Östsvenska Handelskammaren

Lyckad biogassatsning för Toyota Material Handling

Det har gått drygt ett år sedan Toyota Material Handling gick över till flytande biogas i sin produktion.

Ett väldigt lyckat projekt och vi har uppnått ett av våra miljömål, säger Maria Välitalo som är Sustainability manager på Toyota Material Handling.

I augusti 2019 gick det stora företaget som tillverkar truckar och logistiklösningar i Mjölbyöver till flytande biogas, LBG i produktionen. Den stora förändringen skedde i målerierna, där man lackerar truckarna. I det arbetet använder man ugnar som värms upp och dessa är energikrävande. Därför kändes det viktigt att få till förändringen i hållbar riktning.

– Innan använde vi gasol och nu alltså helt och hållet flytande biogas i ugnarna. Det här var den sista pusselbiten för att bli koldioxidneutrala, säger Maria Välitalo . Vårt miljöarbetet har pågått under lång tid.

Maria Välitalo, sustainability manager

Biogasen tillverkas i Östergötland av Svensk Biogas och utvinns främst av matavfall, en mindre andel kommer också från bland annat slakterier.

– Det häftiga är att matavfall från Toyota Material Handlings egen restaurang går till biogastillverkningen. Så det blir ett fint kretslopp.

3 000 ton per år. Så mycket har koldioxidutsläppen minskat sedan företaget bytt energikälla. På sajten zeromission.se kan man räkna ut att en människa i genomsnitt bidrar till utsläpp på 7 ton per år. Enkel matematik räknar ut att minskningen hos Toyota motsvarar drygt 400 personers koldioxidutsläpp på ett år. 

– Biogas är egentligen dyrare än gasol men det finns så många andra fördelar att vår ledningsgrupp ansåg att miljö och hållbarhet går före, säger Maria Välitalo.

Hon upplever ett engagemang och en stolthet bland ledning, inköpare, projektledare och medarbetare i produktionen.

– Hållbarhetsfrågor  genomsyrar hela företaget och är viktigt för alla anställda. Engagemanget är fantastiskt att ta del av.

Sedan genomförandet får företaget studiebesök från andra företag eftersom fler industrier i Östergötland ser över möjligheterna med biogas. Toyota Material Handling har också fått flera utmärkelser på grund av sin gröna omställning. 

Vad blir ert nästa mål?

– Det vi gör nu är att se över vår energianvändning på hela företaget. Vi ISO- certifierar oss inom energi. Vi är det sedan tidigare inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet och vill även certifieras inom detta. Transporter är också ett område vi kan förbättra oss inom. Vi har börjat köra vissa transporter med biogas och nu utreder vi möjligheterna för att kunna köra fler transporter med biogas, säger Maria Välitalo.

Relaterade #Nyheter

Bildspel: Nätverksträffar och AI-event

Nyheter

Bright East, affärslunch, nätverksfrukost och AI. Det var flera event under september månad som lockade många deltagare. Här är några...

Energi- och klimatstrategi för näringslivets behov

Nyheter

I mitten av september lämnade Östsvenska Handelskammaren in remissvar på Aktualiserad energi- och klimatstrategi för Östergötland 2024 – 2027, utfärdad...

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Bildspel: Nätverksträffar och AI-event

Nyheter

Bright East, affärslunch, nätverksfrukost och AI. Det var flera event under september månad som lockade många deltagare. Här är några...

Nyhet

Energi- och klimatstrategi för näringslivets behov

Nyheter

I mitten av september lämnade Östsvenska Handelskammaren in remissvar på Aktualiserad energi- och klimatstrategi för Östergötland 2024 – 2027, utfärdad...

31 oktober, 2023

AI BOOST

Varmt välkommen till vårt exklusiva frukostevent för medlemmar i regionen! Under morgonen kommer Oscar Spaak,...

Nyhet

Bildspel: Nätverksträffar och AI-event

Nyheter

Bright East, affärslunch, nätverksfrukost och AI. Det var flera event under september månad som lockade många deltagare. Här är några...

Nyhet

Energi- och klimatstrategi för näringslivets behov

Nyheter

I mitten av september lämnade Östsvenska Handelskammaren in remissvar på Aktualiserad energi- och klimatstrategi för Östergötland 2024 – 2027, utfärdad...

Nyhet

Höj ambitionerna för svensk konkurrenskraft

Debatt

Vi som representerar det regionala näringslivet, anser att de finanspolitiska ambitionerna för Sverige är för blygsamma och att det finns...