Östsvenska Handelskammaren

Ja till infrastruktursatsningar men vill se mer globalt samarbete om utsläpp

Trafikutskottet säger ja till infrastruktursatsningar på 622, 5 miljarder under perioden 2018-2029 men vill se mer globalt samarbete om utsläpp – här följer trafikutskottets fem tillkännagivanden:
Ja till infrastruktursatsningar men mer globalt samarbete om utsläpp
• 622,5 miljarder kronor ska gå till satsningar på den statliga transportinfrastrukturen under perioden 2018-2029.
• Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.
• Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen uppmanar regeringen att driva på för gemensamma internationella lösningar så att luftfarten och sjöfarten kan bära sina klimatkostnader.
• S, Mp och V reserverar sig mot förslaget.

Tågtrafiken bör bli mindre sårbar
• Regeringen borde ta fram en nationell strategi för gränsöverskridande järnvägstrafik, det anser utskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande med denna uppmaning till regeringen.
• S, MP och V reserverar mot förslaget.

Sverige bör samverka kring ERTMS (European Rail Traffic Management System)
• Utskottet ser positivt på ERTMS men oroas över den kritik som finns från järnvägsbranschen gällande kostnadsökningar, förseningar och driftproblem.
• Utskottet uppmanar regeringen till att införandet av signalsystem sker i nära samarbete med branschen, minimerar risken för bl.a. driftstörningar och samordnas med våra nordiska grannländer och länder i övriga Europa.
• Utskottet föreslår att riksdagen, i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att jobba för ovanstående punkter.
• S och L reserverar sig mot förslaget.

Regionala flygplatser bör värnas mer
• Regeringskansliet jobbar just nu med att ta fram en ny nationell flygstrategi
• Trafikutskottet vill att regeringen i flygstrategin tar hänsyn till de regionala icke-statliga flygplatserna.
• Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande med uppmaningen till regeringen.
• S, Mp och V reserverar sig mot förslaget.

Trafikverket bör uppmanas till mer analys vid upphandlingar
• Gällande beslut om investeringar och upphandlingar i väg och järnväg bör Trafikverket bör göra en bred analys av vilken metod som ger störst effektivitet, nytta och produktivitet samt uppmuntra till innovation.
• Regeringen borde ge Trafikverket i uppdrag att göra sådana analyser.
• S, Mp och V reserverar sig mot förslaget.

Planerad dag för debatt är måndagen den 12 december och planerad dag för beslut är tisdagen den 13 december. Debatt och beslut sänds via webb-tv.

Läs mer här: Ja till infrastruktursatsningar men mer globalt samarbete om utsläpp

Relaterade #ESIC

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Yttrande angående järnvägsplanen för Ostlänken, delen Loddby-Klinga

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande ang samråd Loddby-Klinga, TRV 2017/64849.

26 maj, 2023

Spaning på Kammaren

Välkommen till trevliga Spaning på Kammaren i Norrköping. Nätverkande med fokus på framtiden tillsammans med...

3 april, 2023

Hur många hattar har du? 

Vill du få i gång styrelsearbetet i ditt företag alternativt vill få ut mer av...

Nyhet

Yttrande angående järnvägsplanen för Ostlänken, delen Loddby-Klinga

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande ang samråd Loddby-Klinga, TRV 2017/64849.

Nyhet

Omställningen tar för lång tid

Krönikor

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.

Nyhet

Peters tre bästa tips för ett bättre styrelsearbete

Nyheter

Funderar du på hur du kan effektivisera ditt styrelsearbete men vet inte riktigt var du ska börja? Peter Lindgren, med...