Östsvenska Handelskammaren

Kartritande – hur svårt kan det vara?

Sverige är ett litet land, men även små länder är indelade i mindre enheter. I Sveriges fall förhåller vi oss till områden som landskap, län, regioner, kommuner, tätorter städer, församlingar och byar. Gränser och områden där vi människor, olika organisationer, företag och myndigheter styckar Sverige på olika sätt.

För snart ett år sedan fick den sk indelningskommittén uppdraget att se över nuvarande uppdelning i län och landsting och istället komma med förslag på en ny regionindelning som skulle bestå av väsentligt färre och därmed också större enheter. De har under våren haft delredovisningar och också presenterat ett förslag på ny indelning som istället för nuvarande 21 delar består av 6. Syftet är ju att större enheter ska bli effektivare och innebära besparingar och högre tillväxt genom ökat samarbete och samordning. So far so good…

Men hur ska gränserna dras? Vad ska ligga till grund för uppdelningen? Ja vem är det som bestämmer hur kartan ska se ut? Från näringslivets sida har vi i hela Sverige (genom bland annat Sveriges Handelskammare) varit tydliga med att indelningen ska utgå ifrån funktionella stråk, dvs hur människor och kapital rör sig, arbetar och pendlar. Tyvärr konstaterar vi att detta inte har hörsammats utan istället är det i stort sett sjukvårdsregionerna som blivit avgörande i det liggande förslaget.

Diskussionen som pågår ser olika ut i olika delar av landet där det är en icke-fråga på vissa håll och en mycket het potatis i andra delar. Den ”heta potatisen” för oss handlar om huruvida hela Sörmland ska ingå ”Svealandsregionen” eller om östra Sörmland ska ingå tillsammans med Östergötland och Småland där vi förespråkar det senare. Det gör vi för att behålla tillväxtstråket Östergötland mot Stockholm intakt. Här finns tillväxtmöjligheter och viktig funktionalitet.

Det är tydligt att frågan är ytterst känslig och att det inte uppskattas av alla att Handelskammaren är med i debatten. Och det är ju precis just det som är Handelskammarens uppdrag – att vara näringslivets röst och arbeta för lyskraft i framtidsregionen East Sweden. Ingen kan stoppa oss i att framföra vad våra medlemmar tycker och vi är övertygade om att det är viktigt att låta alla komma till tals och säkerställa att beslutet kring regionindelning fattas på rätt premisser.

Att rita en karta är inte så enkelt!

Anna Axelsson

Anna Axelsson
Verksamhetschef Östsvenska Handelskammaren
@anheax

Relaterade #Nyheter

Omställningen tar för lång tid

Nyheter

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.

Peters tre bästa tips för ett bättre styrelsearbete

Nyheter

Funderar du på hur du kan effektivisera ditt styrelsearbete men vet inte riktigt var du ska börja? Peter Lindgren, med...

Trade Compliance - vad är det och varför är det viktigt?

Nyheter

Trade Compliance. Ett begrepp som är mer aktuellt än någonsin avseende den globala handeln. Men vad betyder det? Och framförallt,...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

26 maj, 2023

Spaning på Kammaren

Välkommen till trevliga Spaning på Kammaren i Norrköping. Nätverkande med fokus på framtiden tillsammans med...

3 april, 2023

Hur många hattar har du? 

Vill du få i gång styrelsearbetet i ditt företag alternativt vill få ut mer av...

Nyhet

Omställningen tar för lång tid

Krönikor

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.

Nyhet

Omställningen tar för lång tid

Krönikor

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.

Nyhet

Peters tre bästa tips för ett bättre styrelsearbete

Nyheter

Funderar du på hur du kan effektivisera ditt styrelsearbete men vet inte riktigt var du ska börja? Peter Lindgren, med...

Nyhet

Trade Compliance – vad är det och varför är det viktigt?

Internationell handel

Trade Compliance. Ett begrepp som är mer aktuellt än någonsin avseende den globala handeln. Men vad betyder det? Och framförallt,...