Östsvenska Handelskammaren

Krönika: USA-valet och frihandeln

Vi på Östsvenska Handelskammaren anser att frihandel är bra för Sverige. Det leder till lägre priser, bättre utbud, enklare export, mer harmonisering, färre korruptionsmöjligheter, större och nya affärsmöjligheter, mer ekonomisk aktivitet och bidrar på så sätt till jobb, export, tillväxt och välstånd. Frihandeln har drivit och driver till stor del vår välfärd.

Frihandeln är viktig för Sverige
Hur vi än vänder och vrider på det är Sverige en exportberoende, liten och öppen ekonomi. Vårt näringsliv är i stora delar både internationellt konkurrenskraftigt och globalt. Vi har uppnått denna position genom att våra företag framgångsrikt expanderat och exporterat på en konkurrensutsatt global marknad de senaste 100 åren. Det ligger i många företags själ och kultur att ständigt söka nya exportmöjligheter för att behålla marknadspositioner, sprida risker och ständigt vara konkurrenskraftig.

Soft power
En annan aspekt av ekonomiskt utbyte i form av investeringar och handel länder emellan vilken inte skall förringas är som en stabiliserande och konfliktförebyggande faktor och företag som bärare av värderingar som t ex tolerans, jämlikhet, miljötänk och demokrati. Detta kan också vara bra att ha i bakhuvudet i tider av konflikter och osäkerhet.

Extremt viktig exportmarknad för Sverige
USA är en viktig marknad för Sverige och för Sörmland. Det är regionens näst största exportmarknad efter Tyskland. En frihandelsskeptisk president riskerar därmed förmodligen påverka exporten och utvecklingen negativt genom fler handelshinder vilket gör import och export både svårare och dyrare och sålunda minskar handeln i världen.

Dock kan man ju som alltid fråga sig hur mycket som är valkampanj och populism och vad som kan tänkas bli konkreta politiska beslut efter valet samt vad som är möjligt att genomföra med hänsyn till verklighet, kongress och senat. En gissning så god som någon är att med Clinton så finns det potential för en mindre frihandesfientlig politik än om det blir en Trump som mycket väl kan göra verklighet av sina hot att riva upp frihandelsavtal, bygga murar, skapa polarisering och osäkerhet.

Men det enda vi vet just nu är att som alltid när det gäller USA, kommer vi att påverkas. Vad, när och hur mycket blir dock rena gissningar.

Ett Eurpa på dekis behöver mer frihandel

Men det är ju inte bara i USA som populismen och nationalism skördar framgångar. Vi skall ju eller inte glömma EU:s medlemsstaters nuvarande protektionistiska och nationalistiska tendenser vilka är skadliga både på lång och kort sikt.

Att med tullmurar hålla icke-konkurrenskraftiga sektorer under armarna är inte en smart lösning. Det stjäl resurser från både effektiv konsumtion och investeringar i framtida tillväxt! I Europas fall är det än viktigare att få till fungerande frihandel med både USA och Kanada. Om inte riskerar vi bli överkörda av utvecklingen i Nordamerika och Asien. Vi kommer tappa i inflytande och påverkan som en ekonomisk och politisk stormakt. Vi kan heller inte blunda för det faktum att en allt större del av utveckling, konsumtion och produktion ligger utanför EU:s gränser.

Tack för CETA!
En ljuspunkt på frihandelshimlen är dock att CETA-avtalet godkändes häromdagen av EU:s nationella och regionala parlament. Det kan komma att träda i kraft provisoriskt redan tidigt 2017. Sedan kommer 99% av alla tullar att avvecklas under en övergångsperiod som är upp till 7 år. Förhoppningsvis är det även en viktig signal till och i förhandlingarna med USA om det sk TTIP-avtalet. Det sista hindret för att CETA skall ha malt igenom alla kvarnar är att Europaparlamentet ger sitt godkännande vilket bör kunna ske innan nyår.

Vad innebär TTIP?
Det skulle ge EU tillgång till världens största ekonomi, det stärker EU:s globala roll och muskler och det stärker banden över Atlanten i en tid då USA mer och mer tittar mot Asien. Vidare skulle det skapa världens största handelsblock med 850 miljoner konsumenter. Det beräknas att ett avtal skulle öka handeln med 10-15%. Förhandlingarna är som sagt pågående inom en mängd olika områden – tullar, byråkrati, immaterialrätt och investeringar.

Givet hur EU mår idag så känns det som om ett dylikt avtal och vad det för med sig skulle kunna vara precis vad unionen behöver för att stärka både ekonomi, konkurrenskraft och politiskt inflytande. Alternativet att det inte kommer till stånd är så mycket mer negativt.

Frihandel = ökade möjligheter och ökad konkurrens
Om vi tar ned detta resonemang på lokal och regional nivå så kan vi konstatera att frihandel innebär både ökade möjligheter men även ökad konkurrens. Detta ger att det är viktigt för oss alla att stå på tå – både det offentliga och företag. Att verka för ett attraktivt näringslivsklimat lokalt/regionalt/nationellt, som företag ständigt höja förädlingsvärdet i sitt erbjudande, vara innovativ, bra utbildning som ger rätt kompetens och kombinera det med effektivitet och riskspridning gällande både kunder, marknader och erbjudande.

Stå på tå

Det som händer i USA påverkar oss alla. Hur, vad och när är omöjligt att säga. Det vi kan göra är helt enkelt att vara så konkurrenskraftiga, attraktiva och globala som möjligt. Något som vår svenska industri varit de senaste 100-åren och som vi alla måste hjälpas åt att klara av även nästkommande 100 år.

magnus

Magnus Lindahl
Internationell chef
magnus.lindahl@east.cci.se
@LindahlLM

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

10 oktober, 2023

Nätverksträff med HR-nätverket

Välkommen till Handelskammarens nätverk för dig som har en ledande befattning inom HR. Endast en...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...