Östsvenska Handelskammaren

Krönika: Det kluriga ledarskapet

Siffrorna går åt rätt håll och kunder, medarbetare och ägare är nöjda. Konkurrenterna sackar och varumärket har aldrig varit starkare. Affärsmodellen är skalbar och kraften framåt mot visionen är ostoppbar. Solen skiner varje dag!

Vi tar andra sidan av skalan. Siffrorna går åt fel håll och kunder, medarbetare och ägare är inte nöjda. Konkurrenterna flåsar dig i nacken, kanske har de redan tagit din största kund, och varumärket har trovärdighetsproblem. Affärsmodellen utmanas och hela företaget misströstar.

Det är naturligtvis oftast lättare att vara ledare i medvind än i motvind. Men det kan också bero på, alla situationer är unika. På en skala där visionen ligger till höger och kris ligger till vänster, finns ledarskapet mittemellan.

Med en stark vision och en stark ledare har företaget större sannolikhet att förflytta sig snabbt mot det visionära tillståndet. Men faktum är att även om företaget möter en kris, så kan det innebära en snabb förflyttning mot ett nytt visionärt tillstånd. Kris eller kaos bryter en etablerad ordning, kastar ut de tidigare spelreglerna. Företaget eller branschen måste ömsa skinn, förvandla sig till något annat. Rätt ledare kan i det läget skapa en starkare kraft framåt, än en ledare som befinner sig i mellanmjölksland och vars organisation inte har skakats om. Kris ger utveckling, både på det personliga planet och för en juridisk enhet.

Hur lär man sig då att vara rätt sorts ledare vid rätt tillfälle? Det måste vara en 10 000-kronorsfråga som det kanske inte ens finns ett lätt svar på. Men att lära av egna och andras exempel, att hitta sig själv i ledarskapet och våga misslyckas, är säkert tre bra ingredienser.

Det är här som Handelskammarens fantastiska nätverk av företag borde kunna hjälpa varandra mycket mer! Vi kan väl börja på en gång? Häromdagen fick vi en fråga från en person som just blivit chef över sina tidigare kollegor, och som sökte ett bollplank för hur han skulle hantera sin situation. Han var väsentligt mycket yngre än kollegorna och de hade arbetat jämsides i flera år. Det är i dessa verkliga exempel som ledarskapsteorierna prövas. Hjälp honom gärna, hur skulle du ha hanterat situationen?

Johanna Palmér
VD Östsvenska Handelskammaren

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...