Östsvenska Handelskammaren

Kompetens först när Sectra tillsätter styrelseledamöter

Vi har ställt några korta frågor till Torbjörn Kronander, VD på det  internationellt framgångsrika och Mjärdevibaserade företaget Sectra AB, om hur de arbetar med styrelsearbete och hur de ser på tillsättning av nya styrelseledamöter.

Berätta lite kort om Sectra
Vi arbetar för en effektivare vård och säkrare kommunikation. Vi hjälper sjukhus över hela världen för att effektivisera vården. Vi hjälper även myndigheter och försvar att skydda deras känsliga information.

Vi har huvudkontor i Linköping och är cirka 600 anställda.

När ni ska tillsätta nya 
styrelseledamöter, vad tycker du är viktigt att tänka på?
Det är viktigt att styrelsen har kompetens och bredd i erfarenheter så att styrelsen tillsammans kan fatta bra beslut. För oss är det fördelaktigt att ha suttit med i ledningsgruppen på ett noterat bolag. Det är också viktigt att styrelsemedlemmar inte har för många uppdrag samtidigt samt att de tillför något och vågar hävda det.

Hur jobbar ni i bolaget med frågor kring jämställdhet, mångfald och kompetens?
För oss är det en självklarhet att kompetens går först. Sammansättningen baseras på detta. Vi har t.ex.  personer födda i 27 länder på kontoret i Linköping (av ca 300 personer). Och vi har just nu 44% kvinnor i ledningsgruppen. Nästa år kanske det är 70% eller 10% – andelen är inte intressant. Det viktiga är att enbart kompetens spelar roll.

Det vi gör är att vi följer upp så att vi inte har orättvisor i löner eller tillsättningar, så att dessa enbart baseras på kompetens. Det görs via personalenkäter samt årliga genomgångar i ledningsgrupper och styrelse, och där ser det bra ut.

Stort tack Torbjörn för intervjun!

Foto: Sectra

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...