Östsvenska Handelskammaren

Kommentar med anledning av förhandlingen om Ostlänkens dragning i Nyköping-Skavsta

[osh-header title=”Kort bakgrund”]Trafikverket och kommunen har under det senaste sex månaderna fört förhandlingar om Ostlänkens dragning och tågstopp i Nyköping och på Skavsta flygplats. Trafikverkets nuvarande förslag planeras gå ut på remiss senare denna vecka, men Nyköpings kommun kallade (igår) den 20 juni till presskonferens för att offentliggöra sin ståndpunkt i förhållande till det förslaget.

[osh-header title=”Parternas ståndpunkter”]Trafikverkets förslag är att bygga en s.k. bibana som viker av från Ostlänken för att gå igenom centrala Nyköping och vidare till Skavsta flygplats. Söder om Skavsta ansluter bibanan återigen till Ostlänken. Trafikverket argument för en sådan lösning är att det skulle öppna för tätare trafik till och från Skavsta flygplats och centrala Nyköping, samt även däremellan. Lösningen med bibana skulle bidra bättre till den kapacitetsökning och regionförstoring som projekt Ostlänken är tänkt att skapa, jämfört med om Ostlänken hade ett eget stopp vid Skavsta flygplats.

Nyköpings kommun motsätter sig förslaget och anser istället att Ostlänkens dragning ska utformas så att man kan göra ett höghastighetstågstopp vid Skavsta flygplats och att det byggs en bibana för att trafikera centrala Nyköping. Kommunen anför att Trafikverkets förslag innebär en försämrad möjlighet till utveckling för staden och Skavsta flygplats. Detta på grund av en sådan bibana innebär att alla regionala tåg måste passera såväl innerstaden som flygplatsen, vilket skulle minska tidsvinster och effektivitet i pendling och för resande till och från Skavsta. Dessutom skulle Ostlänkens egen dragning hamna mellan staden och flygplatsen och därigenom skapa en barriär och hinder för fortsatt utveckling och expansion.

[osh-header title=”Vad händer nu i förhandlingen?”]Trafikverkets förslag väntas gå ut på remiss under de kommande dagarna för att sedan lämnas in för tillåtlighetsprövning till regeringen. Trafikverket kommer att hålla ytterligare ett samråd med berörda parter i frågan i augusti månad. Kommunen förväntas använda bland annat sin rådighet över marken som ett sätt motsätta sig förslaget. Det finns fortfarande utrymme för parterna att förhandla sig fram till en gemensam lösning.

[osh-header title=”Östsvenska Handelskammarens kommentar”]Som den östsvenska regionens näringslivsröst driver Handelskammaren dagligen frågor som handlar om Ostlänken och trycker på för att projektet ska genomföras så att näringsliv och övriga aktörer kan fånga tillväxtchansen som projektet innebär. Centrala faktorer är att Ostlänken byggs i tid och enligt plan och på ett sätt så att varje kommun längs sträckningen kan ta tillvara dess fulla potential för utveckling och tillväxt. En viktig del i det är att stationerna längs sträckningen får en placering som bidrar till målen om kapacitetsförstärkning för bättre pendling och tillgänglighet i och till hela regionen. Då kan den regionförstoring som är ett av projektets syften faktiskt bli verklighet.
[ansvarig medarbetare=”Anna Lövheim”]

Relaterade #ESIC

Studiebesök Fehmarn Bält och Lübeck

ESIC

Fehmarn Bält-tunneln är ett av Europas största pågående byggprojekt. I dagarna två åkte vi söder ut för att titta närmare...

Så påverkar Fehmarn Bält-tunneln den östsvenska regionen: ”Många förstår inte vidden”

ESIC

Just nu byggs Fehmarn bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland. En 18 kilometer lång undervattenstunnel som bland annat gör att man...

Framtidens infrastruktur: Utmaningar och möjligheter i Trafikverkets inriktningsunderlag 

ESIC

I den senaste redogörelsen från Trafikverket om infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037 framträder en bild av både möjligheter och utmaningar. Med...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet
Skeppningsnatverket tema infrastruktur

Sveriges flyghuvudstad gör steget ut i världen litet

Nyheter

Linköping City Airport är en internationell cityflygplats nära Linköpings centrum. Många företag som gör affärer utanför landets gränser nyttjar den...

Nyhet
ebba2

Exklusiv intervju: Innovation i fokus när Ebba Busch besökte Linköping

Näringspolitik

Innovation, konkurrenskraft och EU. Det var huvudämnena när energi- och näringsminister samt vice statsminister Ebba Busch (KD) besökte Linköping en...

Nyhet
Skeppningsnatverket tema infrastruktur

Sveriges flyghuvudstad gör steget ut i världen litet

Nyheter

Linköping City Airport är en internationell cityflygplats nära Linköpings centrum. Många företag som gör affärer utanför landets gränser nyttjar den...

Nyhet
ebba2

Exklusiv intervju: Innovation i fokus när Ebba Busch besökte Linköping

Näringspolitik

Innovation, konkurrenskraft och EU. Det var huvudämnena när energi- och näringsminister samt vice statsminister Ebba Busch (KD) besökte Linköping en...

Nyhet
forssell

Handelskammarens egen minister

Nyheter

Statsrådet Johan Forssell (M) är den första svenska minister som ansvarar för både bistånds- och utrikeshandelsfrågorna. Det unika ligger inte...