Östsvenska Handelskammaren

Magnus blogg: Stark konjunktur med moln på horisonten

Magnus Lindahl, Ansvarig Sörmland, Gotland och Internationell handel 

Lite ekonomisk amatörutblick så här i sommartider är ju alltid kul! Särskilt just nu när världsekonomin stärkts under de senaste månaderna och går riktigt bra! Det som jag ser som tecken på detta är t ex att den oro som funnits de senaste åren kring fallande råvarupriser, deflation, negativa styrräntor har tonats ned; att den amerikanska centralbanken har höjt räntan 3 gånger de senaste sju månaderna; att inflationen har börjat ta fart i ett antal större ekonomier; att olika inköps- och exportchefsindex visar på fina siffror; samt att arbetslösheten sjunker i många större ekonomier.

För 2017 väntas en global tillväxt på ca 3% och för 2018 ca 3,5%. Det spännande nu är att tillväxten genereras mer oberoende av de stimulanser som sjösattes efter krisen 2008 – vilka nu trappas ned.

USA växer med 2% och är nära full sysselsättning. Eurozonen växer också överraskande med närmare 2%. Bland tillväxtländerna växer Kina med 6,8% samtidigt som recessionerna ebbar ut i Brasilien och Ryssland. Även Indien växer starkt med ca 7%. Värt att nämnas är att denna jätte även beräknas bli världens snabbast växande storekonomi 2017-2021 med genomsnittliga tillväxttal på ca 7,5%.

Även om det mesta ser bra ut så tycker jag att det, som alltid, en del intressanta hot att hålla ögonen på. Men mer om dessa senare.

Bra tillväxt i USA

USA har nu haft tillväxt i nästan ett decennium. Under 2017/18 så accelererar den och så även förmodligen inflationen. Bedömare tror att centralbanken fortsätter höja räntorna och att en mindre recession på några månader under 2019/20 drar ned tillväxten till ca 1%. De tillväxttal som administrationen i USA talat om på uppåt 4% kommer förmodligen inte att bli verklighet. Det beror bl a på dålig produktivitetsutveckling, att det inte finns några arbetskraftsreserver som kan gå in och börja jobba, att de planerade skattesänkningarna förmodligen inte kommer ha en stor tillväxtgenererande effekt samt att när inflationen går upp så höjs räntorna för att kyla av ekonomin. Men som sagt även utan 4% så går USA bra vilket är viktigt för världen och Sverige.

Europa överraskar positivt!

Eurozonen, vår största exportmarknad, återhämtar väl med lägre arbetslöshet, stigande Euro och en tillväxt på drygt 2%. Arbetslösheten är den lägsta sedan 2009. Ett positivt tecken är att Spaniens ekonomi är nu tillbaka på samma nivå som innan krisen 2008. Brasklappen som bör slängas in är dock att EU aldrig är så långt från sina ekonomiska och politiska kriser som man kanske skulle önska. Vi talar om t ex haltande Brexitförhandlingar, stor sannolikhet för Euro-Grexit, italienska bankers ekonomiska styrka.

Det största EU-molnet är dock populismen. Ett hot som inte är över utan bara hanterat genom valresultat i t ex Frankrike. EU:s medlemsländers strukturella utmaningar med bl a produktivitet, arbetslöshet och tillväxt kvarstår och populismen kommer säkert tyvärr att spöka även i framtiden.

Kina går på överväxel

Landet växer med närmare 7% 2017, dock till ett pris av hög skuldsättning i ekonomin. Kommunistpartiet har sin kongress i höst och efter det räknar experter med att kredittillväxten stryps för att 2018 trycka ned tillväxten till ca 4,5%.

Övriga tillväxtmarknader går också bra tack vare högre efterfrågan i OECD-länder vilket betyder export och bra råvarupriser.

Den politiska turbulens som vi ser i t ex Brasilien och Turkiet tar dock energi och fokus från nödvändigt reformarbete för att främja t ex produktivitetsutveckling. Det är inte bra på sikt.

