Östsvenska Handelskammaren

Kommentar med anledning av förhandlingen om Ostlänkens dragning i Nyköping-Skavsta

[osh-header title=”Kort bakgrund”]Trafikverket och kommunen har under det senaste sex månaderna fört förhandlingar om Ostlänkens dragning och tågstopp i Nyköping och på Skavsta flygplats. Trafikverkets nuvarande förslag planeras gå ut på remiss senare denna vecka, men Nyköpings kommun kallade (igår) den 20 juni till presskonferens för att offentliggöra sin ståndpunkt i förhållande till det förslaget.

[osh-header title=”Parternas ståndpunkter”]Trafikverkets förslag är att bygga en s.k. bibana som viker av från Ostlänken för att gå igenom centrala Nyköping och vidare till Skavsta flygplats. Söder om Skavsta ansluter bibanan återigen till Ostlänken. Trafikverket argument för en sådan lösning är att det skulle öppna för tätare trafik till och från Skavsta flygplats och centrala Nyköping, samt även däremellan. Lösningen med bibana skulle bidra bättre till den kapacitetsökning och regionförstoring som projekt Ostlänken är tänkt att skapa, jämfört med om Ostlänken hade ett eget stopp vid Skavsta flygplats.

Nyköpings kommun motsätter sig förslaget och anser istället att Ostlänkens dragning ska utformas så att man kan göra ett höghastighetstågstopp vid Skavsta flygplats och att det byggs en bibana för att trafikera centrala Nyköping. Kommunen anför att Trafikverkets förslag innebär en försämrad möjlighet till utveckling för staden och Skavsta flygplats. Detta på grund av en sådan bibana innebär att alla regionala tåg måste passera såväl innerstaden som flygplatsen, vilket skulle minska tidsvinster och effektivitet i pendling och för resande till och från Skavsta. Dessutom skulle Ostlänkens egen dragning hamna mellan staden och flygplatsen och därigenom skapa en barriär och hinder för fortsatt utveckling och expansion.

[osh-header title=”Vad händer nu i förhandlingen?”]Trafikverkets förslag väntas gå ut på remiss under de kommande dagarna för att sedan lämnas in för tillåtlighetsprövning till regeringen. Trafikverket kommer att hålla ytterligare ett samråd med berörda parter i frågan i augusti månad. Kommunen förväntas använda bland annat sin rådighet över marken som ett sätt motsätta sig förslaget. Det finns fortfarande utrymme för parterna att förhandla sig fram till en gemensam lösning.

[osh-header title=”Östsvenska Handelskammarens kommentar”]Som den östsvenska regionens näringslivsröst driver Handelskammaren dagligen frågor som handlar om Ostlänken och trycker på för att projektet ska genomföras så att näringsliv och övriga aktörer kan fånga tillväxtchansen som projektet innebär. Centrala faktorer är att Ostlänken byggs i tid och enligt plan och på ett sätt så att varje kommun längs sträckningen kan ta tillvara dess fulla potential för utveckling och tillväxt. En viktig del i det är att stationerna längs sträckningen får en placering som bidrar till målen om kapacitetsförstärkning för bättre pendling och tillgänglighet i och till hela regionen. Då kan den regionförstoring som är ett av projektets syften faktiskt bli verklighet.
[ansvarig medarbetare=”Anna Lövheim”]

Relaterade #ESIC

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

26 maj, 2023

Spaning på Kammaren

Välkommen till trevliga Spaning på Kammaren i Norrköping. Denna gång sätter vi fokus på framtiden...

Nyhet

Yttrande angående järnvägsplanen för Ostlänken, delen Loddby-Klinga

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande ang samråd Loddby-Klinga, TRV 2017/64849.

3 april, 2023

Hur många hattar har du? 

Vill du få i gång styrelsearbetet i ditt företag alternativt vill få ut mer av...

Nyhet

Yttrande angående järnvägsplanen för Ostlänken, delen Loddby-Klinga

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande ang samråd Loddby-Klinga, TRV 2017/64849.

Nyhet

Omställningen tar för lång tid

Krönikor

Klimatet kräver ett snabbare tempo. Näringslivet är redo, skriver Maria Björk Hummelgren.

Nyhet

Peters tre bästa tips för ett bättre styrelsearbete

Nyheter

Funderar du på hur du kan effektivisera ditt styrelsearbete men vet inte riktigt var du ska börja? Peter Lindgren, med...