Östsvenska Handelskammaren

Just nu pågår Vision East Swedens toppmöte

Just nu samlas representanter från några av regionens största företag på Virå Bruk för att diskutera framtidens viktigaste regionala utvecklingsfrågor. Det handlar om att få fler som vill jobba i vår region, ett bättre företagsklimat och en utbyggd infrastruktur.

– Tillväxtstråket East Sweden, en funktionell arbetsmarknadsregion från Stockholm till södra Östergötland, är ett pärlband av växande kommuner strategiskt placerade mellan Sveriges två största städer. Inom 30 mil finns 80 procent av Sveriges BNP, 80 procent av företagen och 80 procent av Sveriges befolkning.  Det måste vi ta vara på, säger Johanna Palmér, vd på Östsvenska Handelskammaren.

Storbolagsgruppen, som består av 21 av regionens största företag, har gemensamt kraftsamlat för att ta ställning och arbeta aktivt för den regionala utvecklingen och attraktiviteten. Under förra året arbetade gruppen fram ett Visionsprogram, något som kan liknas med partiernas partiprogram, med de viktigaste frågorna att jobba med för att nå målet att bli Sveriges mest attraktiva region år 2025.

Visionsprogrammet är uppdelat i fyra områden; ”bjud in världen till East Sweden”, ”ett företagsklimat som toppar listorna”, ”fler som kan och vill jobba i vår region” och ”ökat samarbete över kommungränserna”.

– Visionsprogrammet ger en bakgrund till varför dessa frågor är viktiga och innehåller konkreta förslag med vad näringslivet vill och behöver, säger Johanna.

Att programmet, med sina åtgärdsförslag, behövs bekräftades av tisdagens presentation av näringslivsrankingen från Svenskt Näringsliv.

– I princip alla kommuner i vår region tappar placeringar på listan. Det mesta handlar om service och bemötande, en punkt som vi har med i programmet är att dialogen och samverkan mellan kommuner och näringslivet måste förbättras. Det jobbar nu flera kommuner i vår region med. Ju fler förbättringar som görs i enlighet med visionsprogrammet, desto bättre för vår regions näringslivsklimat, säger Maria Björk Hummelgren, näringspolitiskt ansvarig på Östsvenska Handelskammaren.

En annan viktig fråga, som inte bara diskuteras på FN:s toppmöte, utan även i Virå är såklart hållbarhet. Därför gästades också toppmötet av Charlotte Elander, vd och ägare av Energifabriken, som gav sin syn på hur företag kan ställa om till en mer hållbar verksamhet och skapa ännu bättre lönsamhet.

– Det handlar inte om lönsamhet eller hållbarhet. Det handlar om att hållbarhet skapar lönsamhet. Genom att arbeta hållbart kommer man vinna konkurrensfördelar och på så sätt bli ännu mer lönsam, sa Charlotte.

>> Läs visionsprogrammet här.

Företagen bakom Vision East Sweden:

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Hemester gav bättre ruljans än befarat för hotell och restauranger

Sommaren blev lika ovanlig som våren för hotell och restauranger i regionen. Men inte lika illa, för de företag Östsvenska...

”Det blir en sommar i år också”

Christer Bruzelius är vd för Destination Gotland, färjebolaget som tar människor mellan ön och fastandet. Det har varit en minst...

Framtidsstipendiet 2020 utdelat till lovande unga

Sju värdiga vinnare fick i år vårt framtidsstipendium. Med intresse för allt ifrån AI, programmering och astrofysik var dessa ungdomar...