Östsvenska Handelskammaren

Louise Flygt – vad tyckte du om East Sweden Management Program

East Sweden Management Program är ett regionalt managementprogram för chefer och ledare inom privat och offentlig sektor. Det här är ett unikt koncept med nationell höjd på en regional plattform.

Nu har andra omgången precis avslutats och i augusti drar vi igång den tredje omgången.Vi har tagit tillfället i akt att prata med några av deltagarna från den senaste omgången. Här Louise Flygt, kommunikationsdirektör på Norrköpings kommun.

Hej Louise Flygt, vem är du och vad gör du till vardags?
Jag arbetar som kommunikationsdirektör på Norrköpings kommun. Det innebär att jag ansvarar övergripande för kommunens operativa och strategiska kommunikationsarbete.

Vilken är din största utmaning i arbetet?
Utmaningen är att nå ut effektivt och snabbt i olika sammanhang till både medborgare och medarbetare. I och med beskedet med Ostlänken och de stora stadsomvandlingsprojekt som ska genomföras i Norrköping skapas både möjligheter och utmaningar. Det handlar både om att berätta om Norrköpings attraktionskraft för att attrahera till Norrköping men också  att arbeta med kompetensförsörjning för att kunna genomföra detta.

Idag finns det så många olika sätt och kanaler att arbeta med kommunikation. Det ställer höga krav på både ledare och medarbetare att hitta arbetsprocesser, modeller och snabba beslutsvägar för kommunikationsarbetet. 

Varför valde du att gå ESMP (East Sweden Management Program)?
Jag blev intresserad av East Sweden Management Program för att jag upplevde att det skiljde sig från tidigare ledarskapsprogram som jag gått. Programmet har utvecklat mig som chef och gjort att jag känner mig mer trygg i min roll och i kontakt med medarbetare och i affärsrelationer.

På vilket sätt skiljer sig ESMP från andra ledarskapsprogram?
Det som gör ESMP unikt är flera saker. Dels att det är ett regionalt managementprogram där alla deltagarna kommer från regionen. Och dels för att det är gränsöverskridande mellan offentlig verksamhet och näringsliv. Det tillsammans med kunniga föreläsare, tid för reflektion och analys samt den stora variationen av ämnen har gjort detta program väldigt betydelsefullt för mig.

Vad är det viktigaste du tar med dig från programmet?
Det är ett fantastiskt nätverk jag fått genom att lära känna andra ledare i regionen. Kombinationen av ledare i näringslivet och det offentliga har gett mig en stor inblick och förståelse i olika verksamheter. Men jag tar också med mig de verktyg och affärsmodeller som jag fått lära mig från alla fantastiska föreläsare. 


louise_flygt

Louise Flygt, kommunikationsdirektör Norrköpings kommun.

 

Relaterade #Nyheter

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Stor uppmärksamhet i media när 100-listan släppte rapport

Nyheter

I samband med 100-listans rapportsläpp valde merparten av de traditionella medierna i den östsvenska regionen att uppmärksamma arbetet med jämställda...

Sara Hillbom: så ser attraktiva företag ut i framtiden

Nyheter

Onsdagen den 26 oktober arrangerades Besöksnäringsdagen i Linköping - ett initiativ av Visit Linköping & Co och en av Handelskammarens...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

27 januari, 2023

Nätverksfrukost

På frukosten nätverkar du med andra företagare och får också veta mer om Handelskammarens utbud...

Nyhet

Härlig avslutning på 2022 års Spaning på Kammaren

Nyheter

Årets avslutande Spaning på Kammaren genomfördes under novembers sista mörka fredagseftermiddag på Kammarforum i Norrköping. Levande ljus, god stämning och...

Nyhet

Synpunkter till Svenska kraftnät ang. regeringsuppdrag I2022/01619

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande synpunkter till Svenska Kraftnät, SVK, enligt regeringsuppdrag I2022/01619: Uppdrag att ansöka om att använda intäkter...

Nyhet

Regional aktör på internationell arena 

Krönikor

Under den senaste månaden har jag haft förmånen att besöka tre av Europas huvudstäder utöver vårt eget Stockholm: Bryssel, Berlin...