Östsvenska Handelskammaren

Lägesrapport från Inre Hamnen – ESIC på besök

Studiebesöket i Inre hamnen blev fulltecknat och ESIC-gruppen fick en spännande rundtur inne på området.

Elisabet Manfred, landskapsarkitekt Inre hamnen, SHBK Stadsmiljö, och Daniel Hildén, projektledare projektering och produktion Inre hamnen, SHBK Projekt, inledde på Kanontorget, som redan nu är en vacker park med många bevarade träd och nyplanterad fauna.

Här finns nya gångstråk, belysning med tjärade stolpar, sittvänliga pentagoner, spaljéer och bänkar. Rälsen som går genom parken ska tas bort om ett par år. Då kan parken färdigställas helt med grönytor och planteringar, även i spårområdet. Den gamla gasklockans stenfundament, bildar redan nu en mur och bänkar i trappan från Hamnbron ner till kajen, en fin övergång mellan gammalt och nytt.

Delar av Kanontorget som växer fram.

Vi blir insläppta på området genom en snurrbar gallergrind och passerar Andreas Kvarn, ett hus som ska bevaras och restaureras. Reservvärmeverket intill kommer att rivas, när ett nytt är färdigställt och tagits i bruk. Detta hade behövt göras, oavsett om Inre hamnen förvandlats eller inte, men just nu får denna del av området vänta.

Studiebesökarna blir insläppta på området, i bakgrunden syns reservvärmeverket.

Att bygga på ett gammalt hamnområde är ett komplext uppdrag, markförutsättningarna är utmanande och de geotekniska förutsättningarna helt klart lite speciella. Fredrik Odin, produktionsledare Inre hamnen, SHBK Projekt, beskriver arbetet med att sanera delar av området. Man använder ny teknik, som gör att man slipper schakta bort massorna. Det är kostsamt men effektivt. Andra delar måste saneras på traditionellt sätt och massorna fraktas bort.

I mittsektionen av området, ska flera kanaler byggas. I botten på kanalerna sätts armeringsjärn och sedan gjuter man en tjock platta ovanpå. När det är gjort tas de stora metallrören, som håller ihop kanalens sidor, bort. Kanalerna måste göras i etapper och synkas med arbetet kring den nya kajen, innan vattnet kan släppas på. 

Peter Larsson, projektchef Inre hamnen, NCC Sverige AB, tog oss vidare ut mot kajen.

– Den befintliga kajen är uttjänt och måste bytas, förklarar han.

Den nya kajen blir 700 meter lång när den är färdig och kommer då att ha flera olika typer av markbeläggning i form av betong, småsten och trä, dessutom 450 meter kanal, från kajen in i stadsdelen. Bygget beräknas vara färdigt senare delen av år 2022.

– Vi har runt 30 kollektivare sysselsatta här och kommer fortsätta i kvarteret ytterligare ett antal år. Sa jag förresten att en av de gamla byggkranarna kommer restaureras och bli kvar som minnesmärke? Det tycker jag är fint, säger Peter Larsson.

Vy över en del av etapp 1, på håll syns husen på Sjötullsgatan och bakom dem skymtas Rådhuset.

Ola Brånäs, övergripande projektledare Inre hamnen, SHBK Exploatering, avslutar vår rundtur på en nyanlagd kvartersväg, som gränsar till etapp 2. Nivåskillnaden är påtaglig, de befintliga gamla husen bredvid har fönsterkarmarna i marknivå. Det beror på att området höjs ca 1,5 meter, som görs för att gardera sig mot framtida översvämningar och klimatförändringar.

Åtta byggherrar ska bygga under etapp 1, förhoppningsvis med start under slutet av 2021 och första inflyttning 2023. 1 000 bostäder blir det, med en inbjudande exteriör och kommersiella lokaler som ska locka många fler än de boende till den nya stadsdelen.

Vi tackar för visning och visionen av Norrköpings – kanske Sveriges – härligaste stadsmiljö!

Charlotta Elliot, projektledare ESIC
Östsvenska Handelskammaren

Relaterade #ESIC

Tydligt och rejält rutet till Ostlänkens försvar

ESIC

Vi hoppas att tillträdande och nästkommande regeringar inser vikten av stabilitet och konsekvens i fattade beslut gällande järnväg, men också...

Offentlig upphandling av klimatsmarta transporter

ESIC

Sveriges kommuner, regioner och myndigheter, är viktiga transportköpare, såväl direkt som indirekt. Alla har höga klimatambitioner, men när visionerna möter...

Trafikverket pratade masshantering hos Handelskammaren

ESIC

Nyligen arrangerade ESIC, Cleantech Östergötland/Logistikia tillsammans med Trafikverket en marknadsdialog. Runt 30 personer från bland annat mottagaranläggningar och åkerier deltog....

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

27 januari, 2023

Nätverksfrukost

På frukosten nätverkar du med andra företagare och får också veta mer om Handelskammarens utbud...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

Nyhet

Regional aktör på internationell arena 

Krönikor

Under den senaste månaden har jag haft förmånen att besöka tre av Europas huvudstäder utöver vårt eget Stockholm: Bryssel, Berlin...