Östsvenska Handelskammaren

Lägesrapport från Inre Hamnen – ESIC på besök

Studiebesöket i Inre hamnen blev fulltecknat och ESIC-gruppen fick en spännande rundtur inne på området.

Elisabet Manfred, landskapsarkitekt Inre hamnen, SHBK Stadsmiljö, och Daniel Hildén, projektledare projektering och produktion Inre hamnen, SHBK Projekt, inledde på Kanontorget, som redan nu är en vacker park med många bevarade träd och nyplanterad fauna.

Här finns nya gångstråk, belysning med tjärade stolpar, sittvänliga pentagoner, spaljéer och bänkar. Rälsen som går genom parken ska tas bort om ett par år. Då kan parken färdigställas helt med grönytor och planteringar, även i spårområdet. Den gamla gasklockans stenfundament, bildar redan nu en mur och bänkar i trappan från Hamnbron ner till kajen, en fin övergång mellan gammalt och nytt.

Inre hamnen kollage
Delar av Kanontorget som växer fram.

Vi blir insläppta på området genom en snurrbar gallergrind och passerar Andreas Kvarn, ett hus som ska bevaras och restaureras. Reservvärmeverket intill kommer att rivas, när ett nytt är färdigställt och tagits i bruk. Detta hade behövt göras, oavsett om Inre hamnen förvandlats eller inte, men just nu får denna del av området vänta.

Grind inre hamnen
Studiebesökarna blir insläppta på området, i bakgrunden syns reservvärmeverket.

Att bygga på ett gammalt hamnområde är ett komplext uppdrag, markförutsättningarna är utmanande och de geotekniska förutsättningarna helt klart lite speciella. Fredrik Odin, produktionsledare Inre hamnen, SHBK Projekt, beskriver arbetet med att sanera delar av området. Man använder ny teknik, som gör att man slipper schakta bort massorna. Det är kostsamt men effektivt. Andra delar måste saneras på traditionellt sätt och massorna fraktas bort.

I mittsektionen av området, ska flera kanaler byggas. I botten på kanalerna sätts armeringsjärn och sedan gjuter man en tjock platta ovanpå. När det är gjort tas de stora metallrören, som håller ihop kanalens sidor, bort. Kanalerna måste göras i etapper och synkas med arbetet kring den nya kajen, innan vattnet kan släppas på. 

Peter Larsson, projektchef Inre hamnen, NCC Sverige AB, tog oss vidare ut mot kajen.

– Den befintliga kajen är uttjänt och måste bytas, förklarar han.

Den nya kajen blir 700 meter lång när den är färdig och kommer då att ha flera olika typer av markbeläggning i form av betong, småsten och trä, dessutom 450 meter kanal, från kajen in i stadsdelen. Bygget beräknas vara färdigt senare delen av år 2022.

– Vi har runt 30 kollektivare sysselsatta här och kommer fortsätta i kvarteret ytterligare ett antal år. Sa jag förresten att en av de gamla byggkranarna kommer restaureras och bli kvar som minnesmärke? Det tycker jag är fint, säger Peter Larsson.

IMG 0237
Vy över en del av etapp 1, på håll syns husen på Sjötullsgatan och bakom dem skymtas Rådhuset.

Ola Brånäs, övergripande projektledare Inre hamnen, SHBK Exploatering, avslutar vår rundtur på en nyanlagd kvartersväg, som gränsar till etapp 2. Nivåskillnaden är påtaglig, de befintliga gamla husen bredvid har fönsterkarmarna i marknivå. Det beror på att området höjs ca 1,5 meter, som görs för att gardera sig mot framtida översvämningar och klimatförändringar.

Åtta byggherrar ska bygga under etapp 1, förhoppningsvis med start under slutet av 2021 och första inflyttning 2023. 1 000 bostäder blir det, med en inbjudande exteriör och kommersiella lokaler som ska locka många fler än de boende till den nya stadsdelen.

Vi tackar för visning och visionen av Norrköpings – kanske Sveriges – härligaste stadsmiljö!

Charlotta Elliot, projektledare ESIC
Östsvenska Handelskammaren

Relaterade #ESIC

16 april, 2024

ESIC-lunch i Norrköping 16 april

Den 16 april är det dags för nästa nätverksträff för dig som är ESIC-medlem i...

16 maj, 2024

ESIC-lunch i Linköping 16 maj

Den 16 maj är det dags för nästa nätverksträff för dig som är ESIC-medlem i...

Studiebesök Fehmarn Bält och Lübeck

ESIC

Fehmarn Bält-tunneln är ett av Europas största pågående byggprojekt. I dagarna två åkte vi söder ut för att titta närmare...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

12 mars, 2024

Inspirationslunch – förbered din exportsatsning

Funderar du på export? Är ditt företag på väg att växa internationellt? Varmt välkommen till...

katrineholm2

4 april, 2024

Trade Talks – India

Trade Talks by Swedish Chambers is a joint initiative by the regional Chambers of Commerce in Sweden...

Indien
Nyhet
balt

Studiebesök Fehmarn Bält och Lübeck

Infrastruktur

Fehmarn Bält-tunneln är ett av Europas största pågående byggprojekt. I dagarna två åkte vi söder ut för att titta närmare...

Nyhet
balt

Studiebesök Fehmarn Bält och Lübeck

Infrastruktur

Fehmarn Bält-tunneln är ett av Europas största pågående byggprojekt. I dagarna två åkte vi söder ut för att titta närmare...

Nyhet
217A2842

Så påverkar Fehmarn Bält-tunneln den östsvenska regionen: ”Många förstår inte vidden”

Infrastruktur

Just nu byggs Fehmarn bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland. En 18 kilometer lång undervattenstunnel som bland annat gör att man...

Nyhet
EO1A6990

Effektivare tillståndsprocesser: En gemensam strävan i Östergötland

Nyheter

”Kickstart” var ordet, när Handelskammaren tillsammans med Cleantech Östergötland och länsstyrelsen samlade drygt 50 företagare på LINK Business Center för...