Östsvenska Handelskammaren

Medlemmarna har sagt sitt: Så nöjda är vi med vårt medlemskap

Varje år genomför Östsvenska Handelskammaren en medlemsundersökning för att ta reda på vilka frågor medlemmarna prioriterar högst och var det finns utvecklingspotential. Underlaget utgör en betydande roll i Handelskammarens utvecklingsarbete för att möta medlemmarnas behov och skapa attraktiva erbjudanden. Här kan du ta del av resultatet från 2022.

Undersökningen och analysen genomfördes anonymt i regi av undersökningsföretaget P&M. 360 medlemsföretag av 2836 tillfrågade har deltagit i undersökningen vilket ger en svarsfrekvens på 12,7 procent.

Ökad kundnöjdhet hos medlemmarna

För att ta reda på hur kundnöjdheten ser ut bland Handelskammarens medlemmar används Net Promotor Score (NPS)*. Årets undersökning visar en uppgång från fjolårets resultat (7) och landar på ett NPS-värde på 16. Detta värde är likvärdigt med hur det såg ut innan pandemin.

Simon Hansson på P&M analyserar resultatet:

– Jämfört med föregående års resultat ser vi 2022 en tydlig uppgång i medlemmarnas snittbetyg för Östsvenska Handelskammaren, samt en högre benägenhet att rekommendera nätverket till andra. I vissa fritextsvar kan vi se att pandemirestriktionerna påverkade resultatet 2021, vilket kan förklara en del av förändringen. Vi ser dock också en positiv utveckling i snittbetyg för 2022, jämfört med 2019.

Simon Hansson analyserar medlemsundersökningen 2022

Simon Hansson
Medgrundare och delägare
P&M

Bäst i service och kvalitet

Undersökningen visar dessutom att Östsvenska Handelskammaren sticker ut i positiv bemärkelse när det kommer till service och kvalitet.

– Högst snittbetyg får Östsvenska Handelskammaren för “Service” och “Kvalitet” med snittbetyg 4,3 på en 5-gradig skala (4,0 respektive 3,9 var dessa betyg 2019). “Affärsnytta” ligger lägre med 3,8 i snittbetyg 2022, men även här ser vi en tydlig ökning jämfört med både 2021 (3,3) och 2019 (3,4). Överlag kan vi konstatera en tydligt positiv utveckling över tid för Östsvenska Handelskammaren, säger Simon.

Framtida behov hos medlemmarna

Enkäten undersöker även hur medlemmarnas framtida behov ser ut sett till nätverk, aktiviteter, tjänster och kunskap. Resultatet visar att hela 63 procent av respondenterna efterfrågar affärsnätverkande följt av hållbarhet med 36 procent och ledarskap på 34 procent.

– Det märks att våra medlemmar uppskattar det vi gör och vill nätverka. Så jag blir inte förvånad över resultatet. Det blir ofta fullbokat på våra event och de kunskapshöjande seminarier kring aktuella frågor som påverkar våra medlemmars verksamheter vi arrangerar, säger Annika Bornström, verksamhetschef event och möten på Östsvenska Handelskammaren.

I framtiden har mitt företag troligen behov av nätverk/aktiviteter/tjänster eller kunskap inom:

Medlemsundersökning 2022

* Net Promotor Score (NPS) är ett nyckeltal som bygger på frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera andra i ditt nätverk att bli medlemmar i Östsvenska Handelskammaren?” Den besvaras på skalan 0-10 och NPS-värdet ligger mellan -100 till +100. Ett riktmärke för NPS-värden är att över 0 är bra och över 20 är mycket bra.

Vill du veta mer om ett medlemskap?

Relaterade #Nyheter

Hon blir vice vd på Handelskammaren

Nyheter

Maria Björk Hummelgren är från och med nu både näringspolitisk chef och vice vd. Förändringen innebär att Maria och vd...

Experterna: Så får du ut det mesta av Almedalen

Nyheter

Politik, demokrati och nätverkande. Hur får man ut det mesta av Almedalsveckan på Gotland? Det berättade några rutinerade profiler under...

Hur skyddar du ditt företag från organiserad brottslighet?  

Nyheter

Östsvenska Handelskammaren i dialog med Regionpolisen. Maria Björk Hummelgren skriver om mötet och bjuder in dig som medlem till frukost...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet
snabbtag

Yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2026—2037, diarienummer LI2023/03919

21 maj, 2024

Så förändras globala värdekedjor av geopolitik, säkerhetspolitik och den gröna omställningen

En förändrad omvärld får nu tydlig påverkan på företags värdekedjor. Svenska företag verksamma internationellt behöver...

concept geopolitics worldwide economy chess figures placed map banner31
Nyhet
20220118 1145 DBZ 1924 4000px scaled e1713182607636

Hon blir vice vd på Handelskammaren

Nyheter

Maria Björk Hummelgren är från och med nu både näringspolitisk chef och vice vd. Förändringen innebär att Maria och vd...

Nyhet
snabbtag

Yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag

Remissvar

Östsvenska Handelskammaren, ÖHK, lämnar följande yttrande angående Trafikverkets Inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2026—2037, diarienummer LI2023/03919

Nyhet
20220118 1145 DBZ 1924 4000px scaled e1713182607636

Hon blir vice vd på Handelskammaren

Nyheter

Maria Björk Hummelgren är från och med nu både näringspolitisk chef och vice vd. Förändringen innebär att Maria och vd...

Nyhet
Almedalen 2024 1

Experterna: Så får du ut det mesta av Almedalen

Näringspolitik

Politik, demokrati och nätverkande. Hur får man ut det mesta av Almedalsveckan på Gotland? Det berättade några rutinerade profiler under...