beslut är tisdagen den 13 december. Debatt och beslut sänds via webb-tv.

Läs mer här: Ja till infrastruktursatsningar men mer globalt samarbete om utsläpp

Relaterade #ESIC

Tydligt och rejält rutet till Ostlänkens försvar

ESIC

Vi hoppas att tillträdande och nästkommande regeringar inser vikten av stabilitet och konsekvens i fattade beslut gällande järnväg, men också...

Offentlig upphandling av klimatsmarta transporter

ESIC

Sveriges kommuner, regioner och myndigheter, är viktiga transportköpare, såväl direkt som indirekt. Alla har höga klimatambitioner, men när visionerna möter...

Trafikverket pratade masshantering hos Handelskammaren

ESIC

Nyligen arrangerade ESIC, Cleantech Östergötland/Logistikia tillsammans med Trafikverket en marknadsdialog. Runt 30 personer från bland annat mottagaranläggningar och åkerier deltog....

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

27 januari, 2023

Nätverksfrukost

På frukosten nätverkar du med andra företagare och får också veta mer om Handelskammarens utbud...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

Nyhet

Regional aktör på internationell arena 

Krönikor

Under den senaste månaden har jag haft förmånen att besöka tre av Europas huvudstäder utöver vårt eget Stockholm: Bryssel, Berlin...