Östsvenska Handelskammaren

Medlemmarna har sagt sitt: Så nöjda är vi med vårt medlemskap

Varje år genomför Östsvenska Handelskammaren en medlemsundersökning för att ta reda på vilka frågor medlemmarna prioriterar högst och var det finns utvecklingspotential. Underlaget utgör en betydande roll i Handelskammarens utvecklingsarbete för att möta medlemmarnas behov och skapa attraktiva erbjudanden. Här kan du ta del av resultatet från 2022.

Undersökningen och analysen genomfördes anonymt i regi av undersökningsföretaget P&M. 360 medlemsföretag av 2836 tillfrågade har deltagit i undersökningen vilket ger en svarsfrekvens på 12,7 procent.

Ökad kundnöjdhet hos medlemmarna

För att ta reda på hur kundnöjdheten ser ut bland Handelskammarens medlemmar används Net Promotor Score (NPS)*. Årets undersökning visar en uppgång från fjolårets resultat (7) och landar på ett NPS-värde på 16. Detta värde är likvärdigt med hur det såg ut innan pandemin.

Simon Hansson på P&M analyserar resultatet:

– Jämfört med föregående års resultat ser vi 2022 en tydlig uppgång i medlemmarnas snittbetyg för Östsvenska Handelskammaren, samt en högre benägenhet att rekommendera nätverket till andra. I vissa fritextsvar kan vi se att pandemirestriktionerna påverkade resultatet 2021, vilket kan förklara en del av förändringen. Vi ser dock också en positiv utveckling i snittbetyg för 2022, jämfört med 2019.

Simon Hansson analyserar medlemsundersökningen 2022

Simon Hansson
Medgrundare och delägare
P&M

Bäst i service och kvalitet

Undersökningen visar dessutom att Östsvenska Handelskammaren sticker ut i positiv bemärkelse när det kommer till service och kvalitet.

– Högst snittbetyg får Östsvenska Handelskammaren för “Service” och “Kvalitet” med snittbetyg 4,3 på en 5-gradig skala (4,0 respektive 3,9 var dessa betyg 2019). “Affärsnytta” ligger lägre med 3,8 i snittbetyg 2022, men även här ser vi en tydlig ökning jämfört med både 2021 (3,3) och 2019 (3,4). Överlag kan vi konstatera en tydligt positiv utveckling över tid för Östsvenska Handelskammaren, säger Simon.

Framtida behov hos medlemmarna

Enkäten undersöker även hur medlemmarnas framtida behov ser ut sett till nätverk, aktiviteter, tjänster och kunskap. Resultatet visar att hela 63 procent av respondenterna efterfrågar affärsnätverkande följt av hållbarhet med 36 procent och ledarskap på 34 procent.

– Det märks att våra medlemmar uppskattar det vi gör och vill nätverka. Så jag blir inte förvånad över resultatet. Det blir ofta fullbokat på våra event och de kunskapshöjande seminarier kring aktuella frågor som påverkar våra medlemmars verksamheter vi arrangerar, säger Annika Bornström, verksamhetschef event och möten på Östsvenska Handelskammaren.

I framtiden har mitt företag troligen behov av nätverk/aktiviteter/tjänster eller kunskap inom:

* Net Promotor Score (NPS) är ett nyckeltal som bygger på frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera andra i ditt nätverk att bli medlemmar i Östsvenska Handelskammaren?” Den besvaras på skalan 0-10 och NPS-värdet ligger mellan -100 till +100. Ett riktmärke för NPS-värden är att över 0 är bra och över 20 är mycket bra.

Vill du veta mer om ett medlemskap?

Relaterade #Nyheter

Landets bästa idrottsstad lockade över 100 personer

Nyheter

Tillsammans med affärsnätverken IFK Norrköping, Vita Hästen och Dolphins anordnade Östsvenska Handelskammaren en gemensam träff för att skapa relationer och...

Möt Handelskammarens nya ansvariga för medlemsrelationer!

Nyheter

Där det finns personliga möten och värdefulla relationer– där trivs Eva Hartzell allra bäst! Möt Handelskammarens nya medarbetare.

Handelskammarens hållbarhetspris: Nu öppnar nomineringen!

Nyheter

Varje år uppmärksammar Östsvenska Handelskammaren företags insatser inom hållbarhet genom East Sweden Sustainability Award. Med bakgrund av FN:s globala mål...

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Nyhet

Landets bästa idrottsstad lockade över 100 personer

Nyheter

Tillsammans med affärsnätverken IFK Norrköping, Vita Hästen och Dolphins anordnade Östsvenska Handelskammaren en gemensam träff för att skapa relationer och...

31 maj, 2023

ESIC-lunch i Linköping 31 maj

Den 31 maj är det dags för nästa nätverksträff för dig som är ESIC-medlem i...

Bild på personer som medverkat på ESIC-lunch i Linköping

23 mars, 2023

ESIC-lunch i Nyköping 23 mars

Den 23 mars är det dags för nästa nätverksträff för dig som är ESIC-medlem i...

Nyhet

Landets bästa idrottsstad lockade över 100 personer

Nyheter

Tillsammans med affärsnätverken IFK Norrköping, Vita Hästen och Dolphins anordnade Östsvenska Handelskammaren en gemensam träff för att skapa relationer och...

Nyhet
Bild på Eva Hartzell - Handelskammarens nya ansvariga för medlemsrelationer

Möt Handelskammarens nya ansvariga för medlemsrelationer!

Nyheter

Där det finns personliga möten och värdefulla relationer– där trivs Eva Hartzell allra bäst! Möt Handelskammarens nya medarbetare.

Nyhet

Politisk kreativitet kan motverka konjunkturnedgången

Debattartiklar

Mer än någonsin behövs modiga politiska företrädare som tänker nytt i nära dialog med de små och stora aktörer som...