Och så var det riskerna att hålla ögonen på!

Det finns dock en del globala orosmoln som kan komma att påverka den globala ekonomiska utvecklingen. De exempel som jag väljer att lyfta fram är:

1.Konsekvenserna av Trumpadministrationens politik som karaktäriseras av bl a fokus hemåt, hot om tullar, oberäknelighet och ifrågasättande av gamla världsordningar och allianser.

2. Maktkoncentration hos (populära) ledare med auktoritära tendenser i flera större länder – Erdogan i Turkiet, Putin i Ryssland, Duterte i Filipinerna och den politiska utvecklingen i jättelandet Indonesien.

3. Konflikten i Syrien vilken drar in allt fler globala aktörer.

4. På ”övrigt-kontot” så finns självklart även relationen EU/Storbritannien med Brexitstrul, risken för att Kina inte gör en ekonomisk mjuklandning, samt inte minst det ständiga och eskalerande vapenskramlet från Nordkorea och även spänningen i Sydkinesiska sjön.

Det går riktigt bra ju nu!

Ökande global tillväxt och handel är ljuv musik för både exporterande bolag och underleverantörer i Sverige. Vår region är inget undantag. Givet detta borde vi borde kunna se fram emot en bra internationell efterfrågan kommande 12-18 månader.

Välmående företag och ökad export betyder lägre arbetslöshet, att nya grupper kan få möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, ett ökat skatteunderlag, ekonomisk tillväxt och investeringar… Bara för att nämna några av de positiva effekter som en stark internationell konjunktur betyder för Sverige – nationellt, regionalt och lokalt.

Men samtidigt ställer det även krav på det offentliga, på näringslivet och på den enskilda individen att tillsammans jobba för att svara upp mot kompetensbehoven på marknaden så att vi maximalt kan dra nytta av det gyllene konjunkturläget.

Sammanfattningsvis ser jag en värld där det ekonomiskt går från bra till bättre men som samtidigt har en del både nya och gamla utmaningar att hålla ögonen på och hantera!

Men visst känns det som en riktigt bra och kul start på hösten!

 

Magnus Lindahl, Ansvarig Sörmland, Gotland och Internationell handel 

Eskilstuna 2017-08-15

 

 

Relaterade #Nyheter

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

Dubbla hjärtslag för Almedalsveckan

Nyheter

Att vara på plats och lyfta näringslivets viktigaste frågor i Almedalen, är en självklarhet för Östsvenska Handelskammaren. Almedalen Sveriges största...

Johan Aronsson har blick för resultat och helhet

Nyheter

Mottagaren av Östsvenska Handelskammarens hållbarhetspris 2024 tror på högre kvalitet, färre antal slit- och slängprodukter och ser till att hållbarhet...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

13 november, 2024

Fullt fokus på Ostlänken

Denna träff är för ESIC-medlemmar: Fullt fokus på Ostlänken, med Magnus Sjöberg som är programchef...

4 september, 2024

AW med pitch – Ett mingel för bygg, fastighet & infrastruktur

Fastighetsägarna, Byggföretagen och Östsvenska Handelskammarens ESIC-nätverk bjuder in till ett gemensamt mingel för dig som...

Nyhet

Samtal och högsommar när södra Sveriges näringsliv samlades hos handelskamrarna i Almedalen

Nyheter

Återigen var det dags för Almedalsveckan med partiledartal, debatter och kunskapshöjande seminarier runt om i Visby. Under onsdagen den 26...

Nyhet

Dubbla hjärtslag för Almedalsveckan

Krönikor

Att vara på plats och lyfta näringslivets viktigaste frågor i Almedalen, är en självklarhet för Östsvenska Handelskammaren. Almedalen Sveriges största...

Nyhet

LIVE TV: Se Handelskammarens seminarier live från Almedalen

Almedalen

Är du inte på plats under Almedalsveckan i år? Då kan du kan enkelt följa alla Handelskammarens seminarier hemifrån!