Östsvenska Handelskammaren

Delta på E-world energy & water 2024!

Energimyndigheten arrangerar en energipaviljong på fackmässan E-world energy & water den 20-22 februari 2024 i Essen, Tyskland. Svenska små och medelstora företag med innovativa gröna energilösningar är välkomna att ansöka om att delta senast 11 december 2023.

För fjärde året i rad arrangerar Energimyndigheten tillsammans med Tysk-Svenska Handelskammaren och Business Sweden en svensk energipaviljong på E-world, mässan som ger den bästa exponeringen mot den tyska och globala marknaden för energilösningar. Samlingsmontern kommer att presentera alla typer av svenska energilösningar som kan bidra till omställningen till ett hållbart energisystem, såsom energieffektivisering, förnybara energiresurser, smarta elnät, hållbar mobilitet och mycket mer.

Detta får du som utställare i energipaviljongen på E-world:

  • Plats i den svenska energipaviljongen, inklusive utställarpass som ger inträde till mässan och dess aktiviteter, nätverksmöjligheter och ramprogram
  • Möjlighet att delta i pitchevenemang och kompletterande aktiviteter som anordnas i paviljongen och på mässans scener för att skapa intresse och attrahera besökare
  • Operativt stöd genom Tysk-Svenska Handelskammaren med riktade insatser för att arrangera skräddarsydda möten med relevanta branschkontakter. Här ingår även ett marknadsfokuserat, språkligt och kulturellt stöd på plats.

Utrymmet i paviljongen är begränsat och vi ber därför intresserade företag att inkomma med intresse snarast och bekräfta med anmälan senast den 11 december 2023. Vi söker 15 utställande företag och ”först till kvarn-principen” gäller. Vi ser gärna att ni ställer ut med era produkter och för att vi på bäst sätt ska kunna ta hänsyn till det och integrera produktutställningar i monterdesignen, meddela oss detta senast den 10 november. Företagens placering i paviljongen allokeras efter tidpunkt för anmälan. Kostnad för deltagande i montern är 25 000 SEK per företag, exklusive moms.

Länk till anmälan finns här.

Medlemmarnas nyheter

Erbjudanden och nyheter från våra medlemmar

Trygga din kompetensförsörjning – Uppdatera dig om arbetsmarknadsutsikter och alternativa rekryteringsvägar!

Arbetsförmedlingen bjuder härmed in till ett digitalt informationsmöte om breddad rekrytering i samarbete med Region Östergötland, inom ramen för ESBR,...

The Changing Global Business Landscape

Hur kommer en ny världsordning påverka internationell handel? Världen förändras i en snabb takt. Protektionism, weaponization, friendshoring och securitization är...

Nyköping – Styrelseutbildning Rätt fokus i styrelsearbetet med Styrelseakademien Östsverige

Styrelseakademien är en ideell och oberoende förening för utveckling av styrelsearbetare och styrelsearbete. Varje år väljer mer än 1 000...

Stötta Jobbcirkus – var med och ta ansvar för kompetensförsörjningen!

Bråvallagymnasiets industriprogram i Norrköping hotas av nedläggning och söktrycket till länets yrkesutbildningar sjunker. Samtidigt skriker företag i kommunen, länet och...