Östsvenska Handelskammaren

Kartritande – hur svårt kan det vara?

Sverige är ett litet land, men även små länder är indelade i mindre enheter. I Sveriges fall förhåller vi oss till områden som landskap, län, regioner, kommuner, tätorter städer, församlingar och byar. Gränser och områden där vi människor, olika organisationer, företag och myndigheter styckar Sverige på olika sätt.

För snart ett år sedan fick den sk indelningskommittén uppdraget att se över nuvarande uppdelning i län och landsting och istället komma med förslag på en ny regionindelning som skulle bestå av väsentligt färre och därmed också större enheter. De har under våren haft delredovisningar och också presenterat ett förslag på ny indelning som istället för nuvarande 21 delar består av 6. Syftet är ju att större enheter ska bli effektivare och innebära besparingar och högre tillväxt genom ökat samarbete och samordning. So far so good…

Men hur ska gränserna dras? Vad ska ligga till grund för uppdelningen? Ja vem är det som bestämmer hur kartan ska se ut? Från näringslivets sida har vi i hela Sverige (genom bland annat Sveriges Handelskammare) varit tydliga med att indelningen ska utgå ifrån funktionella stråk, dvs hur människor och kapital rör sig, arbetar och pendlar. Tyvärr konstaterar vi att detta inte har hörsammats utan istället är det i stort sett sjukvårdsregionerna som blivit avgörande i det liggande förslaget.

Diskussionen som pågår ser olika ut i olika delar av landet där det är en icke-fråga på vissa håll och en mycket het potatis i andra delar. Den ”heta potatisen” för oss handlar om huruvida hela Sörmland ska ingå ”Svealandsregionen” eller om östra Sörmland ska ingå tillsammans med Östergötland och Småland där vi förespråkar det senare. Det gör vi för att behålla tillväxtstråket Östergötland mot Stockholm intakt. Här finns tillväxtmöjligheter och viktig funktionalitet.

Det är tydligt att frågan är ytterst känslig och att det inte uppskattas av alla att Handelskammaren är med i debatten. Och det är ju precis just det som är Handelskammarens uppdrag – att vara näringslivets röst och arbeta för lyskraft i framtidsregionen East Sweden. Ingen kan stoppa oss i att framföra vad våra medlemmar tycker och vi är övertygade om att det är viktigt att låta alla komma till tals och säkerställa att beslutet kring regionindelning fattas på rätt premisser.

Att rita en karta är inte så enkelt!

Anna Axelsson

Anna Axelsson
Verksamhetschef Östsvenska Handelskammaren
@anheax

Relaterade #Nyheter

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Stor uppmärksamhet i media när 100-listan släppte rapport

Nyheter

I samband med 100-listans rapportsläpp valde merparten av de traditionella medierna i den östsvenska regionen att uppmärksamma arbetet med jämställda...

Sara Hillbom: så ser attraktiva företag ut i framtiden

Nyheter

Onsdagen den 26 oktober arrangerades Besöksnäringsdagen i Linköping - ett initiativ av Visit Linköping & Co och en av Handelskammarens...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

18 januari, 2023

Möt Sara Wimmercranz – en av Sveriges mäktigase techinvesterare

Exklusivt för dig på 100-listan! Inled det nya året med att ta del av Saras...

19 april, 2023

Styrelseutbildning Norrköping

Kraven på företags styrelsearbete ökar. Ett aktivt och professionellt styrelsearbete är ett viktigt medel för...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

Nyhet

Regional aktör på internationell arena 

Krönikor

Under den senaste månaden har jag haft förmånen att besöka tre av Europas huvudstäder utöver vårt eget Stockholm: Bryssel, Berlin...