Östsvenska Handelskammaren

Ja till infrastruktursatsningar men vill se mer globalt samarbete om utsläpp

Trafikutskottet säger ja till infrastruktursatsningar på 622, 5 miljarder under perioden 2018-2029 men vill se mer globalt samarbete om utsläpp – här följer trafikutskottets fem tillkännagivanden:
Ja till infrastruktursatsningar men mer globalt samarbete om utsläpp
• 622,5 miljarder kronor ska gå till satsningar på den statliga transportinfrastrukturen under perioden 2018-2029.
• Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.
• Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen uppmanar regeringen att driva på för gemensamma internationella lösningar så att luftfarten och sjöfarten kan bära sina klimatkostnader.
• S, Mp och V reserverar sig mot förslaget.

Tågtrafiken bör bli mindre sårbar
• Regeringen borde ta fram en nationell strategi för gränsöverskridande järnvägstrafik, det anser utskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande med denna uppmaning till regeringen.
• S, MP och V reserverar mot förslaget.

Sverige bör samverka kring ERTMS (European Rail Traffic Management System)
• Utskottet ser positivt på ERTMS men oroas över den kritik som finns från järnvägsbranschen gällande kostnadsökningar, förseningar och driftproblem.
• Utskottet uppmanar regeringen till att införandet av signalsystem sker i nära samarbete med branschen, minimerar risken för bl.a. driftstörningar och samordnas med våra nordiska grannländer och länder i övriga Europa.
• Utskottet föreslår att riksdagen, i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att jobba för ovanstående punkter.
• S och L reserverar sig mot förslaget.

Regionala flygplatser bör värnas mer
• Regeringskansliet jobbar just nu med att ta fram en ny nationell flygstrategi
• Trafikutskottet vill att regeringen i flygstrategin tar hänsyn till de regionala icke-statliga flygplatserna.
• Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande med uppmaningen till regeringen.
• S, Mp och V reserverar sig mot förslaget.

Trafikverket bör uppmanas till mer analys vid upphandlingar
• Gällande beslut om investeringar och upphandlingar i väg och järnväg bör Trafikverket bör göra en bred analys av vilken metod som ger störst effektivitet, nytta och produktivitet samt uppmuntra till innovation.
• Regeringen borde ge Trafikverket i uppdrag att göra sådana analyser.
• S, Mp och V reserverar sig mot förslaget.

Planerad dag för debatt är måndagen den 12 december och planerad dag för beslut är tisdagen den 13 december. Debatt och beslut sänds via webb-tv.

Läs mer här: Ja till infrastruktursatsningar men mer globalt samarbete om utsläpp

Relaterade #ESIC

4 oktober, 2023

AW med pitch – Ett mingel för bygg, fastighet & infrastruktur

Fastighetsägarna, Byggföretagen och Östsvenska Handelskammarens ESIC-nätverk bjuder in till ett gemensamt mingel för dig som...

13 oktober, 2023

ESIC-lunch i Norrköping 13 oktober

Den 13 oktober är det dags för nästa nätverksträff för dig som är ESIC-medlem i...

18 oktober, 2023

AW med pitch – Ett mingel för bygg, fastighet & infrastruktur

Fastighetsägarna, Byggföretagen och Östsvenska Handelskammarens ESIC-nätverk bjuder in till ett gemensamt mingel för dig som...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Bildspel: Nätverksträffar och AI-event

Nyheter

Bright East, affärslunch, nätverksfrukost och AI. Det var flera event under september månad som lockade många deltagare. Här är några...

Nyhet

Energi- och klimatstrategi för näringslivets behov

Nyheter

I mitten av september lämnade Östsvenska Handelskammaren in remissvar på Aktualiserad energi- och klimatstrategi för Östergötland 2024 – 2027, utfärdad...

31 oktober, 2023

AI BOOST

Varmt välkommen till vårt exklusiva frukostevent för medlemmar i regionen! Under morgonen kommer Oscar Spaak,...

Nyhet

Bildspel: Nätverksträffar och AI-event

Nyheter

Bright East, affärslunch, nätverksfrukost och AI. Det var flera event under september månad som lockade många deltagare. Här är några...

Nyhet

Energi- och klimatstrategi för näringslivets behov

Nyheter

I mitten av september lämnade Östsvenska Handelskammaren in remissvar på Aktualiserad energi- och klimatstrategi för Östergötland 2024 – 2027, utfärdad...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...