Östsvenska Handelskammaren

Kartritande – hur svårt kan det vara?

Sverige är ett litet land, men även små länder är indelade i mindre enheter. I Sveriges fall förhåller vi oss till områden som landskap, län, regioner, kommuner, tätorter städer, församlingar och byar. Gränser och områden där vi människor, olika organisationer, företag och myndigheter styckar Sverige på olika sätt.

För snart ett år sedan fick den sk indelningskommittén uppdraget att se över nuvarande uppdelning i län och landsting och istället komma med förslag på en ny regionindelning som skulle bestå av väsentligt färre och därmed också större enheter. De har under våren haft delredovisningar och också presenterat ett förslag på ny indelning som istället för nuvarande 21 delar består av 6. Syftet är ju att större enheter ska bli effektivare och innebära besparingar och högre tillväxt genom ökat samarbete och samordning. So far so good…

Men hur ska gränserna dras? Vad ska ligga till grund för uppdelningen? Ja vem är det som bestämmer hur kartan ska se ut? Från näringslivets sida har vi i hela Sverige (genom bland annat Sveriges Handelskammare) varit tydliga med att indelningen ska utgå ifrån funktionella stråk, dvs hur människor och kapital rör sig, arbetar och pendlar. Tyvärr konstaterar vi att detta inte har hörsammats utan istället är det i stort sett sjukvårdsregionerna som blivit avgörande i det liggande förslaget.

Diskussionen som pågår ser olika ut i olika delar av landet där det är en icke-fråga på vissa håll och en mycket het potatis i andra delar. Den ”heta potatisen” för oss handlar om huruvida hela Sörmland ska ingå ”Svealandsregionen” eller om östra Sörmland ska ingå tillsammans med Östergötland och Småland där vi förespråkar det senare. Det gör vi för att behålla tillväxtstråket Östergötland mot Stockholm intakt. Här finns tillväxtmöjligheter och viktig funktionalitet.

Det är tydligt att frågan är ytterst känslig och att det inte uppskattas av alla att Handelskammaren är med i debatten. Och det är ju precis just det som är Handelskammarens uppdrag – att vara näringslivets röst och arbeta för lyskraft i framtidsregionen East Sweden. Ingen kan stoppa oss i att framföra vad våra medlemmar tycker och vi är övertygade om att det är viktigt att låta alla komma till tals och säkerställa att beslutet kring regionindelning fattas på rätt premisser.

Att rita en karta är inte så enkelt!

Anna Axelsson

Anna Axelsson
Verksamhetschef Östsvenska Handelskammaren
@anheax

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

”Det blir en sommar i år också”

Christer Bruzelius är vd för Destination Gotland, färjebolaget som tar människor mellan ön och fastandet. Det har varit en minst...

Framtidsstipendiet 2020 utdelat till lovande unga

Sju värdiga vinnare fick i år vårt framtidsstipendium. Med intresse för allt ifrån AI, programmering och astrofysik var dessa ungdomar...

Vi söker Ansvarig Näringslivsutveckling

Har du mångårig ledarerfarenhet från näringslivet? Drivs du av att skapa hållbara förutsättningar för näringslivets utveckling och tillväxt? Är du...