Östsvenska Handelskammaren

Bygg- och fastighetsdagen Norrköpings kommun tillsammans med Byggföretagen och Fastighetsägarna MittNord

Bygg- och fastighetsdagen, torsdagen den 9 november, är en given eftermiddag för dig som är intresserad av tillväxt och utveckling samt bygg- och fastighetsfrågor. Fokus ligger på återbruk och samverkan och som vanligt finns det gott om tid till nätverkande!

Eftermiddagen börjar med en nulägesanalys från branschorganisationerna Byggföretagen och Fastighetsägarna. Konsten att nyttja lågkonjunktur i tuffare tider, att våga gasa i uppförsbacke.

I samverkan Inre hamnen ser vi att samarbete och samverkan mellan kommun och byggherrar är viktigt. Genom att kroka arm i att etablera platsen, utforma kvarter och planera byggprocessen tillsammans har man tvingats ta hänsyn och se helheten, inte bara sina egna projekt.

Hur man kan minska avfallsmängden genom att återvinna begagnat material, inredning eller överblivet byggmaterial. Återbrukshubben är ett samarbete mellan många aktörer inom riv, bygg och fastighet som berättar om sitt arbete.

Norrköpings kommuns nya samhällsbyggnadsdirektör Bengt Stenberg presenterar sig. Vi får veta lite om honom och den fortsatta utvecklingen i Norrköping. Dessutom har vi våra goda grannar Linköping, Finspång och Söderköping på besök som berättar om sina framtidsplaner och stadsutvecklingsprojekt.

Anmäl dig här

Medlemmarnas nyheter

Erbjudanden och nyheter från våra medlemmar

Trygga din kompetensförsörjning – Uppdatera dig om arbetsmarknadsutsikter och alternativa rekryteringsvägar!

Arbetsförmedlingen bjuder härmed in till ett digitalt informationsmöte om breddad rekrytering i samarbete med Region Östergötland, inom ramen för ESBR,...

The Changing Global Business Landscape

Hur kommer en ny världsordning påverka internationell handel? Världen förändras i en snabb takt. Protektionism, weaponization, friendshoring och securitization är...

Nyköping – Styrelseutbildning Rätt fokus i styrelsearbetet med Styrelseakademien Östsverige

Styrelseakademien är en ideell och oberoende förening för utveckling av styrelsearbetare och styrelsearbete. Varje år väljer mer än 1 000...

Stötta Jobbcirkus – var med och ta ansvar för kompetensförsörjningen!

Bråvallagymnasiets industriprogram i Norrköping hotas av nedläggning och söktrycket till länets yrkesutbildningar sjunker. Samtidigt skriker företag i kommunen, länet och...