Östsvenska Handelskammaren

Kontoret bra men hemma bäst?

Hur får man ihop ett krävande heltidsjobb med tid för familjen och diverse fritidsaktiviteter? Jämför man Tyskland och Sverige blir det tydligt att svenskarna ligger långt före tyskarna när det kommer till att arbeta hemifrån. Finns här lösningen för alla som kämpar med livspusslet? 

Fördelarna med att arbeta hemifrån är uppenbara: att slippa pendla till kontoret sparar inte bara tid utan skonar också miljön. Den trygga omgivningen utan störande kontorsljud främjar koncentrationen och samtidigt ger det en ekonomisk vinning för både den anställde och arbetsgivaren. Företaget sänker sina utgifter på kontoret och medarbetaren sparar in på bensinkostnader eller busskort liksom uteluncher.

Olikheter länderna emellan
Anställda som har möjlighet att arbeta hemifrån är, enligt en studie som publicerades av det tyska institutet för näringslivsforskning DIW i februari i år, i större utsträckning nöjda med sitt jobb, balansen mellan arbete och fritid och arbetar samtidigt mer och effektivare. soffsitt

Ändå placerar sig Tyskland i en europeisk jämförelse över andelen anställda som arbetar hemifrån i det nedre mellanskiktet. Trots att en tredjedel av arbetstagarna skulle vilja ha möjligheten arbetar endast 12 procent ibland eller regelbundet hemifrån.

Många svenska företag har däremot upptäckt potentialen i denna lösning. Här ligger andelen medarbetare som regelbundet eller ibland arbetar hemifrån på 26 procent. Mer än vartannat företag har anställda som åtminstone till viss del kan utföra sitt arbete hemifrån.

Fokus på arbetskultur
Ninni Löwgren Tischer, expert på interkulturella frågor hos Tysk-Svenska Handelskammaren, pekar ut skillnader i arbetskulturen mellan de båda länderna som en möjlig orsak till det stora avståndet i rankningen:

– Båda kulturer är resultatorienterade men värderar arbetsresultaten olika. I Sverige är det först och främst slutresultatet som räknas. Hur man når dit är inte lika viktigt. Om resultatet är det rätta är det obetydligt om det kom till på kontoret, flyget, på ett kafé eller hemma. I Tyskland är närvaro på arbetsplatsen däremot fortfarande mycket viktig. Den hierarkiska strukturen på många tyska företag kräver helt enkelt en viss kontroll av vad medarbetarna gör. Såväl arbetsgivare som anställda lägger vikt vid att det utförda arbetet och resultatet ska kunna knytas till en viss person så att denne stolt ska kunna säga: Detta har JAG gjort, förklarar Ninni Löwgren Tischer.

Familjevänligt arbete
Därutöver finns det även skillnader i samhället som påverkar hur utbrett det är att jobba hemifrån. Medan mammor i Tyskland i större utsträckning bara arbetar deltid är det många fler som har ett heltidsjobb i Sverige.

– Ofta är flexibla arbetsmodeller, som möjligheten att jobba hemifrån, det enda alternativet för att kunna arbeta heltid. I detta är svenskarna helt enkelt mer pragmatiska, säger Ninni Löwgren Tischer.

Att det svenska arbetslivet också i övrigt är mer familjeorienterat visar de familjevänliga lagarna kring föräldraledighet, barnbidrag och andra former av ekonomiskt stöd till förvärvsarbetande föräldrar. Möjligheten att kunna vabba och få ut 80 procent av lönen utan krav på läkarintyg första veckan är ett exempel på detta. Motsvarande regler i Tyskland är mindre fördelaktiga för den anställde och ofta mer byråkratiska.

Chans att få mer nöjda medarbetare
På Online Voices Europe AB, ett svenskt företag inom röst- och ljudproduktion med säte i Linköping, är det generellt möjligt för medarbetarna att arbeta hemifrån. Men då hälften av de anställda är ljudproducenter eller studiotekniker som är bundna till fysiska studior är detta en möjlighet som framförallt projektledare kan ta i anspråk.

– Chanserna med distansarbete är att få mer engagerade medarbetare, att alla får möjlighet att pussla ihop sina liv vilket på sikt får dem att trivas bättre och stanna längre. Riskerna är att de som jobbar hemifrån inte kan hjälpa andra kollegor på samma sätt som om man var på kontoret, till exempel att hjälpa mer oerfarna på plats. En annan risk är att man som chef kan få diskussioner om orättvisor: ”Varför får hen och inte jag?”. Min erfarenhet är att det fungerar bra om personen i fråga har ett starkt eget driv och har mycket att göra, menar grundaren och vd:n för Online Voices, Kalle Widlius.

Hans kommentar gör gällande att arbete hemifrån inte bara är förknippat med fördelar utan även för med sig vissa risker.

Kritiska röster
DIW:s studie visar till exempel att anställda som jobbar hemifrån i större omfattning arbetar obetald övertid och därmed löper risk att på lång sikt ta på sig för mycket jobb. Samtidigt är frestelsen stor att på arbetstid även läsa privata mail och planera nästa semesterresa när chefen eller kollegorna inte ständigt tittar en över axeln. Om det dessutom finns barn i huset är risken definitivt större att bli distraherad i hemmiljön. Ett stort mått av självdisciplin verkar därmed vara oumbärligt för att kunna jobba hemifrån.

Ytterligare ett problem kan vara det bristande sociala inslaget. Hemma vid skrivbordet löper du risk att avskärma dig medan kontoret är en social träffpunkt med möjlighet till utbyte med kollegor vilket främjar en gemensam idéverkstad. Detta är en av anledningarna till att många mindre startupföretag, som annars är kända för en modern företagskultur, är skeptiska till arbete hemifrån. Kanske är det också därför att andelen företag som erbjuder sina anställda denna lösning inte har ökat i Sverige sedan 2013.

– För att inte urholka vi-känslan på kontoret gäller det att distansarbete sker i lagom mängd, konstaterar Kalle Widlius.

Källa: Global Utsikt, nr 3 2016.

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...