Östsvenska Handelskammaren

Kvoteringsförslag – ett välkommet hot

Den gångna veckan har för min del varit fylld av styrelsefrågor och event kopplat till just styrelsearbetet i regionen. Det är bevisat att ett aktivt och professionellt styrelsearbete är en framgångsfaktor för tillväxt och lönsamhet. För många mindre företag är det ett stort steg att ta in en extern ledamot i styrelsen och släppa in någon annan i bolagets inre. Det har därför varit intressant och lärorikt att få ta del av de 28 bolag i regionen som under ett års tid ingått i projektet Strategiskt styrelsearbete. Dessa bolag har haft möjligheten att ha en styrelsementor att bolla strategiska frågor med och få stöd i hur aktivt styrelsearbete går till.

Vår egna styrelseutbildning, som hölls för 34 gången, avslutades i veckan med 18 nöjda deltagare. Vi ser ett stort intresse både från större och mindre bolag i hela vår region att öka sin kompetens i dessa frågor och i höst håller vi utbildningen för första gången i Visby.

Det släpptes dessutom två spännande rapporter i torsdags. AllBright släppte sin lista på hur det ser ut med jämställheten i börsbolagens styrelser och ledningsgrupper och vi släppte samma dag 100-listans undersökning från bolagen i Östergötland.

Det är nämligen inte bara ett aktivt och professionellt styrelsearbete utan ett jämställt styrelsearbete som påverkar tillväxt och lönsamhet. Bolag som är jämställda har gett dubbelt så mycket tillbaka till aktieägarna som genomsnittet på Stockholmsbörsen. Det visar en jämförelse från Avanza mellan börsbolag och de 32 jämställda bolag som finns på AllBrights lista. De senaste tre åren har de jämställda bolagen haft en kursutveckling på 65 procent medan Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index varit 32 procent (från Dagens Industri).

AllBright konstaterar i sin rapport att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökar i rekordfart. Från att endast ha utgjort knappt 16 procent år 2005 har siffran nu stigit med drygt 12 procentenheter till 28 procent. Därmed är kvoten nästan dubblerad. Om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer styrelserna vara jämställda år 2025. Tas det hänsyn till senaste årets accelererande utvecklingstakt (från 24,9 till 28,1% på ett år) når vi jämställda styrelser redan år 2019. 

I Östergötland har vi tyvärr riktigt låg svarsfrekvens (ca 35 %) och andelen kvinnor i styrelserna ligger på 27 procent. Vi behöver nå ut bredare med vår lista och söker kvinnor som vill finnas med på listan och företag som jobbar aktivt med att öka mångfalden och komma i kontakt med dessa kompetenta kvinnor.

Och så samma vecka kom även regeringens lagförslag om kvotering till börsbolagsstyrelser. Förslaget har, oavsett om det går igenom eller inte, fört upp diskussionen på agendan och det i sig skapar bra förutsättningar för att lyckas. 

Vi arbetar vidare med frågorna och ser att vi kan göra skillnad!

anna
Anna Axelsson
,
verksamhetschef Östsvenska Handelskammaren

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...