Östsvenska Handelskammaren

Advokatfirman Delphi bjuder in till seminarium fredag 3 mars på LINK Business Center

Fredag den 3 mars bjuder Advokatfirman Delphi in till ett seminarium på LINK Business Center för att prata om hur ”Frågor & Svar” kan användas som verktyg för att främja dialogen och undvika tvist vid offentlig upphandling.

Hur kan “Frågor & Svar” användas som verktyg för att främja dialogen och undvika tvist i offentlig upphandling?

Nu har det gått cirka ett år sedan Högsta förvaltningsdomstolen meddelade de uppmärksammade ”takvolymsdomarna” som introducerade en aktivitetsplikt för leverantörer som vill kunna anmärka på otydligheter/brister i upphandlingsdokumenten. Denna utveckling har lett till att leverantörer som inte har ställt någon fråga under anbudstiden generellt sett inte heller har kunnat vinna bifall i överprövningsmål. Det krävs alltså ett aktivt handlande från leverantörer under anbudstiden. Det är därför troligt att antalet frågor (och även arbetsbördan för upphandlande myndigheter/enheter) under anbudstiden kan komma att öka framåt.

Vi som arbetar med offentlig upphandling hos Advokatfirman Delphi bjuder in till ett samtal där vi kommer att diskutera på vilket sätt aktivitetsplikten kan bidra till bättre upphandlingar och färre tvister, utan att leda till en oproportionerlig ökning av antal mängd frågor under anbudstiden. Under seminariet kommer vi bland annat att diskutera frågor som:

• Vilka brister bör leverantörer påpeka under anbudstiden?
• Vilken grad av aktivitet krävs av leverantörerna?
• Vilka frågor bör föranleda ett svar eller till och med en ändring från den upphandlande myndighetens/enhetens sida?
• På vilket sätt bör den upphandlande myndigheten/enheten bemöta leverantörernas frågor?

Seminariet hålls på LINK Business Center och vi bjuder på lunch från ÖK Smak & Tak. Vi har ett begränsat antal platser, och det är först till kvarn som gäller. För den som vill finns det möjlighet att delta digitalt. Ange i din anmälan om du vill delta på plats eller digitalt. Länk för den som deltar digitalt skickas ut via e-post dagen innan lunchseminariet. Det är kostnadsfritt att delta.

Datum: 3 mars 2023
Tid: 12.00-13.00
Plats: LINK Business Center, Gamla Tanneforsvägen 92, Linköping

För den som inte kan delta fysiskt finns möjlighet att delta digitalt.

Varmt välkomna!

Anmäl dig till seminariet här

Medlemmarnas nyheter

Erbjudanden och nyheter från våra medlemmar

Trygga din kompetensförsörjning – Uppdatera dig om arbetsmarknadsutsikter och alternativa rekryteringsvägar!

Arbetsförmedlingen bjuder härmed in till ett digitalt informationsmöte om breddad rekrytering i samarbete med Region Östergötland, inom ramen för ESBR,...

The Changing Global Business Landscape

Hur kommer en ny världsordning påverka internationell handel? Världen förändras i en snabb takt. Protektionism, weaponization, friendshoring och securitization är...

Nyköping – Styrelseutbildning Rätt fokus i styrelsearbetet med Styrelseakademien Östsverige

Styrelseakademien är en ideell och oberoende förening för utveckling av styrelsearbetare och styrelsearbete. Varje år väljer mer än 1 000...

Stötta Jobbcirkus – var med och ta ansvar för kompetensförsörjningen!

Bråvallagymnasiets industriprogram i Norrköping hotas av nedläggning och söktrycket till länets yrkesutbildningar sjunker. Samtidigt skriker företag i kommunen, länet och...