Östsvenska Handelskammaren

Marknaden växer stort för SyntheticMR

SyntheticMRs mjukvara gör det möjligt för läkare att få en stor mängd information om vävnader i hjärnan. Information som hjälper vården att ge bättre behandling av patienter med demens och MS.

2007 tyckte Marcel Warntjes, då fysiker på Universitetssjukhuset i Linköping, att det fattades en viktig komponent när man undersökte patienter med magnetkamera. Warntjes fick idén om en mjukvara som kunde avläsa en större mängd information om vävnader i människors hjärnor- och – han lyckades hitta investerare.

Men därifrån till dagens framgångsrika företag var det många år av kämpande för de anställda på SyntheticMR. 2016 blev en viktig milstolpe. Då blev de lönsamma för första gången efter att tidigare ha levt på riskkapital.

– Det beror på att vi som ett av få bolag lyckats teckna avtal med tre av de största bolagen i branschen som tillverkar magnetröntgenkameror, General Electric, Philips och Siemens, berättar vd Stefan Tell. Nu när vi visat att vi klarar av att vara lönsamma så har intresset växt stort för vårt bolag.

Nu går det snabbt framåt för företaget. SyntheticMR har nyligen fått sitt första godkännande av FDA, vilket innebär att de kan sälja på den amerikanska marknaden. USA står för 50 procent av världsmarknaden.

– I den medicinsktekniska branschen är det så att det krävs omfattande godkännanden innan produkten får användas kliniskt. Det har blivit många resor till USA. Det regulatoriska systemet i USA är hårt, efter ett godkännande där är det enklare i att få godkänt i andra delar av världen, säger Stefan Tell.

När han kom till företaget fanns det två heltidsanställda, idag är de 15 personer som arbetar heltid. 

Har ni kunnat rekrytera från regionen?

– Vi har säljare utomlands och en i Stockholm men utvecklarna är rekryterade härifrån. Flera har gått datavetenskap och/eller medicinteknik på Linköpings Universitet. Det finns rätt många medicinteknikbolag i den här regionen. Det är självfallet konkurrens, men personerna finns.

SyntheticMRs ambition är att växa i Linköping.

De är medlemmar i Östsvenska Handelskammaren för att nätverka.

– Nu vill vi att bolaget ska synas mer lokalt. För att bygga nätverk och för att få upp bolaget på radarn. Vi är förhållandevis okända lokalt. Vi måste bli mer på radarn för potentiellt framtida anställda.

Ett lokalt exempel på hur företagets produkt används är i Linköping, där har man mjukvaran vid undersökning av MS-patienter för att följa upp atrofi av hjärnvävnad över tid.

– Eftersom världens befolkning blir allt äldre kommer man att i större utsträckning behandla bland annat åldersrelaterade sjukdomar i vården. Detta leder till att vården måste bli effekivare, säger Stefan Tell.

Ett annat exempel, från USA, är att den används på Cincinnati Childrens hospital. Där hjälper mjukvaran till att göra MR-undersökningar effektivare och snabbare, vilket är extra viktigt när man har barn som patienter som helst inte vill ligga still en lång stund. Och viktigast av allt, man kan då undvika att behöva söva barnen.

Stefan Tell tror att efterfrågan på produkter som deras som effektiviserar vården bara kommer att växa.

Än så längre riktar företaget in sig på hjärnan.

– Vår produkt är plattformsoberoende avseende de kvantitativa värden vi levererar, oavsett tillverkare av magnetkamera. Idag finns ingen motsvarande produkt på marknaden. Senare kommer vi att utveckla tekniken vidare mot andra anatomier i kroppen.

Relaterade #Nyheter

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Nyheter

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Generation Pep får prispengarna från 2023 års East Sweden Sustainability Award

Nyheter

På Handelskammarens årsmöte tidigare i år stod det klart att mottagaren av årets hållbarhetspris, East Sweden Sustainability Award, gick till...

STORT BILDSPEL: Succé för Handelskamrarnas arena i Almedalen

Nyheter

En heldag med kunskapshöjande seminarier, givande möten, nya kontakter och trevligt nätverksmingel. Här kan du se alla bilderna från vår...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...

Nyhet

Massor av möjligheter med schaktmassor? Ett digitalt återbesök i historien med ett framåtsyftande innehåll!

ESIC

Dyrt och platskrävande? Schaktmassor kan kallas mycket men sällan tas det för vad det är – en värdefull resurs. Östergötland...

Nyhet

Handelskammaren kommenterar regeringens höstbudget

Pressmeddelanden

På tisdagen offentliggjordes regeringens budget för 2024. Ur ett östsvenskt näringspolitiskt perspektiv rymmer den några positiva besked, men saknar samtidigt...

Nyhet

Synpunkter gällande energi- och klimatstrategi för Östergötland

Remissvar

Med anledning av det ökade elbehovet i regionen, landet och världen i stort vilket också konstateras i strategin, anser vi...