Handelskammaren tycker det är positivt med storregioner. Mycket har hänt sedan Axel Oxenstierna tid och den svenska kartan behöver ritas om. Vi förstår också att sjukvården och dess redan upparbetade samarbeten över länsgränserna, har varit en tung faktor i kartritandet.

Men en majoritet av Östsvenska Handelskammarens 850 medlemsföretag, som tillsammans har 45 000 medarbetare, anser att den nya regionindelningen ska utgå från funktionella stråk, det vill säga naturligt sammanhängande geografier där det är enkelt för människor, företag, investerare och besökare att röra sig och samverka. Därför borde kommuner, inte län, används som minsta byggkloss i kartritandet. Vi förvånas över att man, trots att alla är överens om att dagens länsgränser är utdaterade, utgått just från dessa i indelningskommitténs förslag!

Östra delen av Sörmland, med kommunerna Nyköping, Katrineholm mfl känner stor tillhörighet till Norrköping-Linköping, likväl som till Stockholm. Stråket ut från Stockholm, genom Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping är ett pärlband av växande kommuner där den inomregionala pendlingen skapar funktionalitet och gemenskap. Här tycker vi att indelningskommittén tänkt fel. Östra Sörmland saknas i den Östra Götalandsregionen. Det är viktigt för företagen i Östra Sörmland men också viktigt för det starka näringsliv som finns i Östergötland. De är beroende av tillfredsställande infrastruktur i tillväxtstråket för att kunna attrahera exempelvis talanger.

Indelningskommitténs utspel är just ett förslag som nu ska diskuteras fram till sommaren. Handelskammaren kommer vara mycket tydlig med hur vi ser på förhållandet mellan Östergötland och Sörmland – tillväxtstråket East Sweden är en funktionell region som växer och kommer att kunna  växa ännu mer om de beslut som fattas inte störs av administrativa gränser.

På tal om tillväxt så är det dags för undertecknad att under ett halvår logga av jobbet och fokusera på familjelivet och en ny familjemedlem. I min frånvaro är Anna Axelsson verksamhetschef för Östsvenska Handelskammaren och står redo att svara på era frågor och funderaringar! Du hittar hennes kontaktuppgifter här .

Jag önskar er alla ett framgångsrikt sommarhalvår med mycket tillväxt, talang och lyckade affärer!

På återhörande,

Johanna Palmér